+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve İslami Sözlük Forumunda Topraktan alınan mahsûlün zekâtı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Topraktan alınan mahsûlün zekâtı

  Topraktan alınan mahsûlün zekâtına ne denir

  ÖŞR (Öşür, Uşur):

  Onda bir. Topraktan alınan mahsûlün zekâtı.
  Öşür vermek dînî delîllerle sâbittir. Nitekim "Ekinin hakkını biçildiği gün verin" (En'âm sûresi: 141) meâlindeki âyet-i kerîme ile farz kılınmıştır. (İbn-i Âbidîn)
  Semânın (yağmurun) suladığı mahsûlde öşür, kova veya dolapla sulanan mahsûlden öşrün yarısı vardır. (Hadîs-i şerîf-Nasb-ur-Râye)
  Hanefî mezhebinde yağmur veya nehir suyu ile sulanan öşürlü toprak mahsûlü miktarı az olsa da ve çabuk çürüyen, bozulan sebze, meyve olsa da, onda biri öşr olarak verilir. Hayvan ile veya dolab ile, makina motor ile sulananın yirmide biri verilir. Hi çbir masraf çıkmadan önce vermek lâzımdır. (İbn-i Âbidîn)
  Çift sürmekle olsun, bağdan hâsıl olsun, mahsûlün öşrünü fakir müslümana vermeden önce yemek haramdır. Eğer ölçü ile çıkarıp ölçü ile yedikten sonra, yediğinin de öşrünü hesaplayıp verirse, yediği helâl olur. On kile buğdayı olan, bir kilesini müslüm an fakire vermezse, yalnız o bir kilesi değil, on kilenin hepsi haram olur. (Abdurrahmân İmâdî)
 2. Abdulnasır
  Devamlı Üye

  Öşr topraktan alınan verimin az veya fazla olmasına bakılmamak üzere zekat verilmesidir.Zekat eğer bir kişi zekatını vermeyip o maldan yerse o mal haram sayılır.ama malı Allah rızası için verirse o mal ona helal olur.
+ Yorum Gönder