+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve İslami Sözlük Forumunda Batınilik nedir ? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Batınilik nedir ?

  Batınilik hakkında bilgi  İslam Dünyası’nda, Kuran-ı Kerim ayetlerinin görünen manalarının yanı sıra gizli anlamlarının da olduğunu ileri sürerek, ayetleri kendilerine göre yorumlayan akıma “Batınilik” denir. Hasan Sabbah’ın görüşleri etrafında oluşan akım Fatımiler tarafından desteklenmiştir. Liderleri Hasan Sabbah Kazvin bölgesindeki Alamut Kalesi’ni kendisine merkez yapmış ve fedaileri aracılığıyla Nizamülmülk’ün de aralarında bulunduğu birçok devlet adamını gizlice (suikast) öldürtmüştür. Melikşah döneminde güçlenen hareket ortadan kaldırılmak istenmiş ancak Melikşah’ın ölümü üzerine başarılı olunamamıştır.13. yüzyıl ortalarına kadar etkili olan hareket 1256’da Moğol hükümdarı Hülagü Han tarafından Alamut Kalesi’nin yıkılması ile ortadan kalkmıştır.
 2. Abdulnasır
  Devamlı Üye

  Batınilik Kutsal kitabımız'ın ayetlerinde görünen manalarının başka bir deyişle görünen anlamlarını n yanı sıra gizli anlamlarınında olduğunu ileri süren ve Kuran-ı Kerim'nin ayetlerini kendilerine göre yarumlayan akıma Batınilik denmiştir.
+ Yorum Gönder