+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve İslami Sözlük Forumunda El Hafiz ne demektir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  El Hafiz ne demektir
  el-HAFÎZ ne anlama gelir


  Yapılan işleri bütün tafsilâtıyla tutan, her şey'i belli vaktine kadar âfât ve belâlardan saklıyan


  Hıfz, korumak, demektir. Bu koruma iki şekilde olur.


  Birincisi, varlıkların devamını sağlamak, muhafaza etmektir.


  İkincisi, birbirlerine zıd olan şeylerin, yekdiğerlerine saldırmasını önlemek, birbirlerinin şerrinden onları korumaktır.


  Allah her mahlûkuna, kendine zararlı olan şeyleri bilecek bir his ilham buyurmuştur. Bu Hafîz ism-i şerîfinin tecelliyatındandır. Bir hayvan kimyevî tahlil raporuna muhtaç olmadan kendine zararlı otları bilir ve onları yemez. Kulların amellerinin yazılması, zâyi olmaktan korunması da Hafîz isminin iktizasıdır. Bu bakımdan âhirette yeniden dirilme ve yaptıklarından hesaba çekilme ile Hafîz isminin yakından alâkası vardır.
 2. Abdulnasır
  Devamlı Üye

  El Hafız yaratıklarını koruyan ve varlıkları belli bir zaman diliminde koruyan ve onların yaşamını devam ettirendir.
+ Yorum Gönder