+ Yorum Gönder
Bilgisayar Dünyası ve İşletim Sistemleri Forumunda Windows XP'de Sıklıkla Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Kaplan
  Yeni Üye

  Windows XP'de Sıklıkla Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümleri
  Bu yazıda XP kullanırken çoğu kullanıcının karşılaştığı hataların çözümlerini sizlere anlatacağız.


  Sorun

  NTLDR is compressed!

  Çözüm

  Sistemi XP CD'si ile başlatın ve kurtarma konsoluna geçerek aşağıdaki komutları sırasıyla yazın.


  Kod:
  CD

  ATTRIB -C NTLDR
  Sorun

  Hal.dll Bulunamıyor

  Çözüm

  Sistemi XP CD'si ile başlatın ve kurtarma konsoluna geçerek aşağıdaki komutları sırasıyla yazın.


  Kod:
  Attrib -H -R -S C:Boot.ini
  DEL C:Boot.ini
  BootCfg /Rebuild
  Fixboot
  Sorun

  Karşılam ekranındaki Gina.dll hatası.

  Çözüm

  Kod'u not defterine yapıştırın ve uzantısını .vbs yaparak kaydedin.Ardından oluşan dosya üzerinde sağ tıklayarak çalıştırın.


  Kod:
  On Error Resume Next

  Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
  WshShell.RegDelete "HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionWinlogonGinaDLL"

  Message = "Your Windows Logon Screen is restored" & vbCR & vbCR
  Message = Message & "You may need to log off/log on, or" & vbCR
  Message = Message & "restart for the change to take effect."

  X = MsgBox(Message, vbOKOnly, "Done")
  Set WshShell = Nothing
  Sorun

  Bilgisayarım'ın özelliklerini göstermiyorsa veya "Sistem Geri Yükleme" doğru bir şekilde çalışmıyorsa veya rundll32.exe ile ilgili bir hatayla karşılaştığınızda,hatayı siz de giderebilirsiniz..

  Çözüm

  Bu hataların sorumlusu,yüksek ihtimalle zarar görmüş Winsta.dll dosyasıdır.Windows/System32 klasöründe bulunan bu dosya çok kolay bir şekilde zarar görebilir..

  Sorunu gidermek için bilgisayarı yeniden başlatın ve başlatırken "F8" tuşuna basarak Windows Güvenli mod'da açılmasını sağlayın.C:windows/inf klasörüne geçin ve SR.inf dosyasına sağ tıklayarak "Yükle" 'yi seçin.Bilgisayarı yenidn başlattığınızda sorun giderilmişse,en son yüklemiş oldğunuz Service Pack'i yeniden yükleyin..


  Sorun

  Açılışta bulunamayan boot.ini dosyası.

  Çözüm

  Sistemi XP CD'si ile başlatın ve kurtarma konsoluna geçerek aşağıdaki komutu verin.

  Kod:
  Bootcfg /rebuild
  Sorun

  XP'de kullandığınız masaüstü,umulmadık bir anda tamamen kaybolabilir.Bu bir sorun olduğu için doğal olarak çözümüde var

  Çözüm

  Kodları not defterine yapıştırın ve uzantısı .vbs yaparak kaydedin.Ardından oluşan dosya'ya sağ tıklayarak "Komut İstemiyle Aç" 'ı seçin.
  PHP- Kodu:
  'xp_taskbar_desktop_fixall.vbs - Repairs the Taskbar when minimized programs

  don't show.
  '© Kelly Theriot and Doug Knox - 8/22/2003

  Set WSHShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")

  Message = "To work correctly, the script will close" & vbCR
  Message = Message & "and restart the Windows Explorer shell." & vbCR
  Message = Message & "This will not harm your system." & vbCR & vbCR
  Message = Message & "Continue?"

  X = MsgBox(Message, vbYesNo, "Notice")

  If X = 6 Then

  On Error Resume Next

  WshShell.RegDelete

  "HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplore rStuckRects2"
  WshShell.RegDelete

  "HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplore rStreamMRU"
  WshShell.RegDelete

  "HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplore rStreamsDesktop"

  WshShell.RegDelete "HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerExplorer

  Bars{32683183-48a0-441b-a342-7c2a440a9478}BarSize"

  P1 = "HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPolicie sExplorer"

  WshShell.RegWrite p1 & "NoBandCustomize", 0, "REG_DWORD"
  WshShell.RegWrite p1 & "NoMovingBands", 0, "REG_DWORD"
  WshShell.RegWrite p1 & "NoCloseDragDropBands", 0, "REG_DWORD"
  WshShell.RegWrite p1 & "NoSetTaskbar", 0, "REG_DWORD"
  WshShell.RegWrite p1 & "NoToolbarsOnTaskbar", 0, "REG_DWORD"
  WshShell.RegWrite p1 & "NoSaveSettings",0,"REG_DWORD"
  WshShell.RegWrite p1 & "NoToolbarsOnTaskbar", 0, "REG_DWORD"
  WshShell.RegWrite p1 & "NoSetTaskbar",0,"REG_DWORD"
  WshShell.RegWrite p1 & "NoActiveDesktop",0,"REG_DWORD"
  WshShell.RegWrite p1 & "ClassicShell",0,"REG_DWORD"

  p1 = "HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionGro up Policy

  ObjectsLocalUserSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVer sionPoliciesExplorer

  "

  WshShell.RegWrite p1 & "NoCloseDragDropBands", 0, "REG_DWORD"
  WshShell.RegDelete p1 & "NoMovingBands"

  p1 = "HKLMSoftwareMicrosoftWindows NTCurrentVersionWinlogonShell"

  WshShell.RegWrite p1, "explorer.exe", "REG_SZ"

  p1 = "HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerExplorer

  Bars{32683183-48a0-441b-a342-7c2a440a9478}"
  WshShell.RegDelete p1 & "BarSize"
  WshShell.RegWrite p1, "Media Band", "REG_SZ"

  On Error Goto 0

  For Each Process in GetObject("winmgmts:"). _
  ExecQuery ("select * from Win32_Process where name='explorer.exe'")
  Process.terminate(0)
  Next

  MsgBox "Finished." & vbcr & vbcr & "© Kelly Theriot and Doug Knox", 4096,

  "Done"

  Else

  MsgBox "No changes were made to your system." & vbcr & vbcr & "© Kelly Theriot

  and Doug Knox", 40


  Sorun

  WMP İç Uygulama Hatası
  Çözüm

  Başlat=>Çalıştır => regsvr32 jscript.dll =>ENTER'a basın

  Başlat=>Çalıştır => regsvr32 Vbscript.dll => ENTER'a basın.


  Sorun

  Kayıt Defteri Yönetici Tarafından Devredışı Bırakıldı

  Çözüm


  PHP- Kodu:
  'Enable/Disable Registry Editing tools
  '© Doug Knox - rev 12/06/99
  'This code may be freely distributed/modified

  Option Explicit
  'Declare variables
  Dim WSHShell, n, MyBox, p, t, mustboot, errnum, vers
  Dim enab, disab, jobfunc, itemtype

  Set WSHShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
  p = "HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPolicie sSystem"
  p = p & "DisableRegistryTools"
  itemtype = "REG_DWORD"
  mustboot = "Log off and back on, or restart your pc to" & vbCR & "effect the changes"
  enab = "ENABLED"
  disab = "DISABLED"
  jobfunc = "Registry Editing Tools are now "

  'This section tries to read the registry key value. If not present an
  'error is generated. Normal error return should be 0 if value is
  'present
  t = "Confirmation"
  Err.Clear
  On Error Resume Next
  n = WSHShell.RegRead (p)
  On Error Goto 0
  errnum = Err.Number

  if errnum <> 0 then
  'Create the registry key value for DisableRegistryTools with value 0
  WSHShell.RegWrite p, 0, itemtype
  End If

  'If the key is present, or was created, it is toggled

  'Confirmations can be disabled by commenting out
  'the two MyBox lines below

  If n = 0 Then
  n = 1
  WSHShell.RegWrite p, n, itemtype
  Mybox = MsgBox(jobfunc & disab & vbCR & mustboot, 4096, t)
  ElseIf n = 1 then
  n = 0
  WSHShell.RegWrite p, n, itemtype
  Mybox = MsgBox(jobfunc & enab & vbCR & mustboot, 4096, t)
  End If


  Sorun

  Bozulan sistem geri yükleme hizmetini yeniden kuralım.

  Çözüm

  Başlat-Çalıştır ==> %Windir%INF yazın.

  Açılan klasörde ihtiyacımız olan dosyayı bulabilmemiz için "Gizli Dosya ve Klasör Göster" seçeneğini aktif hale getirmeliyiz.

  Bunun için şu yolu izleyelim;

  Araçlar---Klasör Seçenekleri---Görünüm---Gizli Dosya ve Klasörleri Göster
  seçeneğini işaretleyin ve TAMAM'a basarak yapılan değişikliği onaylayın.

  sr.inf dosyasını bulun ve sağ tıklayarak YÜKLE 'yi seçin.Sizden Service Pack 2 cd'sini isteyecektir.O yüzden bu işlemlerden önce mutlaka Windows XP SP2 cd'si optik sürücünüz içerisinde olmalıdır.

  NOT

  Eğer daha önce Windows klasörü içerisinde ServicePackFilesi386 klasörü varsa cd'ye gerek yok demektir.

  Sizden İstenilecek Olan Dosyalar

  FILELIST.XML
  RSTRUI.EXE
  SR.SYS
  SRCLIENT.DLL
  SRDIAG.EXE
  SRFRAME.MMF
  SRRSTR.DLL
  SRSVC.DLL
  SRVSVC.DLL


  Sorun

  Görev Yöneticiniz Yönetici Tarafından Kapatılmıştır.

  Çözüm

  Kodları not defterine yapıştırın ve uzantısnı .reg yaparak kaydedin.Ardından oluşan dosya üzerinde çift tıklayarak girişi onaylayın.


  PHP- Kodu:
  Windows Registry Editor Version 5.00

  [HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVe rsionPoliciesSystem]
  "DisableTaskMgr"=dword:00000000

  [HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVe rsionGroup Policy ObjectsLocalUserSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVer sionPoliciesSystem]
  "DisableTaskMgr"=dword:00000000
  "**del.DisableTaskMgr"=" "

  [HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentV ersionpoliciessystem]
  "DisableTaskMgr"=dword:00000000

  [HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionWinlogon]
  "DisableCAD"=dword:00000000


  Sorun

  Windows XP'de tüm uyarı seslerinin kaybolup gitmesi (yalan olması ).

  Çözüm

  Kodları not defterine yapıştırın ve uzantısını .reg yaparak kaydedin.Ardından oluşan dosya üzerinde çift tıklayarak girişi onaylayın.


  PHP- Kodu:
  Windows Registry Editor Version 5.00

  [HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.Default]
  @="Windows"
  "DispFileName"="@mmsys.cpl,-5856"

  [HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.Default.Defa ult]

  [HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.Default.Defa ult.Current]
  @=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00 ,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,
  & nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00, 57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,

  & nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,44,00,69, 00,6e,00,67,00,2e,00,77,00,61,

  00,76,00,00,00

  [HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.Default.Defa ult.Default]
  @=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00 ,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,
  & nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00, 57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,

  & nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,44,00,69, 00,6e,00,67,00,2e,00,77,00,61,

  00,76,00,00,00

  [HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultAppGP Fault]

  [HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultAppGP Fault.Current]
  @=""

  [HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultAppGP Fault.Default]
  @=hex(2):00,00

  [HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultCCSel ect]
  @=""

  [HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultClose]

  [HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultClose .Current]
  @=""

  [HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultClose .Default]
  @=hex(2):00,00

  [HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultCriti calBatteryAlarm]

  [HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultCriti calBatteryAlarm.Current]
  @=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00 ,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,
  & nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00, 57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,

  & nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,42,00,61, 00,74,00,74,00,65,00,72,00,79,

  & nbsp;00,20,00,43,00,72,00,69,00,74,00,69,00,63,00, 61,00,6c,00,2e,00,77,00,61,00,

  76,00,00,00

  [HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultCriti calBatteryAlarm.Default]
  @=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00 ,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,
  & nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00, 57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,

  & nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,42,00,61, 00,74,00,74,00,65,00,72,00,79,

  & nbsp;00,20,00,43,00,72,00,69,00,74,00,69,00,63,00, 61,00,6c,00,2e,00,77,00,61,00,

  76,00,00,00

  [HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultDevic eConnect]

  [HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultDevic eConnect.Current]
  @=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00 ,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,
  & nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00, 57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,

  & nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,48,00,61, 00,72,00,64,00,77,00,61,00,72,

  & nbsp;00,65,00,20,00,49,00,6e,00,73,00,65,00,72,00, 74,00,2e,00,77,00,61,00,76,00,

  00,00

  [HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultDevic eConnect.Default]
  @=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00 ,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,
  & nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00, 57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,

  & nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,48,00,61, 00,72,00,64,00,77,00,61,00,72,

  & nbsp;00,65,00,20,00,49,00,6e,00,73,00,65,00,72,00, 74,00,2e,00,77,00,61,00,76,00,

  00,00

  [HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultDevic eDisconnect]

  [HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultDevic eDisconnect.Current]
  @=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00 ,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,
  & nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00, 57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,

  & nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,48,00,61, 00,72,00,64,00,77,00,61,00,72,

  & nbsp;00,65,00,20,00,52,00,65,00,6d,00,6f,00,76,00, 65,00,2e,00,77,00,61,00,76,00,

  00,00

  [HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultDevic eDisconnect.Default]
  @=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00 ,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,
  & nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00, 57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,

  & nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,48,00,61, 00,72,00,64,00,77,00,61,00,72,

  & nbsp;00,65,00,20,00,52,00,65,00,6d,00,6f,00,76,00, 65,00,2e,00,77,00,61,00,76,00,

  00,00

  [HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultDevic eFail]

  [HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultDevic eFail.Current]
  @=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00 ,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,
  & nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00, 57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,

  & nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,48,00,61, 00,72,00,64,00,77,00,61,00,72,

  00,65,00,20,00,46,00,61,00,69,00,6c,00,2e,00,77,00 ,61,00,76,00,00,00

  [HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultDevic eFail.Default]
  @=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00 ,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,
  & nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00, 57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,

  & nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,48,00,61, 00,72,00,64,00,77,00,61,00,72,

  00,65,00,20,00,46,00,61,00,69,00,6c,00,2e,00,77,00 ,61,00,76,00,00,00

  [HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultLowBa tteryAlarm]

  [HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultLowBa tteryAlarm.Current]
  @=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00 ,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,
  & nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00, 57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,

  & nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,42,00,61, 00,74,00,74,00,65,00,72,00,79,

  00,20,00,4c,00,6f,00,77,00,2e,00,77,00,61,00,76,00 ,00,00

  [HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultLowBa tteryAlarm.Default]
  @=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00 ,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,
  & nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00, 57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,

  & nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,42,00,61, 00,74,00,74,00,65,00,72,00,79,

  00,20,00,4c,00,6f,00,77,00,2e,00,77,00,61,00,76,00 ,00,00

  [HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultMailB eep]

  [HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultMailB eep.Current]
  @=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00 ,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,
  & nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00, 57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,

  & nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,4e,00,6f, 00,74,00,69,00,66,00,79,00,2e,

  00,77,00,61,00,76,00,00,00

  [HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultMailB eep.Default]
  @=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00 ,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,
  & nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00, 57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,

  & nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,4e,00,6f, 00,74,00,69,00,66,00,79,00,2e,

  00,77,00,61,00,76,00,00,00

  [HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultMaxim ize]

  [HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultMaxim ize.Current]
  @=""

  [HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultMaxim ize.Default]
  @=hex(2):00,00

  [HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultMenuC ommand]

  [HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultMenuC ommand.Current]
  @=""

  [HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultMenuC ommand.Default]
  @=hex(2):00,00

  [HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultMenuP opup]

  [HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultMenuP opup.Current]
  @=""

  [HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultMenuP opup.Default]
  @=hex(2):00,00

  [HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultMinim ize]

  [HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultMinim ize.Current]
  @=""

  [HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultMinim ize.Default]
  @=hex(2):00,00

  [HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultOpen]

  [HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultOpen. Current]
  @=""

  [HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultOpen. Default]
  @=hex(2):00,00

  [HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultPrint Complete]

  [HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultPrint Complete.Current]
  @=""

  [HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultPrint Complete.Default]
  @=hex(2):00,00

  [HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultResto reDown]

  [HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultResto reDown.Current]
  @=""

  [HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultResto reDown.Default]
  @=hex(2):00,00

  [HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultResto reUp]

  [HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultResto reUp.Current]
  @=""

  [HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultResto reUp.Default]
  @=hex(2):00,00

  [HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultShowB and]
  @=""

  [HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultSyste mAsterisk]

  [HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultSyste mAsterisk.Current]
  @=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00 ,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,
  & nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00, 57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,

  & nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,45,00,72, 00,72,00,6f,00,72,00,2e,00,77,

  00,61,00,76,00,00,00

  [HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultSyste mAsterisk.Default]
  @=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00 ,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,
  & nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00, 57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,

  & nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,45,00,72, 00,72,00,6f,00,72,00,2e,00,77,

  00,61,00,76,00,00,00

  [HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultSyste mExclamation]

  [HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultSyste mExclamation.Current]
  @=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00 ,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,
  & nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00, 57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,

  & nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,45,00,78, 00,63,00,6c,00,61,00,6d,00,61,

  00,74,00,69,00,6f,00,6e,00,2e,00,77,00,61,00,76,00 ,00,00

  [HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultSyste mExclamation.Default]
  @=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00 ,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,
  & nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00, 57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,

  & nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,45,00,78, 00,63,00,6c,00,61,00,6d,00,61,

  00,74,00,69,00,6f,00,6e,00,2e,00,77,00,61,00,76,00 ,00,00

  [HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultSyste mExit]

  [HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultSyste mExit.Current]
  @=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00 ,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,
  & nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00, 57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,

  & nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,53,00,68, 00,75,00,74,00,64,00,6f,00,77,

  00,6e,00,2e,00,77,00,61,00,76,00,00,00

  [HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultSyste mExit.Default]
  @=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00 ,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,
  & nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00, 57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,

  & nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,53,00,68, 00,75,00,74,00,64,00,6f,00,77,

  00,6e,00,2e,00,77,00,61,00,76,00,00,00

  [HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultSyste mHand]

  [HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultSyste mHand.Current]
  @=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00 ,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,
  & nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00, 57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,

  & nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,43,00,72, 00,69,00,74,00,69,00,63,00,61,

  00,6c,00,20,00,53,00,74,00,6f,00,70,00,2e,00,77,00 ,61,00,76,00,00,00

  [HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultSyste mHand.Default]
  @=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00 ,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,
  & nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00, 57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,

  & nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,43,00,72, 00,69,00,74,00,69,00,63,00,61,

  00,6c,00,20,00,53,00,74,00,6f,00,70,00,2e,00,77,00 ,61,00,76,00,00,00

  [HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultSyste mNotification]

  [HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultSyste mNotification.Current]
  @=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00 ,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,
  & nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00, 57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,

  & nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,42,00,61, 00,6c,00,6c,00,6f,00,6f,00,6e,

  00,2e,00,77,00,61,00,76,00,00,00

  [HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultSyste mNotification.Default]
  @=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00 ,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,
  & nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00, 57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,

  & nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,42,00,61, 00,6c,00,6c,00,6f,00,6f,00,6e,

  00,2e,00,77,00,61,00,76,00,00,00

  [HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultSyste mQuestion]

  [HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultSyste mQuestion.Current]
  @=""

  [HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultSyste mQuestion.Default]
  @=hex(2):00,00

  [HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultSyste mStart]

  [HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultSyste mStart.Current]
  @=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00 ,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,
  & nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00, 57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,

  & nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,53,00,74, 00,61,00,72,00,74,00,75,00,70,

  00,2e,00,77,00,61,00,76,00,00,00

  [HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultSyste mStart.Default]
  @=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00 ,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,
  & nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00, 57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,

  & nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,53,00,74, 00,61,00,72,00,74,00,75,00,70,

  00,2e,00,77,00,61,00,76,00,00,00

  [HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultWindo wsLogoff]

  [HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultWindo wsLogoff.Current]
  @=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00 ,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,
  & nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00, 57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,

  & nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,4c,00,6f, 00,67,00,6f,00,66,00,66,00,20,

  00,53,00,6f,00,75,00,6e,00,64,00,2e,00,77,00,61,00 ,76,00,00,00

  [HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultWindo wsLogoff.Default]
  @=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00 ,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,
  & nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00, 57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,

  & nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,4c,00,6f, 00,67,00,6f,00,66,00,66,00,20,

  00,53,00,6f,00,75,00,6e,00,64,00,2e,00,77,00,61,00 ,76,00,00,00

  [HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultWindo wsLogon]

  [HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultWindo wsLogon.Current]
  @=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00 ,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,
  & nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00, 57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,

  & nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,4c,00,6f, 00,67,00,6f,00,6e,00,20,00,53,

  00,6f,00,75,00,6e,00,64,00,2e,00,77,00,61,00,76,00 ,00,00

  [HKEY_CURRENT_USERAppEventsSchemesApps.DefaultWindo wsLogon.Default]
  @=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00 ,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,
  & nbsp;00,5c,00,6d,00,65,00,64,00,69,00,61,00,5c,00, 57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,

  & nbsp;77,00,73,00,20,00,58,00,50,00,20,00,4c,00,6f, 00,67,00,6f,00,6e,00,20,00,53,

  00,6f,00,75,00,6e,00,64,00,2e,00,77,00,61,00,76,00 ,00,00


  Sorun

  Sistem Geri Yükleme hizmetini çalıştırdığınızda, yalnızca boş bir takvim ile karşılaşıyorsanız eğer çözüm olarak aşağıdakini deneyebilirsiniz.


  Çözüm

  Kodları not defterine yapıştırın.Farklı Kaydet'i seçerek,dosya uzantısına .reg yazın.Kaydedilen dosyaya çift tıklayın ve kaydı onaylayın.


  PHP- Kodu:
  Windows Registry Editor Version 5.00

  [HKEY_CLASSES_ROOT.htc]
  "Content Type"="text/x-component"
  @="htcfile"

  [HKEY_CLASSES_ROOTMIMEDatabaseContent Typetext/x-component]
  "CLSID"="{3050f4f8-98b5-11cf-bb82-00aa00bdce0b}"
  "Extension"=".htc"

  [HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{3050f4f8-98b5-11cf-bb82-00aa00bdce0b}]
  @="Microsoft Html Component"
  [HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{3050f4f8-98b5-11cf-bb82-00aa00bdce0b}InProcServer32]
  @="C:\WINDOWS\System32\mshtml.dll"
  "ThreadingModel"="Apartment""

  [HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREClasses.htc]
  "Content Type"="text/x-component"
  @="htcfile"


  Sorun

  İmzasız Sürücü uyarılarında kafanız karışmasın.Sürücü imzasız olsa bile sizi uyarmadan direk kurulsun.


  Çözüm

  Başlar>Çalıştır = regedit yazın ve aşağıdaki yolu takip edin.

  HKEY_CURRENT_USER---Software---Policies---Microsoft---Windows NT---Driver Signing ve sağ panel'de BehaviorOnFailedVerify isminde bir DWORD değeri oluşturun.Değerini "0" olarak ayarlayın.


  Sorun

  Ağ Erişiminde Oluşan "Hata 1606"

  Çözüm

  Uzantısı .vbs yaparak kaydedin ve çalıştırın.


  PHP- Kodu:
  Option Explicit

  Dim WSHShell, n, MyBox, p, itemtype, Title
  Dim FSO, WinFolder

  Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  Set WinFolder = fso.GetSpecialFolder(0)
  Set FSO = Nothing

  WinFolder = Left(WinFolder,3)


  Set WSHShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
  p = "HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrent VersionExplorerShell Folders"
  p = p & "Common Administrative Tools"
  itemtype = "REG_SZ"
  n = WinFolder & "Documents and SettingsAll UsersStart MenuProgramsAdministrative Tools"

  WSHShell.RegWrite p, n, itemtype
  Title = "Common Administrative Tools are now reset." & vbCR
  Title = Title & "You may need to Log off/Log on or" & vbCR
  Title = Title & "reboot for the change to take effect."
  MyBox = MsgBox(Title,4096,"Finished")


  Sorun

  Yardım ve Destek servisim çalışmıyor.Ne olur yardım edin !

  Çözüm


  PHP- Kodu:
  Windows Registry Editor Version 5.00

  [HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentV ersionApp PathsHELPCTR.EXE]
  @="C:\WINNT\PCHealth\HelpCtr\Binaries\HelpCtr.ex e"

  [HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{8E82AD02-D1A3-11D2-9374-00C04F72DAF7}]
  @="Help and Support Services: Upload Manager"
  "AppID"="{8E82AD01-D1A3-11D2-9374-00C04F72DAF7}"
  "ThreadingModel"="Both"

  [HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{8E82AD03-D1A3-11D2-9374-00C04F72DAF7}]
  @="Help and Support Services: Connection State"
  "AppID"="{8E82AD01-D1A3-11D2-9374-00C04F72DAF7}"
  "ThreadingModel"="Both"

  [HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesh elpsvc]
  "Type"=dword:00000020
  "Start"=dword:00000002
  "ErrorControl"=dword:00000001
  "ImagePath"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,6 5,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,
  74,00,25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d ,00,33,00,32,00,5c,00,73,
  00,76,00,63,00,68,00,6f,00,73,00,74,00,2e,00,65,00 ,78,00,65,00,20,00,2d,00,
  6b,00,20,00,6e,00,65,00,74,00,73,00,76,00,63,00,73 ,00,00,00
  "DisplayName"="Help and Support"
  "DependOnService"=hex(7):52,00,50,00,43,00,53,00,5 3,00,00,00,00,00
  "DependOnGroup"=hex(7):00,00
  "ObjectName"="LocalSystem"
  "Description"="Enables Help and Support Center to run on this computer. If this service is stopped, Help and Support Center will be unavailable. If this service is disabled, any services that explicitly depend on it will fail to start."
  "FailureActions"=hex:80,51,01,00,00,00,00,00,00,00 ,00,00,03,00,00,00,05,00,03,
  00,01,00,00,00,64,00,00,00,01,00,00,00,64,00,00,00 ,00,00,00,00,64,00,00,00

  [HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesh elpsvcParameters]
  "ServiceDll"=hex(2):25,00,57,00,49,00,4e,00,44,00, 49,00,52,00,25,00,5c,00,50,
  00,43,00,48,00,65,00,61,00,6c,00,74,00,68,00,5c,00 ,48,00,65,00,6c,00,70,00,
  43,00,74,00,72,00,5c,00,42,00,69,00,6e,00,61,00,72 ,00,69,00,65,00,73,00,5c,
  00,70,00,63,00,68,00,73,00,76,00,63,00,2e,00,64,00 ,6c,00,6c,00,00,00

  [HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesh elpsvcSecurity]
  "Security"=hex:01,00,14,80,90,00,00,00,9c,00,00,00 ,14,00,00,00,30,00,00,00,02,
  00,1c,00,01,00,00,00,02,80,14,00,ff,01,0f,00,01,01 ,00,00,00,00,00,01,00,00,
  00,00,02,00,60,00,04,00,00,00,00,00,14,00,fd,01,02 ,00,01,01,00,00,00,00,00,
  05,12,00,00,00,00,00,18,00,ff,01,0f,00,01,02,00,00 ,00,00,00,05,20,00,00,00,
  20,02,00,00,00,00,14,00,8d,01,02,00,01,01,00,00,00 ,00,00,05,0b,00,00,00,00,
  00,18,00,fd,01,02,00,01,02,00,00,00,00,00,05,20,00 ,00,00,23,02,00,00,01,01,
  00,00,00,00,00,05,12,00,00,00,01,01,00,00,00,00,00 ,05,12,00,00,00

  [HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesh elpsvcEnum]
  "0"="Root\LEGACY_HELPSVC\0000"
  "Count"=dword:00000001
  "NextInstance"=dword:00000001


  [HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{2559a1f1-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}]
  @="Help and Support"
  "LocalizedString"="@explorer.exe,-7021"
  "InfoTip"="@explorer.exe,-7001"

  [HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{2559a1f1-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}DefaultIcon]
  @=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00 ,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,
  00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00 ,32,00,5c,00,73,00,68,00,
  65,00,6c,00,6c,00,33,00,32,00,2e,00,64,00,6c,00,6c ,00,2c,00,2d,00,32,00,34,
  00,00,00

  [HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{2559a1f1-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}InProcServer32]
  @=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00 ,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,
  00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00 ,32,00,5c,00,73,00,68,00,
  64,00,6f,00,63,00,76,00,77,00,2e,00,64,00,6c,00,6c ,00,00,00
  "ThreadingModel"="Apartment"

  [HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{2559a1f1-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}Instance]
  "CLSID"="{3f454f0e-42ae-4d7c-8ea3-328250d6e272}"

  [HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{2559a1f1-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}InstanceInitPropertyBag]
  "CLSID"="{13709620-C279-11CE-A49E-444553540000}"
  "command"="@shell32.dll,-12709"
  "method"="Help"

  [HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{2559a1f1-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}shellex]

  [HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{2559a1f1-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}shellexContextMenuHandlers]

  [HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{2559a1f1-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}shellexContextMenuHandlers{2559a1f1-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}]
  @=""

  [HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{2559a1f1-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}shellexMayChangeDefaultMenu]
  @=""

  [HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{2559a1f1-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}ShellFolder]
  "Attributes"=dword:00000000


  Sorun

  Windows Update [Hata Kodu: 0x8DDD0009].Çözümü nedir ?.Bulana +rep

  Çözüm

  Windows Installer 3.1 Redistributable (v2) İndirin

  Internet Explorer'ı kapatın ve Tanımlama Bilgilerini temizleyin.

  Başlat-Çalıştır 'a girin ve aşağıdaki komutu vererek update servisini kapatın.

  net stop wuauserv

  Başlat-Çalıştır'a girin ve birer birer dosyaları tazeleyin.

  regsvr32 wuapi.dll
  regsvr32 wups.dll
  regsvr32 wuaueng.dll
  regsvr32 wuaueng1.dll
  regsvr32 wucltui.dll
  regsvr32 wuweb.dll
  regsvr32 MSXML3.dll
  regsvr32 qmgr.dll
  regsvr32 qmgrprxy.dll
  regsvr32 jscript.dll

  Başlat-Çalıştır'a girin ve update servisini çalıştırın.

  net start wuauserv


  Sorun

  XP'deki ikonlarım nedense normalden daha büyük gözüküyorlar.


  Çözüm


  Kod:
  Windows Registry Editor Version 5.00

  [HKEY_CURRENT_USERControl PaneldesktopWindowMetrics]
  "Shell Icon BPP"="16"
  "Shell Icon Size"="32"

  [HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVe rsionPoliciesExplorer]
  "NoSaveSettings"=dword:00000000
  Sorun

  Sağ tıkladığımda sistem çöküyor.RightClick Spy .


  Çözüm


  Kod:
  Windows Registry Editor Version 5.00

  [-HKEY_CLASSES_ROOTAllFilesystemObjectsshellexContex tMenuHandlersShortcutShredXP]

  [HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentV ersionpoliciesExplorer]
  "NoViewContextMenu"=dword:00000000

  [HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVe rsionPoliciesExplorer]
  "NoViewContextMenu"=dword:00000000

  [HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVe rsionPoliciesExplorer]
  "NoSetTaskbar"=dword:00000000

  [HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVe rsionPoliciesExplorer]
  "NoSaveSettings"=dword:00000000
  Sorun

  Arkadaşlar ben Office kuracağım fakat ürün anahtarını unuttum.
  Arkadaşlar ben XP kuracağım fakat ürün anahtarını unuttum.
  Arkadaşlar sevgilim beni terketti

  Çözüm  Buraya Tıklayın


  Sorun

  Aman Allahım! ,admin şifremi unuttum

  Çözüm  Dosya'yı CD'ye yazdırın ve sistemi bu cd ile başlatın.

  Tıklarsanız İner


  Sorun

  WMP11,Windows Defender,IE7 gibi lisans doğrulaması isteyen programları "KORSAN" XP'ye kuramıyorum.Lütfen allah rızası için yardım edin

  Çözüm

  Buraya Tıklayın


  Sorun

  Microsoft Update'e bağlandıktan bir süre sonra ya da Microsoft Update arkaplan'da çalışmaya başladığında svchost.exe servisinin CPU kullanımı %100 'de sabitlenip ,bellek kullanımı ise 100 MB'a kadar ulaşıyor.Ne yapmalıyım ?

  Çözüm

  Bu sorun yalnızca Microsoft Update 'i kullananlar için geçerli.Yalnızca Windows Update 'i kullananlar için bir sorun yok.

  Bill Amca'nın Yaması  *Döküman'ı Hazırlayan*

  ICEEXOL

  Sorun

  XP kurulumu sırasında "STOP 0x0000008e" ya da STOP 0x00000050 PAGE_FAULT_IN_NON_PAGED_AREA hatası alıyorum.Ne yapmam gerekiyor ?

  Çözüm

  Sorun büyük bir ihtimal, yanlış konfigüre edilmiş ram modüllerinden kaynaklanıyor.Eğer 2 adet ram varsa,bir tanesini çıkartın ve kuruluma tekrar geçin.


  Sorun

  Windows SP2 kurulumdan sonra sistem sürekli yeniden başlıyor ve aşağıdaki hatayı veriyor;

  0x000000FC (ATTEMPTED_EXECUTE_OF_NOEXECUTE_MEMORY)

  Çözüm

  Bilgisayar yeniden başladığında güvenli mod'a geçin.Başlat=> Çalıştır => cmd yazın ve aşağıdaki komutu verin;

  bootcfg /raw “/noexecute=alwaysoff /fastdetect” /id 1


  Sorun

  Belirli aralıklarla WinSP2'de DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL hatasını alıyorum.Ne yapmalıyım ?

  Çözüm

  Buraya Tıkla


  Sorun

  Internet Explorer kullanıyorum.Fakat isteğim dışında anlamsız pencereler açılıyor.Ayrıca başlangıç sayfam salt mod'a geçmiş durumda,ne önerebilirsiniz ?


  Çözüm

  Bu bir CWS (CoolWebSearch) zararlısı olabilir.Aşağıdaki kodları not defterine yapıştırın ve uzantısını .reg yaparak kaydedin.Oluşan dosya üzerinde çift tıklayın ve girişi onaylayın.


  PHP- Kodu:
  REGEDIT4

  [HKEY_CURRENT_USERSoftwarePoliciesMicrosoftInternet ExplorerControl Panel]
  "GeneralTab"=dword:00000000
  "ProgramsTab"=dword:00000000
  "SecurityTab"=dword:00000000
  "ContentTab"=dword:00000000
  "PrivacyTab"=dword:00000000
  "AdvancedTab"=dword:00000000
  "ConnectionsTab"=dword:00000000
  "HomePage"=dword:00000000
  "Accessibility"=dword:00000000
  "CertifPers"=dword:00000000
  "CertifSite"=dword:00000000
  "SecChangeSettings"=dword:00000000
  "SecAddSites"=dword:00000000
  "FormSuggest"=dword:00000000
  "FormSuggest Passwords"=dword:00000000
  "Connwiz Admin Lock"=dword:00000000
  "Settings"=dword:00000000
  "ResetWebSettings"=dword:00000000
  "Connection Wizard"=dword:00000000

  [HKEY_LOCAL_MACHINESoftwarePoliciesMicrosoftInterne t ExplorerControl Panel]
  "GeneralTab"=dword:00000000
  "ProgramsTab"=dword:00000000
  "SecurityTab"=dword:00000000
  "ContentTab"=dword:00000000
  "PrivacyTab"=dword:00000000
  "AdvancedTab"=dword:00000000
  "ConnectionsTab"=dword:00000000
  "HomePage"=dword:00000000
  "Accessibility"=dword:00000000
  "CertifPers"=dword:00000000
  "CertifSite"=dword:00000000
  "SecChangeSettings"=dword:00000000
  "SecAddSites"=dword:00000000
  "FormSuggest"=dword:00000000
  "FormSuggest Passwords"=dword:00000000
  "Connwiz Admin Lock"=dword:00000000
  "Settings"=dword:00000000
  "ResetWebSettings"=dword:00000000
  "Connection Wizard"=dword:00000000

  [HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVe rsionPoliciesExplorer]
  "NoFolderOptions"=dword:00000000

  [HKEY_CURRENT_USERSoftwarePoliciesMicrosoftInternet ExplorerRestrictions]
  "NoBrowserOptions"=dword:00000000

  [HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVe rsionPoliciesExplorer]
  "NoSaveSettings"=dword:00000000


  Sorun

  Arkadaşlar Norton Antivirus programını kurdum ve daha sonra kaldırdım.Fakat antivirüs'ten başka diğer tüm servisleri sistemimde çalışır vaziyette kaldılar.Bu programdan nasıl kurtulabilirim.

  Çözüm

  Buraya Tıkla


  Sorun

  Masaüstü ikonlarım tanınmaz bir hale geldi.İşte aşağıdaki gibi  Çözüm

  Buraya Tıkla  Sorun

  WinXP SP2'de Güvenlik Merkezini başlatamıyorum.Hata 1083 ve benzeri uyarılar veriyor.Çözüm istiyorum!!!

  Çözüm

  Buraya Tıkla


  Sorun

  Ya arkadaşlar,XP'deki disk birleştirici programında "BİRLEŞTİR" 'e bastığımda program bana kendisini tekrar yüklememi söylüyor.Belli ki birşeyler olmuş.Nasıl yükleyebilirim ?

  Çözüm

  Gizli Dosyaları Görünür hale getirelim ve başlat-çalıştır'a aşağıdaki yapıştıralım.

  %Windir%Inf

  Ardından dfrg.inf dosyasına sağ tıklayalım ve "YÜKLE" 'ye tıklayalım.


  Sorun

  Çalıştır'a defrag.exe yazıyorum.Fakat XP,disk birleştirme uygulamasını bulamadığını ya da benzeri bir uyarı veriyor ?

  Çözüm

  Çalıştır'a aşağıdaki kodları yazarak.2 dosyayıda tazeleyelim.

  regsvr32 dfrgsnap.dll
  regsvr32 dfrgui.dll


  *Döküman'ı Hazırlayan*

  ICEEXOL


  NOT:ALINTIDIR! 2. sultan fatih
  Üye

  RUNDLL c:\PROGRA 1\MYWEBS 1\bar\1.bin\MWSBAR.DLLl yüklemede hata Belirtilen modül bulunamadı
  diyor pc. sorunu bulamadım yardım edermisiniz
 3. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  Alıntı sultan fatih Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  RUNDLL c:\PROGRA 1\MYWEBS 1\bar\1.bin\MWSBAR.DLLl yüklemede hata Belirtilen modül bulunamadı
  diyor pc. sorunu bulamadım yardım edermisiniz
  Bu MWSBAR.dll hatası mywebsearch ile ilgili internetten gelen bir bar ile ilgilidirbaşlat-çalıştıra msconfig yaz..gelen pencerede ki başlangıçtan mywebsearc veya MWSBAR yazan satırı bul ve yanındaki kutucuğu kaldır..yani tikli olmasın bu satır..sorunun büyük olasılıkla hallolacaktır..
  Hallolmazsa bildir bakalım
 4. cw.afyonlu
  Yeni Üye
  buraya tıklayınız diyorya oralarda normal yazı gibi yaf

 5. sirkal
  Yeni Üye
  nortonu kaldıramıyorum belirtilen modül bulunamamış nereye gitmişse artıkın

 6. sirkal
  Yeni Üye
  eee hani çözüm?? buraya tıkla nereye tıklayam ben şimdi boşuna mı üye olduk çözülmedi sorun pehhhhhhhh

 7. memo343
  Yeni Üye
  yaw arkadaş ben başka bir kullanı açtım kendime eski kullanıcıyı sildim bilgisayrı kappattım açtım masaüstü g-dönüşüm kutusu hariç hiçbişey yok bilgi sayarımı belgelerim falan filan başka şeylerde yükledip kaydediyorum sonra bilgisayar yeni den açıldığında g-dönüşüm den başka bişey yok deppfereze de yüklemedim ne yapaca acil yaardım bilgisayarı her açtığım da masaüstü boş yardım lütfen :(

 8. AGMEHMET
  Administrator
  Eski kullanıcı dediğiniz administratör hasabını zaten silemezsiniz, sildiğiniz hasap başka ise admin olarak girin yeni hasapların tümünü silin sorun düzelir sanırım,
  administrator ve yönetici hesapları silinmez. yönetici hesabı silmek için 2. bir yönetici hesabı oluşturup, sileceğiniz hesabı sınırlıya çevirmeniz gerek sonra kaldırabilirsiniz.bunlarıda yaptığınızı sanmiyorum..
  Yine sorun var ise yeni kullanıcı hasabı açın yetki kısıtlaması yapmayın birde öyle deneyin..

 9. memo343
  Yeni Üye
  yaptım ama olmadı kardeş sondediğini ayrıntılı bi şekilde yazdım, hala uğraşiyorum teşekkür ederim

+ Yorum Gönder


windows xp sorunları ve çözümleri,  win xp sorunları ve çözümleri,  xp sorunları ve çözümleri,  win xp sorunları ve çözünleri