+ Yorum Gönder
Bölge bölge Türkiye ve Marmara Bölgesi Forumunda Eski Cami (Merkez) Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HARBİKIZ
  Moderator

  Eski Cami (Merkez)
  Tekirdağ Eski Cami hakkında bilgiler

  Tekirdağ il merkezi, Ertuğrul Mahallesi’nde bulunan bu caminin yapım kitabesi günümüze gelemediğinden, yapım tarihi kesinlik kazanamamıştır. Bugünkü yapı Zahire Nazırı Tekirdağlı Ahmet Ağa tarafından 1830–1831 yıllarında yaptırılmıştır. Caminin önündeki içerisinde şadırvanın da bulunduğu avlusu 1952 yılında yıktırılmış ve önü açılmıştır.

  Cami dikdörtgen planlı olup, kesme taştan iki katlı olarak yapılmıştır. İbadet mekânının üzeri düz ahşap tavanlı, dıştan da içbükey saçaklı, kiremitli bir çatı ile örtülmüştür. Caminin girişi yuvarlak kemerli olup, sade bir bordür ile çevrelenmiştir. Üzerinde “S” ve “C” kıvrımlarından oluşan dekoratif bir kemer bulunmaktadır. İki basamakla çıkılan giriş iki ince sütunlu bir sundurma ile örtülüdür. Bu sütunlar Barok üslupta olup, içten kubbemsi bir tonozla örtülüdür. Bunun da üzerinde kiremit çatı bulunmaktadır. İçerideki kubbemsi tonozun ortasına Barok üslupta kalem işleri yapılmıştır. Son cemaat yerinin doğusundaki bir merdivenle üst kata çıkılır. İbadet mekânına girişte de yine “S” ve “C” kıvrımlı dekoratif bir kemer bulunmaktadır.

  İbadet mekânının üzerini örten ahşap tavan Barok üslupta yağlı boya bezemelidir. Caminin içerisi altlı üstlü yuvarlak kemerli yirmi pencere ile aydınlatılmıştır. İbadet mekânının içerisindeki minare kaidesinin önündeki bir merdivenle ikinci kattaki kadınlar mahfiline çıkılmaktadır. Kadınlar mahfilinin ortasında yarım daire şeklinde dışarıya doğru çıkıntılı Barok bir müezzin mahfili bulunmaktadır. Bu bölüm de galeri şeklinde olup Barok bezeme ile süslenmiştir.

  Girişin karşısına gelen mihrap altı köşeli ve istiridye şeklinde bir motifle sonuçlanmaktadır. İki sütunçe arasına alınmış olan mihrap kıvrık dal ve çiçek motifleri ile bezenmiştir. Burada da “S” kıvrımlı konsollar dikkati çekmektedir.

  Caminin kuzeybatı köşesindeki minare kare kaideli olup, dışa çıkıntı oluşturacak şekilde içeriye alınmıştır. Çatı hizasına kadar ulaşan kaideden sonra düzgün kesme taştan minare gövdesi çok cepheli ve tek şerefelidir. Minare 1912 depreminde yıkılmış, Cumhuriyetin ilk yıllarında da yenilenmiştir.

  Caminin önünde girişe göre sağda olan şadırvan sekizgen planlıdır. Etrafını yine sekizgen ahşap bir yapı çevrelemiştir. Sekiz ahşap sütunun taşıdığı şadırvanın çatısı kiremit örtülüdür. Şadırvanı çepeçevre kuşatan kitabe frizinde şadırvanın Hacı İsa Bey tarafından 1836 yılında yaptırıldığı yazılıdır. 2. Harbikız
  Devamlı Üye

  Tekirdağ Eski Cami Ertuğrul Mahallesinde bulunmaktadır. 1830 yılında Zahire Nazırı Ahmet Ağa tarafından yapıldı. 1912 yılında onarım görmüştür. Tek şerefli bir camidir.
+ Yorum Gönder