+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Meslek Rehberi Forumunda İş anaLizi nedir bilgiler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HARBİKIZ
  Moderator

  İş anaLizi nedir bilgiler


  İş anaLizi nedir bilgiler

  İşlerin doğru, etkin ve ayrıntılı biçimde değerlendirilmesi amacıyla, örgütte yer alan her işin ayrı ayrı niteliğini, inceliğini, gereklerini, sorumluluklarını ve çalışma koşullarını bilimsel yöntemlerle inceleyen ve bilgi toplayan bir tekniktir. İş Analizlerinde; Gözlem, Soru, Karma ve Anket yöntemleri kullanılmaktadır İş analizi sayesinde belirli bir işte çalışanın : * Ne yaptığı, * Nasıl yaptığı, * Neden öyle yaptığı, * Ne kadar becerili olması gerektiği, belirlenir. İş analizinin kapsamına aşağıda belirtilen faktörler girmektedir : Fiziksel kapasite, Genel yetenek, zeka (karar verme, insiyatif kullanma, sorun çözme, otonomi), Özel yetenek (beceri , zihinsel ve bedensel yetenek ), Gereken marifetlerin ( öğrenim veya temel bilgi ) ve işin yapılabilmesi için gerekli olan iş bilgisinin derecesi ölçülür.
 2. Fatma
  Administrator

  İş analizi, belirli bir işin en küçük parçalarıyla ayrıntılı olarak tanımlanıp incelenmesi sürecidir. İş analizi yapılarak, iş tanımları ve iş gerekleri belirlenir. İş tanımları işin içerdiği görevleri kapsar. İş gerekleri işi yapacak kişinin sahip olması gereken bilgi, kabiliyet, beceri ve kişilik özelliklerini kapsar. İş analizinin bir uzantısı olan görev tanımları; işin organizasyon içindeki yerini ve önemini belirler. Görev tanımları; iş analizi ile elde edilen bilgilerin sistematik ve bilinçli bir şekilde sunulmasıdır.
+ Yorum Gönder