+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Meslek Rehberi Forumunda Sağlık bakanlığının görevleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Sağlık bakanlığının görevleri nelerdir
  Sağlık bakanlığının görevleri nelerdir

  Sağlık Bakanlığının görevleri şunlardır:

  a) Herkesin hayatını bedenen ruhen ve sosyal bakımdan tam iyilik hali içinde sürdürmesini sağlamak için fert ve toplum sağlığını korumak ve bu amaçla ülkeyi kapsayan plan ve programlar yapmak uygulamak ve uygulatmak her türlü tedbiri almak gerekli teşkilatı kurmak ve kurdurmak
  b) Bulaşıcı salgın ve sosyal hastalıklarla savaşarak koruyucu tedavi edici hekimlik ve rehabilitasyon hizmetlerini yapmak
  c) Ana ve çocuk sağlığının korunması ve aile planlaması hizmetlerini yapmak

  Sağlık bakanlığının görevleri nelerdir.jpg
  d) İlaç uyuşturucu ve psikotrop maddelerin üretim ve tüketimini her safhada kontrol ve denetlemek;farmasötik ve tıbbi madde ve müstahzar üreten yerlerin dağıtım yerlerinin açılış ve çalışmalarını esaslara bağlamak denetlemek
  e) Gerekli aşı serum kan ürünleri ve ilaçların üretimini yapmak yaptırmak ve gerekirse ithalini sağlamak
  f) Temel sorumluluk Sağlık Bakanlığına ait olmak üzere Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı ve mahalli idarelerle işbirliği suretiyle gıda maddelerinin ve bunları üreten yerlerin sağlık açısından kontrol hizmetlerini yürütmek
  g) Mahalli idareler ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği suretiyle çevre sağlığını ilgilendiren gerekli tedbirleri almak ve aldırmak
  h) Bulaşıcı salgın insan hastalıklarına karşı kara hudut kapıları deniz ve hava limanlarında koruyucu sağlık tedbirlerini almak
  i) (Mülga: 24/1/1989 - KHK - 356/15 md.; Aynen kabul: 14/3/1991-3703/19 md.)
  j) Kanser verem ve sıtma ile savaş hizmetlerini yürütmek ve bu alanda hizmet veren kurum ve kuruluşların çalışmalarının koordinasyonunu ve denetimini sağlamak
  k) Bu görevlerin yerine getirilmesi için gerekli tesisleri kurmak ve işletmek meslek personelini yetiştirmek
  l) Sağlık hizmetleriyle ilgili olarak milletlerarası ve yurt içindeki kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak.
 2. Acil

  Sağlık bakanlığının görevleri nelerdir isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder