+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Meslek Rehberi Forumunda Biyoloji Öğretmenlerinin Görevleri Nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbikız
  Devamlı Üye

  Biyoloji Öğretmenlerinin Görevleri Nelerdir
  Biyoloji Öğretmenlerinin Görevleri Nelerdir

  Biyoloji konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.
  Biyoloji öğretmeni, bu program çerçevesinde,
  • Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı hazırlar,
  • Kendisine ayrılan ders saatlerinde bu planı uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
  • Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,
  • Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
  • Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,
  • Alanı ile ilgili gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması
  • için ilgililere önerilerde bulunur,
  • Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,
  • Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur,
  • yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Biyoloji öğretmenlerinin görevi biyoloji dersi gören öğrencilere biyolojiyi en iyi şekilde anlatarak kavramasını sağlamaktır. bunu yaparken sabırlı olmalıdır çünkü her öğrencinin anlama kapasitesi farklıdır.
+ Yorum Gönder