+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Meslek Rehberi Forumunda Çevre Sağlığı Teknisyeninin Görevleri Nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbikız
  Devamlı Üye

  Çevre Sağlığı Teknisyeninin Görevleri Nelerdir
  Çevre Sağlığı Teknisyeninin Görevleri Nelerdir

  - İnsan sağlığına zarar veren çevre şartlarını saptar,
  - Topluma açık ve sağlık koşulları kötü kuruluşları kontrol eder,
  - Bu ortamların iyileştirilmesi için önerilerde bulunur, koşullarını düzeltmeyenlerin kapatılmasını önerir,
  - Sulardan örnek alarak tahlile gönderir, suların dezenfeksiyonunu sağlar,
  - Kaynak, memba ve kuyu sularının kirlenme odaklarını belirler ve iyileştirmek için girişimlerde bulunur,
  - Yeraltı ve yerüstü içme ve kullanma sularını saptar,
  - Gıda maddelerinden örnek alır, muayenelerini yapar veya yaptırır,
  - Su dezenfektasyonu yapar, dezenfekte edilen sularda, serbest klor tespiti yapar veya yaptırır,
  - Her türlü su kaynaklarının debisinin (lt/sn) tayinini yapar,
  - Toprağın sızdırma derecesinin saptanması için "Toprak Sızdırma Testi" yapar,
  - Esnaf denetimleri yapar, bu konuda ya da çevre sağlığı konularında düzenlenecek formları işler ve kayıtları tutar,
  - İstatistiksel veriler toplar, değerlendirme yapar, tablo ve grafik çizimleri yaptırır,
  - Basit olarak arıtım tesisleri, su tesisleri, arazi ve bina krokilerinin çizimini yapar,
  - Yapı malzemelerinin basınç ve rutubete dayanıklılığını anlamak için "su ve basınç" deneyleri yapar,
  - Kemiriciler ile mücadele çalışmalarını yapar,
  - Bulaşıcı hastalıkların ortadan kaldırılmasında etken olan çevresel faktörleri araştırır ve iyileştirici çalışmaları yapar,
  - Hava kirliliği ölçümü yapar,
  - Hava kirliliğini azaltıcı yakma metotlarını uygulatır,
  - Endüstride zararlı atık maddelerin kontrolünü yapar,
  - Hava meydanları, limanlar ve kara nakil araçları konaklama yerlerinin çevre sağlığı yönünden denetimini yapar, ilgililerle görüşmelerde bulunur ve bu gibi yerlerde alınacak sağlık tedbirlerini uygular.
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Çevreyi kirleten doğaya zarar veren maddeleri yok olması için çalışır çevre sağlığı teknisyenleri. bu çalışmaları yaparak hem insan sağlığını hemde hayvan sağlığını tehditlerden korur.
+ Yorum Gönder