+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Meslek Rehberi Forumunda Vergi denetmeninin görevleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbikız
  Devamlı Üye

  Vergi denetmeninin görevleri nelerdir
  Vergi denetmeninin görevleri nelerdir

  • Memuriyet sıfatlarını ve inceleme yetkisini gösteren fotoğraflı bir kimlik bulundurur ve gidilen yerde işe başlamadan önce ilgililere gösterir,
  • İncelemeye tabi kişiye, inceleme konusunu işe başlamadan önce anlatır,
  • Yürürlükte bulunan mevzuata göre gerekli incelemeyi yapar,
  • İnceleme bitince, incelemenin yapıldığını gösteren bir belgeyi inceleme yapılana verir,
  • Defterdarlıklara bağlı başkanlık, müdürlük veya bağlı vergi dairesi birimlerinde, gerek görülen hallerde denetim yapar,
  • Belge düzenini yerleştirmek amacı ile işyerlerinde bizzat denetim yapar,
  • Amirinin vereceği çeşitli teftiş, soruşturma ve inceleme görevlerini yapar.
 2. CAVİDAN
  Devamlı Üye

  Maliye bakanlığı bünyesindeki inceleme elemanlarının bazılarına vergi denetmeni denir. Maliye Bakanlığı içinde vergi incelemesi yapan dört denetim biriminden biridir. Vergi denetmenleri, vergi inceleme yetkisini kanundan alırlar Bu yetki tüm ülkeyi ve tüm mükellefleri kapsar.
+ Yorum Gönder