+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Meslek Rehberi Forumunda Anayasa nın vergilerle ilgili maddesini açıklayın Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Feyruşah
  Devamlı Üye

  Anayasa nın vergilerle ilgili maddesini açıklayın
  anayasa nın vergilerle ilgili maddesini açıklayın

  Herkes,kamu giderlerini karşılamak üzere,mali gücüne göre,vergi ödemekle yükümlüdür.


  Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı,maliye politikasının sosyal amacıdır.


  Vergi,resim,harç ve benzeri mali yükümlülükler,kanunla konulur,değiştirilir veya kaldırılır.


  Vergi,resim,harç ve benzeri mali yükümlülüklerin muaflık,istisnalar ve indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yapmak yetkisi Bakanlar Kuruluna verilebilir.?


  Anayasanın 73.maddesindeki bu düzenlemeden çıkarabileceğimiz temel ilkeler: Genellik ve eşitlik ilkesi, mali güce göre vergileme ilkesi ve de yasallık ilkesidir. Şimdi bu ilkeleri kısaca anlatarak 73.maddedki düzenlemenin çerçevesini daha kolay çizebiliriz.

  Anayasanın 73.maddesinin 1.fıkrasına göre: ?Herkes kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür?.
  Genellik ilkesi toplumda yaşayan ve vergi mükellefi olma konusunda şartları taşıyan herkesin mükellef olarak vergiyi ödeme zorunluluğunun olmasıdır. Aynı şartları taşıyan kişilere aynı şekilde muamele yapılması ise eşitlik ilkesini ifade eder. Ancak bu ilkeler, belirli coğrafi sınırlar içinde geçerlidir. Belli bir bölgede yaşayanlardan alınacak vergi söz konusu olduğu zaman, bu vergiye katlanmakla yükümlü olanlar, sadece o bölgedeki mükelleflerdir. Sınırın dışına çıkılıp, herkesten alınamaz. Aksinin kabulü vergide adalet ilkesine de ters düşer.
 2. Acil

  Anayasa nın vergilerle ilgili maddesini açıklayın isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder