+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Meslek Rehberi Forumunda Laboratuar Teknisyenliği mesleği Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Berrak
  Yeni Üye

  Laboratuar Teknisyenliği mesleği
  Laboratuar Teknisyenliği mesleği Hakkında bazı bilgiler paylaşayım

  Sağlık kurumları bünyesindeki çeşitli laboratuarlarda hastanın durumu ile ilgili olarak, hekimin gerekli gördüğü tıbbi analizleri yapan teknik elemandır.

  - Deneyler, analiz ve testler için gerekli olan mikroorganizma kültürleri yetiştirme, boya ve sabitleştirme gibi teknikleri kullanarak salgı sıvılar, hücre, doku ve vücut organlarından örnek hazırlar,
  - Analiz için çözelti ve kültür ortamları hazırlar,
  - Laboratuar araç-gereçlerini kullanarak istenilen deney, test ve analizleri yapar,
  - İşlem sırasındaki gözlemlerini formlara kaydeder,
  - Deney, test ve analiz bulgularını rapor eder,
  - Laboratuar araç-gereçlerini temizler, dezenfekte eder, bakımını yapar.

  KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

  - Cam ve porselen malzemeler (deney tüpü, pipet, buret, desikatör, huni, mezur, erlent, balon, joje, baget),
  - Cihazlar (mikroskop, santrifüj, yarı otomatize sistemler ve otoanalizörler, elektronik terazi, kan sayım cihazı), Kimyasal maddeler.

  MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

  Tıbbi laboratuar teknisyeni olmak isteyenlerin;
  - Biyoloji ve kimya konularına ilgili ve bu alanda başarılı,
  - Dikkatini uzun bir süre bir noktaya yoğunlaştırabilen, sabırlı,
  - Rutin işler yapmaktan sıkılmayan,
  - Sorumluluk sahibi,
  - Başkaları ile iyi iletişim kurabilen
  kimseler olmaları gerekir.

  ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

  Tıbbi laboratuar teknisyenleri sağlık kuruluşlarının laboratuarlarında görev yaparlar. Çalışma ortamı temiz ve ilaç kokuludur (kimyevi madde ve ilaç). Görevini genellikle oturarak yapar. Tıbbi laboratuar teknisyeni birinci derece maddelerle (kan, idrar vb.) ve aletlerle ilgilidir, ancak hasta ve hasta sahipleri ile de iyi ilişkiler kurmak durumundadır. Bu meslek zaman zaman tek başına, zaman zaman işbirliği halinde çalışmayı gerektirir. Dikkat edilmediği takdirde mikrop bulaşma ihtimali yüksektir.

  ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

  Tıbbi laboratuar teknisyenleri, hastanelerde, tıp fakültelerinde, özel tahlil laboratuarlarında, diğer sağlık kuruluşlarının araştırma merkezlerinde, hıfzısıhha enstitülerinde ve gıda sanayii işletmelerinde çalışabilirler.

  Mesleğin faaliyet alanı insan sağlığı olduğundan önemi gittikçe artmaktadır. Meslekle ilgili araştırma merkezleri devamlı çoğalmaktadır.

  MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

  Mesleğin eğitimi, sağlık meslek liselerinin “Laboratuar” bölümünde verilmektedir.

  MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

  - Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı sağlık meslek liselerinin Laboratuar teknisyenliği bölümüne girebilmek için, Milli Eğitim Bakanlığı’nca merkezi sistemle yapılan Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavını kazanmış olmak gerekmektedir.
  Sağlık Bakanlığı Sağlık Meslek Liselerine girebilmek için İlköğretim okulu mezunu olmak, gerekmektedir. Başvurular arasında en yüksek diploma notu yüksek olanlar kesin kayıt hakkı kazanmaktadırlar.

  EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

  Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Öğrenciler eğitimin 1.- 2. yılında pratik ve teorik eğitimi birlikte alırlar. 3. sınıfta daha çok pratik eğitim görürler. 4. sınıfta ise eğitimin hemen hemen tamamı pratik olup bir hastanenin laboratuarında yapılır. Meslek eğitimi boyunca öğrencilere kültür dersleri, temel bilim dersleri ve meslek dersleri verilir.

 2. Fatma
  Administrator

  Sağlık kurumları bünyesindeki çeşitli laboratuvarlarda hastanın durumu ile ilgili olarak, hekimin gerekli gördüğü tıbbi analizleri yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir. Laboratuvar Teknisyenleri genellikle devlet hastanelerinin ve özel hastanelerin Klinik Laboratuarlarında, Özel Lobaratuvarlarda ve özel polikliniklerde çalışırlar.
+ Yorum Gönder