+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Misafir Soruları Arşiv Forumunda madde değişimi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  madde değişimi
  Tanım olarak, uzayda yer kaplayan ve bir kütlesi bulunan herşey bir maddedir. Bitkilerin neden büyüdüğünü, metallerin neden paslandığını, insanların neden yaşlandığını, yağmurların neden gün geçtikçe daha asidik bir yapı kazandığını ve bunlar gibi sayısız örnekler gösterebileceğimiz çevremizde gelişen değişimleri anlayabilmek için maddeyi ve maddenin organizasyonunu incelememiz gerekir. Maddeler, yapıtaşları olan atomlar veya moleküllerden oluşur. Molekül, birden fazla atomun oluşturduğu gruplara verilen isimdir. Atom veya molekül saf maddelerin en küçük yapı taşlarıdır. Tek tip atomdan oluşan maddelere element denir (örneğin demir) tek tip molekülden oluşan maddelere ise bileşik denir – bu iki tür maddeler saf maddelerdir. Bir maddenin atomları/molekülleri o maddenin türünü belirtir. 2. MEGASXL
  Devamlı Üye

  MADDENİN DEĞİŞİMİ VE TANINMASI

  Yağmur niçin yağar ?

  Sıcak havalarda yağmur yağarken soğuk havalarda kar yağmasının nedeni nedir ?

  Yağan yağmur ve kar sularına ne oluyor ki yerler kuruyor ?

  Yağan yağmur suları ve eriyen kar sularının bir kısmı toprak tarafından emilir, bir kısmı akarsulara karışır, bir kısmı da çukur yerlerde su birikintisi oluşturur Güneş çıktığında toprak kurur, su birikintileri giderek küçülüp kaybolur

  Yeryüzündeki sular küçük damlacıklar halinde havaya karışır Bu damlacıklara su buharı diyoruz Suyun küçük damlacıklar halinde havaya karışmasına buharlaşma diyoruz

  Havadaki su buharını, soğuduğu zaman su damlacıkları hâlinde görebiliriz

  Su buharının su damlacıkları hâlinde görülmesine yoğunlaşma denir

  YAĞiŞLAR NASIL OLUŞUR ?

  Yeryüzündeki sular ,Güneş’in etkisiyle buharlaşır ve yükselir Yükseklerde bulunan soğuk hava Su buharını çok küçük su damlacıklarına ya da buz kristallerine dönüştürerek bulutlar oluşur

  Küçük ve yere düşmeyecek kadar hafif olan su damlacıkları havanın etkisiyle gökyüzünde dolaşır Su damlacıkları birleşerek büyüyüp ağırlaştığındayağmur olarak yere iner

  Yüksek bulutlardaki su damlacıkları, soğuk havanın etkisiyle minik buz taneciklerine dönüşür Bunlar, birleşerek yeterli büyüklüğe ulaştığında kar taneleri şeklinde yeryüzüne düşer

  Yağmur damlaları fırtına nedeniyle donar Yere doğru inerken hava akımları bunları bir aşağı bir yukarı sürükleyerek daha büyük buz parçaları hâline getirir Ağırlaşan buz parçaları yere düşer Buna dolu denir

  Havadaki su damlacıkları yeryüzüne yakın yerde soğuduğu zaman sis oluşur

  Havadaki su buharı, taş toprak ve yaprak gibi soğuk katı maddeler üzerinde gece yoğunlaşarak su damlacıklarına dönüşür Bu damlacıklara çiy denir Daha çok ilkbahar ve yaz mevsimlerinde sabah erken saatlerde görülür


  Havadaki su buharı, çok soğuk ilkbahar ve sonbahar gecelerinde donarak katılaşır Toprak ve bitkiler üzerinde kar katmanı oluşur Buna kırağı denir
+ Yorum Gönder