+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Misafir Soruları Arşiv Forumunda Karaciğer iltihabı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Karaciğer iltihabı
  karaciğer iltihabı nasıl oluşur?tedavisi nasıl olur?kemoterapi gereklimidir? 2. HARBİKIZ
  Moderator

  KARACİĞER İLTİHABI (Hepatit). Genellikle, enfeksiyöz hepatit için kulla nılan bir addır ve sarılıkla birlikte görü-len karaciğer enfeksiyonu anlamına ge-lir.
  Nedeni: Hastanın dışkısıyla bulaşmış yiyecekteki virüsün yaptığı bir enfek-siyondur. Buna çok benzer bir durum, kan naklinde kullanılan kan ya da se-rumla ve hasta kişide kullanılmış iğne ve şırıngalarla nakledilen ve homolog serum hepatiti diye adlandırılan hasta-lıktır. Kullandıktan sonra atılabilen iğne ve enjektörlerin bulunmasıyla bu son durumun belirli bir şekilde azalması ge-rekir. Her iki halde de, karaciğer büyür, hücreleri de, bazen yeniden düzelmeye-cek şekilde yıkıma uğrar.
  Belirtileri: Enfeksiyöz hepatitin kuluçka devri üç hafta kadardır; homo-log serum hepatininki ise daha uzun-dur (2-6 ay arası). Sarılığın belirmesin-den önce, kişi kendini kötü hisseder, bulantı, iştah azalması ve karın üst kad-ranında hafif bir ağrı belirir. Hastalığın ikinci haftasında, deri ve göz aklarının sararmasının ortaya çıkmasına kadar, ke-sin teşhis konamaz. İdrar koyu sarıdır, dışkı rengi ise açılmıştır. Sarılık belirin-ce, hasta kendini daha iyi hisseder, fakat genellikle hastalık süresince ve hatta he-men sonrasında, huzursuzdur. Hastalığın süresi değişkendir, fakat idrarla dışkı renklerinin normale dönmesi, sarılığın azalmasıyla, iyileşme olayının başladığı anlaşılır. Hastanın gerçek normal duru-muna dönmesi için, 1,5-2 ay geçmeli-dir. Hastalık tekrarlayabilir ve genellik-le, homolog serum hepatiti daha ağır seyreder.
  Tedavi: Hastanın izolasyonu gerekli değildir, fakat dışkının bulaşmasını ön-lemek gereklidir. Hasta, yatakta dinlen-melidir. Alkol yasaklanır ve hafif bir diyet uygulanır. Gerçekte de hastanın zaten iştahı yoktur. Gamma globulin’in (bkz.) hastalıktan koruyucu etkisi vardır. Bazı şekillerinde hastalığın bir kere geçi-rilmesi, ömür boyu bağışıklık sağlar.
 3. Buğlem
  Devamlı Üye
  Karaciğer iltihabına neden olan iki virüs vardır, ve bu hastalık ciddi bir hastalıktır. Bu hastalıkların doktor gözlemi altında olması daha iyidir çünkü çabuk iyileşme görülür.
+ Yorum Gönder