+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Misafir Soruları Arşiv Forumunda bilim ve teknolojide sesin yansıması olayından yararlanılması Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  bilim ve teknolojide sesin yansıması olayından yararlanılması
  bilim ve teknolojide sesin yansıması olayından yararlanılması 2. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Sesİn Yansimasi
  Sesİn Yansimasi
  alasayvan.net


  şime yarayacak bir konu lağzım konu ( bilim ve teknolojide sesin yansıması olayında yararlanılması ) Biraz araştırdım fakat eksik bilgi buldum geniş bir açıklama lağzım TEŞEKKÜR EDERİM. Bulduğum konu : Sesin yansıma özelliğinden yararlanılarak uzaklıklar ölçülebilir. Ayrıca sesin yansıma özelliğinden denizdeki balık sürülerinin yerleri,okyanus derinlikleri,uçakların yüksekliği ve bazı maddelerdeki bozukluklar tespit edilebilir. Ses dalgaları bir yüzeye çarpıp yansıyarak tekrar duyulmasına YANKI denir. yankı olayı dağ yamaçlarında,boş odalarda,spor salonları gibi yerlerde gerçekleşir;yankı olayını küçük kapalı yerlerde(3-5m mesafeden) farkedemeyiz  SES BİLGİSİ
  Lastik bir şerit iki ucundan sabitlenip titreştirilirse, metal levhanın bir ucu mengene ile sıkıştırılıp diğer ucu çekilip bırakılırsa, ses çıkarırlar. Gerilmiş saz telleri, tokmakla vurulan davul zarı, titreşmeleri sonucu yine ses çıkarır. Bu olaylar sesin ancak ortamların titreşmesi sonucu oluştuğunu gösterir.
  Bir diyapazonun kollarından birine tokmağı ile vurulduğunda ses duyulur. Diyapazon kolunun ileri hareketi çevresindeki havayı iter, sıkıştırır, geri hareketi ise havayı seyrekleştirir. Bu hareket diyapazondan çevresine doğru dalgalar yayılmasına sebep olur. Ses dalgaları kaynaktan her tarafa doğru yayılır.
  Titreşerek ses oluşturan cisimlere ses kaynağı denir. İnsan kulağı belli sınırlar içindeki titreşimleri duyabilir.
  Kaynaktan yayılan ses dalgalarının bir enerjileri vardır. Bu enerji sesin yayıldığı ortam tarafından iletilir. Sesi ileten bir ortam olmadan ses yayılmaz. Boşlukta sesin yayılmamasının nedeni iletici ortamın olmayışındandır.
  Şekildeki fanusun içine zil ve lambanın bağlı olduğu bir devre kuruluyor ve fanusun içindeki hava boşaltılıyor. Anahtar kapatıldığında zilin sesi duyulmazken fakat lambanın yandığı görülür. Bu deney, sesin boşlukta yayılmadığını, fakat ışığın boşlukta yayıldığını gösterir.

  Frekans: Sesi oluşturan kaynağın bir saniyedeki titreşim sayısına sesin frekansı denir. Kaynaktan üretilen ses ortam değiştirse de frekans değişmez.
  Yankı: Ses dalgalarının bir yüzeye çarpıp geri dönmesine yankı denir.
  Sesin Fizyolojik Özellikleri
  Bütün işittiğimiz sesler kulağımızda aynı etkiyi bırakmaz. Bazıları çok şiddetli veya hafif, bazıları ince veya kalın duyulur. Bazı sesler kulağımıza hoş geldiği halde bazıları sinir bozucu olabilir.
  Sesleri birbirinden ayıran üç önemli özelliği vardır.
  a. Şiddet: Mengeneye sıkıştırılmış bir metal levha, denge konumundan fazla ayrılıp bırakılırsa ses daha şiddetli duyulur. Denge konumundan ayrılma miktarına genlik denir.
  Genlik büyürse ses şiddetli, küçülürse ses hafif duyulur. Yani şiddetin nedeni titreşim genliğidir. Ses kaynağına yakın yerlerde şiddet daha fazla olurken, kaynaktan uzaklaştıkça şiddet azalır.
  b. Yükseklik (frekans): Sesin ince yada kalın duyulması frekansından dolayıdır. Frekansı büyük olan ses ince, frekansı küçük olan ses ise kalın duyulur.
  c. Tını: Bazı çalgılarda genlik ve frekans aynı olduğu halde, yine sesler birbirinden ayrılabilir.
  Örneğin lâ sesi veren bir keman bu sesin frekansının tam katları olan başka lâ sesleri de çıkarabilir. Böylece bileşik sesler ortaya çıkar.
  Bu sebeple bir mandolinin sesi, başka bir müzik aletinin sesinden ayırt edilebilir. Müzik aletlerinin çıkardığı bileşik sesler birbirlerinden farklıdır. Bu farklılığı belirten özelliğe sesin tını adı verilir.

+ Yorum Gönder


bilim ve teknolojide sesin yansıması olayından nasıl yararlanılır,  sesin yansıması ve yankı olayının bilim ve teknolojideki uygulamaları,  bilim ve teknolojide sesin yansıması olayından yararlanılması,  bilim ve teknolojide sesin yansıması olayından yararlanma alanları,  sesin yansımasından nasıl yararlanılır