+ Yorum Gönder
Meslek Rehberi ve Muhasebe Forumunda Mali yönetim ve raporlama paketi ve yerel mevzuattan kaynaklanan bürokratik engelleri aşılması Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Mali yönetim ve raporlama paketi ve yerel mevzuattan kaynaklanan bürokratik engelleri aşılması
  Mali yönetim ve raporlama paketi ve yerel mevzuattan kaynaklanan bürokratik engellerin aşılması nasıl olur  Uluslararası finans kuruluşlarının projelerini doğrudan uygulayan UNDP, bu kuruluşların dışarıdan finanse edilen projelerin uygulanmasında gerekli gördükleri “Mali Yönetim ve Raporlama Kuralları ve Prosedürleri” konusunda da uzman. Proje uygulamasında mali yönetimi destekleme faaliyeti, yıllık çalışma planı ve bütçenin uygun formatta hazırlanması, kredi çekme başvurusunun hazırlanması ve sunulması, çalışma planına uyulup uyulmadığını değerlendiren yıllık ilerleme raporlarının hazırlanması ve nakit akışının yıllık çalışma planı ve bütçesine uygun olarak gerçekleşmesinin kontrol edilmesi, bütçede revizyon gerekiyorsa bunun kararlaştırılması, denetçilere sunulacak yıllık finans raporlarının hazırlanması, projenin zamanında tamamlanması için mali verimliliğin kontrol edilmesi gibi tüm mali çalışmaları içeriyor.

  Uygulama destek hizmetleri ayrıca, yerel mevzuattan ve bürokrasiden kaynaklanan uyuşmazlık ve zorlukların giderilmesi için de çalışıyor. Türkiye’de dışarıdan finanse edilen proje kredilerinin kullanılmasında uygulanan mevzuat, proje uygulama kuruluşlarının işlerini zorlaştırıyor. Şöyle ki:

  Maliye Bakanlığı yılın ilk üç ayında tahsisat yapmaz. Bu nedenle, yılın ilk üç ayı için planlanmış olan faaliyetler ve harcamalar durur ve proje faaliyetleri yavaşlar. Proje danışmanlarına ücretleri ödenemez. Özellikle eğer proje tarımsal bir alanda yürütülüyorsa, yılın ilk üç ayında para tahsis edilmediği için ilkbahar ekimleri yapılamaz ve ekim mevsimi kaçırılmış olur ve sonuçta bazı tarımsal faaliyetler bir yıl gecikmeyle yapılır.
  Bir proje için ayrılmış olan yıllık tahsisatın kullanılması, Maliye Bakanlığı’nın ve muhasebe bürosunun bürokratik formaliteleri yüzünden uzun zaman alır. Bu ise, projenin toplam süresi içinde planlanmış olan faaliyetlerin ve harcamaların yavaşlamasına yol açar.
  Yine yerel mevzuat yüzünden, kısa-süreli teknik danışman ve proje personelinin işe alınmasında ve ücretlerinin ödenmesinde büyük güçlükler yaşanır ve proje faaliyetleri zamanında tamamlanamaz.
  Bütün bu güçlükler, yurtdışından gelen kredi kaynaklarından yeterince yararlanılmamasına yol açar, üstelik projenin tamamlanma tarihi ileriye atılacağından krediler için ayrıca gecikme faizi ödenmek zorunda kalınır. Her iki durumda da kaynaklar boşa harcanmış olur.
  UNDP, kural ve prosedürlere uygun raporlama standartlarının uygulanmasında ve raporların hazırlanmasında bakanlıklara stratejik destek de sağlıyor ve anlaşma gereğince tüm sorumluluğu üstleniyor. UNDP’nın uygulama destek hizmetleri kapsamında hazırladığı raporlardan bazıları şunlar: Yıllık ilerleme raporları, 6 aylık raporlar, nakit akışı raporları, mali yönetim tedbirlerinin verimliliği ile ilgili raporlar ve nakit akışı yönetimi. 2. Acil

  Mali yönetim ve raporlama paketi ve yerel mevzuattan kaynaklanan bürokratik engelleri aşılması isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder