+ Yorum Gönder
Meslek Rehberi ve Muhasebe Forumunda Ticaret sicili hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Feyruşah
  Devamlı Üye

  Ticaret sicili hakkında bilgi
  Ticaret sicili hakkında bilgi


  Ticaret sicili, ticari işletmelerin, tacirlerin, şirketlerin, ferdi işletmelerin, koopertiflerin, kollektif ve komandit şirketlerin, iktisadi işletmelerin Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Sicili Yönetmeliği tarafından zorunlu kılınan tescil, değişiklik kayıtlarının tutulduğu sicile verilen addır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının gözetim ve denetiminde ticaret ve sanayi odaları veya ticaret odaları bünyesinde kurulacak ticaret sicili müdürlükleri tarafından tutulur. Bir yerde oda mevcut değilse veya yeterli teşkilatı yoksa, ticaret sicili, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirlenecek bir odadaki ticaret sicili müdürlüğü tarafından tutulur.

  Ticaret sicili kayıtlarının elektronik ortamda tutulmasına ilişkin usul ve esaslar tüzükle gösterilir. Bu kayıtlar ile tescil ve ilan edilmesi gereken içeriklerin düzenli olarak depolandığı ve elektronik ortamda sunulabilen merkezi ortak veri tabanı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde oluşturulur. Ticaret sicili müdürlüğünün kurulmasında aranacak şartlar ve odalar arasında sicil işlemleri ile ilgili olarak varlığı gerekli işbirliğinin sağlanmasına ilişkin esaslar, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.
 2. AZMİYE
  Devamlı Üye

  Ticaret sicili tacirlerin bilmesi gereken ve işletmeye ait işlemlerin bulunduğu tacir ve üçüncü kişilerin bilmesi gereken ve kayıtları kapsayan devlet içerikli sicildir.
+ Yorum Gönder