+ Yorum Gönder
Sanatçılarımız ve Müzik Sanatçıları Forumunda Jöntürk Kimdir Kısaca Hayatı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Jöntürk Kimdir Kısaca Hayatı
  Kısaca Jöntürk Kimdir Kısaca Hayatı 2. SuskuN PrenS
  Devamlı Üye

  Jöntürk Kimdir

  Jön Türkler, ilk defa 1828 yılında Charles Mc Farlane tarafından dönemin Genç Osmanlı nesline atıfta bulunarak kullanılmıştır[1]. Daha sonra 1855’te Ubiceni II. Mahmut dönemindeki reform hareketine katılan devlet adamlarını hem de Abdülmecit döneminin batılılaşma yanlısı Tanzimatçılarını tanımlamak için “jevene turqvie de Mahmut” ve “jevene Turqvie d’Abdul Medjid” ifadelerini kullanmıştır. Bu terimleri kavram olarak ilk kullanan kişi Hippolyte Castille olmuştur[

+ Yorum Gönder