+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Namaz Forumunda Abdestin farzları ve sünnetleri hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Kadir
  Devamlı Üye

  Abdestin farzları ve sünnetleri hakkında bilgi

  Abdestin farzları ve sünnetleri hakkında bilgi verir misiniz?

  Kur'ân-ı Kerim'de namaz öncesi abdest ve boy abdesti almak gibi bit temizliğin yapılması istenmiştir.

  "Ey iman edenler! Namaz kamaya kalktığınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi, başlarınızı meshedip topuklara kadar ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüpseniz, iyice yıkanıp temizlenin. Hasta iseniz veya yolda bulunuyorsanız yahut biriniz tuvaletten gelmişse yahut da kadınlara dokunmuş sanız, su da bulama-mışsanız, temiz toprakla teyemmüm edin, niyetle yüzlerinizi ve ellerinizi onunla meshedin. Allah size sıkıntı vermek istemiyor, fakat şükredesiniz diye sizin temizlenmenizi ve üzerinizdeki nimetini tamamlamayı istiyor." (Mâide 5/6)

  İslâm'dan önceki ilâhî dinlerde de bulunan namaz ibadeti,248 İslâm'da hicretten bir buçuk yıl kadar önce Miraç gecesinde farz kılınmıştır.249 Namazın ön şartı olan abdest ve gusül de namazla birlikte farz kılınmış, hatta İslâm'da hiçbir zaman abdestsiz namaz kılınmamıştır. Yukarıdaki ayet, Hicretin 6'ncı yılında vuku bulan Benî Mustalik Gazvesi'nden (6/627)
  dönerken yolda inmiştir. Geceleme yerinde, Hz. Aişe'nin kaybettiği bir gerdanlığın aranması yüzünden, sabah namazı için subaşına ulaşma imkân ve zamanı kalmayınca, yukarıdaki ayet inmiş ve ilk teyemmüm uygulaması ile sabah namazı kıknmıştır.

  Diğer yandan, Hz. Peygamber bu ayet gelinceye kadar, abdestsiz olunca, abdest alıncaya kadar konuşmaz, bir iş yapmazdı. Ayette, abdestin yalnız namaz için gerekli olduğuna vurgu yapılarak, bu konuda Hz. Peygamber'e de kolaylık getirilmiş oldu.250
  Abdestin farzları:

  1) Yüzü yıkamak.
  2) Kolları dirseklerle birükte yıkamak.
  3) Başın bir bölümüne ıslak elle meshetmek.
  4) Ayakları yıkamak.251 Abdestin sünnetleri:
  1) Niyet etmek.
  2) Önce elleri yıkamak.
  3) Abdeste Eûzü- besmele ile başlamak.
  4) Ağız ve burna üçer kere su vermek.
  5) Dişleri temizlemek.
  6) Abdestte sırayı gözetmek. Çoğunluk fakihlere göre, sırayı (tertib) gözetmek farzdır. Delil şu hadistir: "İyice temizlenip yüzünü, sonra kollarını yıkamadıkça Allah bir kimsenin namazım kabul etmez."2*2
  7) Once sağ uzuvları yıkamak.
  8) Abdest uzuvlarını üçer kere yıkamak.
  9) El ve ayakları yıkamaya parmak uçlarından başlamak.
  10) Parmak ve sakal aralarının kuru kalmaması için yoklamak.
  11) Başın bütününü meshetmek.
  12) Kulakların iç ve dışını meshetmek.
  13) Abdest uzuvlarını ovalamak.
  14) Abdesti ara vermeksizin tam


  248 bk. Lokman, 31/17.
  249 Buhârî, sala t, 1.
  250 bk. Elmalılı, III, 170; Buhârî, tefsir, 5/3.
  251 bk. Taberî, Tefsir, VI, 126 vd; İbn Kesîr, Tefsir, III, 48, 49.
  252 Buhâri, vüdû', 35, 40, hiyel, 2.
 2. Acil

  Abdestin farzları ve sünnetleri hakkında bilgi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder