+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Namaz Forumunda İki namazı birleştirerek kılmak caiz midir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Kadir
  Devamlı Üye

  İki namazı birleştirerek kılmak caiz midir

  İki namazı birleştirerek kılmak caiz midir


  Bir namazın farz olması için vaktinin girmesi gerekir. Vakit, namazın şartlarındadır. Kur'ân-ı Kerim'de, "Şüphesiz namaz mü'minlere vakitli olarak farz kılındı." (Nisa, 4/123) buyrulur. Rivayete göre namazın farz olduğu Miraç gecesinin ertesi günü Cebrail (aleyhisselâm) gelerek, Hz. Muhammed'e (sallallahu aleyhi ve sellcm) iki gün süreyle namaz kıldırmış, böylece namazın başlangıç ve son vakitlerini göstermiştir.292

  Ancak Peygamber (saMahu aleyhi ve seiiem) Veda Haccı sırasında, Arefe günü Arafat'ta, öğle namazı vakti girince, öğle ve ikindi namazını birlikte kıldırdığı gibi, güneş batınca Arafat'tan Müzdelife'ye hareket etmiş, yatsı namazı vaktinde akşamla yatsıyı birlikte kıldırmıştır. Bu uygulamada sünnet namazlar kılınmamıştır.293 Diğer yandan Allah elçisinin 18 gün kadar süren Tebük seferi yolculuğu sırasında da öğle ile ikindiyi ve akşamla yatsıyı birleştirerek kıldığı rivayet edilmiştir. Hanefî'ler bunu öğleyi geciktirip son vaktinde, ikindiyi ilk vaktinde, akşam namazını geciktirip son vaktinde, yatsıyı ise ilk vaktinde kıldırarak cem (sûrî cem) yaptığını söylemişlerse de, İmam Şafiî bu birleştirmede zorlukların etkili olduğunu dikkate alarak, yolculuk, yağmur ve hastalık gibi özürler bulununca, öğle ile ikindinin akşamla yatsı namazının birlikte kılınabileceğini söylemiştir.

  Sonuç olarak, Hz. Peygamber döneminde Veda Haccı dışında da yolculuk, hastakk ve şiddetH yağmur gibi darkk zamanlarında öğle ile ikindi ve akşamla yatsı namazlarının birleştirilerek kılındığı dikkate aknarak, özellikle yolculuk sırasında bu namazları birleştirerek kılmak mümkün ve caiz olur.

  Nitekim Diyanet İşleri Başkanbğınca, 2002'de Tarabya OteH'nde düzenlenen istişare toplantısının sonuç bildirgesinde, namazların cem'i uygulamasının Hz. Peygamber tarafından bir kolaylaştirma oluşuna dikkat çekilmiş, alışkankk hakne getirmemek şartıyla, dinen geçerk bir özrü bulunan kimsenin bu kolay-kktan yararlanmasının caiz olacağı beürtilmiştir.294


  292 Ahmed ibn Hanbel, age, I, 382, III, 330, 331; Şevkânî, Neyi, I, 300.
  293 Buhârî, hac, 97; Müslim, müsâfaîn, 52, 53.
  294 Bügi için bk. H. Döndüren, Delilleayie İsiâm İlmihali, s. 256-259.
 2. Nesrin212121
  Yeni Üye

  Eğer namazı bilerek gecikir seniz mesela öğle ve ikindi namazı birleştirerek veya akşam ve yatsı birleştirerek caiz değildir, ancak namazı unutan veya bir yolculuk çok mümkün olmayan bir durumda Namazı birleştirerek,caiz olur.
+ Yorum Gönder