+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Nedir Ne Demektir Forumunda Ayet Ne Demektir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Ayet Ne Demektir
  ayet ne demektir kısaca 2. FERAY
  Devamlı Üye

  Ayet nedir kısaca bilgi

  Ayet, Arapça bir kelimedir. Kur'an-ı kerimdeki sureleri meydana getiren cümle veya cümlecikler çoğulu ayattır lügat manası; "Açık alamet, işaret, ibret, mucize" demektir. Kur'an-ı kerim ayetleri nazil oldukları (indikleri) yer bakımından ikiye ayrılır: Mekke'de inenlere ve daha ziyade iman esaslarını bildirenlere "Mekki"; Medine'de inen ve emirler, yasaklar, toplum, ekonomi ve hukukla ilgili konuları ihtiva edenlere de "Medeni" ayetler denmiştir. Ayet-i kerime yazılı herhangi bir kağıdın ayet kısmına abdestsiz dokunulmaz ve o kağıt belden aşağı tutulmaz ve konmaz Ayet-i kerimeler kısa ve tam tercüme edilemez. müfessir derecesindeki islam alimleri ayet-i kerimeleri tercüme değil, uzun tefsir ederek açıklamaya çalışmışlardır


+ Yorum Gönder