+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Nedir Ne Demektir Forumunda Zehirli Atık Ne Demektir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Zehirli Atık Ne Demektir
  zehirli atık ne demektir kısaca 2. Harbikız
  Devamlı Üye

  Zehirli atık hakkında kısa bilgi

  Düşük dozlarda bile insanlar ve hayvanlar için öldürücü İnsan ve diğer canlı formlar için toksik kanserojen, mutajen ve teratojen etkiye sahip düşük sıcaklıklarda alevlenebilme özelliği olan Patlayıcı, korozif ve reaktif maddelerdir.

  Uygun arıtma, depolama, taşıma ve bertaraf yapılmadığı zaman insanların ölümüne, yaralanmasına ve hastalıklara ya da çevrenin zarar görmesine neden olabilecek katı, sıvı ve gaz halindeki atıklar Tehlikeli Atıklar olarak adlandırılır.

  Bir atığın tehlikeli olup olmadığına karar vermede esas alınan kriterler, atığın bileşimi, atık içindeki bileşenlerin miktarları, atık içindeki bileşenlerin kimyasal reaktifleri, atığın fiziksel durumu, atığın çevredeki etkileri ve kalıcılığı şeklinde özetlenebilir. Kısaca tehlikeli atık, zararlı madde içermesi veya kimyasal reaksiyon ortaya çıkarması nedeniyle katı atık ile birlikte bertaraf edilemeyen atıktır.
+ Yorum Gönder


zehirli atık nedir,  zehirli atik nedir,  zehirli atık ne demek