+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Ödev ve Tezler Forumunda Kalan Teoremi Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Kalan Teoremi Hakkında Bilgi
  Kalan Teoremi kısaca 2. Ebru
  Devamlı Üye

  Kalan Teoremi Bulma Kısaca

  Çinlilerin kalan teoremi, "3'e bölündüğünde 2, 5'e bölündüğünde 3, 7'ye bölündüğünde 4 kalanını veren sayıyı bulun" tipinden problemleri çözmek için kullanılan teorem. buna göre: 3'e bölündüğünde 2 kalanını veren sayılar 3.k+2 şeklindedir. (2, 5, 8, ) 5'e bölündüğünde 3 kalanını veren sayılar 5.l+3 şeklindedir. (3, 8, 13, ) bu durumda sayımız 15m+8 şeklindedir. (8, 23, 38, 53, ) 7'ye bölündüğünde 4 kalanını veren sayılar 7.n+4 şeklindedir. (4, 11, 18, , 46, 53, ) bu durumda da sayımız 105.p+53 şeklindedir.

  n1, n2, …, nk pozitif, çiftli aralarında asal Tamsayı olsun. Bu durumda, Verilen herhangi a1,a2, …, ak,tamsayıları için bir x tamsayısı vardır ki sistemin eşzamanlı uygun bir çözümüdür

 3. Buğlem
  Devamlı Üye
  Çinlilere ait olan bu teoremi genelde eski zamanlarda savaş esnasında çinli komutanların asker sayılarını hesaplamak için kullanmışlardır.
+ Yorum Gönder