+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Ödev ve Tezler Forumunda Özdeşlikleri Kullanarak Çarpanlara Ayırma Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Özdeşlikleri Kullanarak Çarpanlara Ayırma Hakkında Bilgi
  Özdeşlikleri Kullanarak Çarpanlara Ayırma kısaca 2. Ebru
  Devamlı Üye

  Özdeşlikleri Kullanarak Çarpanlara Ayırma

  Tanım : Sabit olmayan, birden fazla polinom un çarpımı biçimin de yazılamayan polinomlara indirgenemeyen polinomlar denir.
  Baş katsayısı bir olan indirgenemeyen polinomlar Asal polinomlar denir.

  * P(x) = x2 + 4 , Q(x) = 3x2 + 1, R(x) = 2x – 3 , T(x) = - x + 7

  Polinomları indirgenemeyen polinomlar dır.

  P(x) = x2 + 4 baş katsayısı 1 olduğundan asal polinom dur.

  Tanım : İçindeki değişkenlerin alabileceği her değer için doğru olan eşitliklere özdeşlik denir.


  *a) x3 (x2 – 2x) = x5 – 2x4 b) a2 (x + y)2 = a2 x2 + a2 y2 özdeşlik

  c) a2 (x +y)2 = a2 x2 + a2 y2 özdeşlik değildir.

+ Yorum Gönder


özdeşlikleri kullanarak çarpanlara ayırma