+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Ödev ve Tezler Forumunda Teşkilatı Esasiye Kanunu’nu Anayasalardan Farklı Kılan Özellikleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Teşkilatı Esasiye Kanunu’nu Anayasalardan Farklı Kılan Özellikleri
  20 Ocak 1921 tarihinde kabul edilen ve yeni Türk Devleti'nin ilk anayasası olarak nitelendirilen Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nu kendisinden sonra kabul edilen anayasalardan farklı kılan en önemli özellik nedir 2. Harbikız
  Devamlı Üye

  Teşkilatı Esasiye Kanunu’nu Anayasalardan Farklı Kılan Özellikleri

  Yazarlar, 1921 Teşkilât-ı Esasîye Kanununun diğer Osmanlı ve Türk Anayasalarına göre hazırlanışı bakımından daha demokratik olduğunu not etmektedirler. Örneğin, Ergun Özbudun’a göre,


  “Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyetinde millî iradeyi lâyıkiyle temsil eden bir meclis tarafından yapılmış tek anayasa, 1921 Anayasasıdır. 1876 Kanun-u Esasîsi, padişah tarafından atanmış bir komisyonca hazırlanıp, padişah fermanıyla ilân edilmiştir. 1924 Anayasası, tek parti egemenliğinin kurulmaya başladığı ve örgütlü bir muhalefetin mevcut olmadığı bir meclisçe yapılmıştır. 1961 ve 1982 Anayasalarını hazırlayan Kurucu Meclisler de, genel oya dayanan bir seçimle oluşmuş yasama organları değillerdi”[10].


  Bülent Tanör de aynı kanıdadır:


  “1921 Anayasası, hazırlanışı ve kabul özellikleri bakımından Osmanlı-Türk anayasacılığının en demokratik, belki de tek demokratik örneğidir”[11].


  Ahmet Demirel de Türkiye’nin “1920-1923 arasında (Birinci Meclis dönemi) dünyanın en ileri demokrasilerinden birine sahip” olduğunu yazmaktadır[12].


  1921 Teşkilât-ı Esasîye Kanunu kendini “Kanun-u Esasî” olarak değil, “Teşkilât-ı Esasîye Kanunu” olarak isimlendirmiştir
+ Yorum Gönder