+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Okul dersleri Forumunda Allah'ın dışındaki şeyler sevilmez mi? Bir kimse hanımına aşık olamaz mı? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Allah'ın dışındaki şeyler sevilmez mi? Bir kimse hanımına aşık olamaz mı?
  Allah'ın dışındaki şeyler sevilmez mi? Bir kimse hanımına aşık olamaz mı? 2. Asel
  Bayan Üye

  Allah'ın dışındaki şeyler sevilmez mi? Bir kimse hanımına aşık olamaz mı?

  Değerli kardeşimiz;
  Aşk şiddetli sevginin adıdır. Peygamberimiz (asm) de hanımlarını sevmiştir. Kişi sevdiği şeyleri Allah'tan gafil olmadan ve onun namına sevdiği zaman herhangi bir sakıncası olmaz. Zaten ayeti kerimede şöyle buyrulmuştur:

  '' Yine O'nun âyetlerindendir ki, sizin için nefislerinizden kendilerine ısınırsınız diye eşler yaratmış, aranıza bir sevgi ve merhamet koymuştur. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir kavim için nice ibretler vardır.'' (Rum, 30/21)
  "Hem, refîka-i hayatını, (hanımını) rahmet-i İlâhiyenin (Allah'ın rahmetinin) mûnis, latîf bir hediyesi olduğu cihetiyle sev ve muhabbet et. Fakat çabuk bozulan hüsn-ü sûretine (güzelliğine) muhabbetini bağlama. Belki kadının en câzibedar, en tatlı güzelliği, kadınlığa mahsus bir letâfet ve nezâket içindeki hüsn-ü sîreti (güzel ahlakı) dir. Ve en kıymettar ve en şirin cemâli ise, ulvî, ciddi, samimi, nurânî şefkatidir. Şu cemâl-i şefkat ve hüsn-ü sîret, âhir hayata kadar devam eder, ziyâdeleşir. Ve o zaife, latîfe mahlûkun hukuk-u hürmeti o muhabbetle muhâfaza edilir. Yoksa, hüsn-ü sûretin zevâliyle, (güzelliğin gitmesiyle) en muhtaç olduğu bir zamanda, bîçare, hakkını kaybeder." (Sözler, Otuz İkinci Söz, s.584)
  Selam ve dua ile
  ALINTI
+ Yorum Gönder