+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Ramazan Ayı Forumunda Oruç tutmamayı mubah kılan özürler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Oruç tutmamayı mubah kılan özürler

  Oruç tutmamayı mubah kılan özürler sorusu

  Oruç tutmamayı mubah kılan özürler.jpg

  Sual: Oruç tutmamayı mubah kılan özürler nelerdir?
  CEVAP
  Oruç tutmamayı mubah kılan özürler şunlardır:

  1- Hastalık: Hasta olan veya oruç tutunca hastalığı artan kimse, oruç tutmaz veya tutuyorsa bozabilir. Hastaya bakan da, hasta hükmündedir. Hastaya bakmak için sıkıntıya girerse, oruç tutmayabilir.

  2- Seferilik: 104 km uzağa giden kimse, 15 günden az kaldığı yerde seferi olur. Yolculukta sıkıntı olur, iş aksar veya kazaya sebep olacak bir durum olursa, orucu kazaya bırakmak caiz olur. Hadis-i şerifte, (Seferde, sıkıntı içinde oruç tutmak iyilik sayılmaz) buyuruldu. (Buhari)

  3- Gebe ve emzikli olmak: Kendine veya çocuğuna bir zarar gelecekse, gebe ve emzikli kadın oruç tutmaz. Hadis-i şerifte, (Allahü teâlâ, gebe ile emzikli kadına oruç tutmaması için ruhsat verdi, orucunu tehir etti) buyuruluyor. (Ebu Davud, Tirmizi, Nesai)
  Emzikli kadın, ister kendi çocuğunu emzirsin, isterse başkasının çocuğunu emzirsin hüküm aynıdır.

  4- Açlık ve susuzluk: Kendisinde şiddetli açlık ve susuzluk meydana gelen kimse, ölüm tehlikesi varsa veya aklı gidecekse yahut hastalanıp bir zarara uğrayacaksa, orucunu bozabilir.

  5- İhtiyarlık: Çok yaşlı kimse, oruç tutamayacak halde ise, oruç tutmaz, iyileşme ihtimali de yoksa, tutamadığı günler için fidye verir. 30 günün fidyesi 53 kg. undur.

  6- İkrah: Oruç tutan, (Orucunu bozmazsan seni öldürürüm veya bir uzvunu keserim) diye tehdit edilmişse, tehdit edenin dediğini yapmaya gücü yetiyor ve blöf yapmıyorsa, oruçlunun orucunu bozması mubah olur.

  Ramazan-ı şerifte, oruç tutmak çok sevaptır. Özürsüz oruç tutmamak büyük günahtır. Hadis-i şerifte, (Özürsüz, Ramazanda bir gün oruç tutmayan, bunun yerine bütün yıl boyu oruç tutsa, Ramazandaki o bir günkü sevaba kavuşamaz) buyuruldu. Ama dini bir mazeret varsa oruç tutmamak günah olmaz. (Tirmizi)
 2. Fatih
  Yeni Üye

  1- Hastalık: Bir hasta, oruç tutmak suretiyle hastalığının artacağından, uzamasından veya şiddetli meşakkatin ortaya çıkacağından korkacak olursa, görülen bir belirti veya tecrübe suretiyle, yahut Müslüman bir mütahhassıs doktorun söylemesiyle kuvvetli bir zan hasıl olursa, oruç tutmayabilir veya tuttuğu orucu bozabilir.

  2- Sefer (Yolculuk): En az üç günlük, on sekiz saatlik (ortalama 90 km.) bir yere gidecek olan, kimse, oruca niyet etmeyebilir. O gün, yola çıkınca oruçlu bulunmamış olur.

  3- Hayız ve Nifas Hali: Kadınların hayız ve nifas hallerinin bulunduğu günlerde oruç tutmamaları vaciptir. Oruç tutmaları ise haramdır.

  4- İhtiyarlık: Oruç tutmaya gücü yetmeyen, 'şeyh-i fani' denilen çok yaşlı kimseler oruç tutmayabilir.

  5- İkrah (Zorlama): Ölümle tehdit veya insanın helakına sebep olacak surette yapılan cebir ve zorlamadan dolayı oruç bozulabilir.

  6- Hayati Tehlike Arzeden Açlık ve Susuzluk: Oruçlu kimse açlıktan veya susuzluktan dolayı helak olacağından, kendi tecrübe veya Müslüman bir doktorun raporuna binaen korkarsa veya emin olursa orucunu bozabilir. Daha sonra, o günün orucunu kaza eder.

  7- Hamile ve süt analık: Hamile veya çocuğuna süt veren bir kadın, kendisine veya çocuğuna bir zararın gelmesinden korkarsa orucunu bozabilir. Yediği günleri fidye vermeksizin kaza eder. Süt annenin durumu da aynıdır.

  8- Savaş hali: Savaşmakta olan asker, oruç tuttuğu takdirde gücünü kaybedeceğinden korkarsa orucu açabilir. Sonradan tutamadığı günleri kaza eder.

  9- Ziyafet: Ziyafet: farz, vacib oruçlar dışındaki oruçları bozabilmek için bir özür sayılabilir. Bozulan nafile oruç, daha sonra vacip oruç olarak tutulması gerekir.

 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Hasta olan kişiler yani oruç tutmaya dayanamayacak kadar olan kişiler oruç tutmaya bilirler ancak daha sonra bu oruçlarını kazalarını tutmalılar. yada uzun yolculuklara çıkan kişilerde oruç tutmayabilirler onlarda daha sonra kazalarını yaparlar.
+ Yorum Gönder