+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Ramazan Ayı Forumunda Oruçtaki güzellikler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Fatih
  Yeni Üye

  Oruçtaki güzellikler

  Oruçtaki güzellikler ile ilgili yazı

  Alimler demişlerdir ki: Oruç ve açlıkta on güzel haslet vardır:


  Oruçtaki güzellikler.gif

  l. Açlıkta kalb safası, gönlün hakka inkıyadı, göz keskinliği vardır.

  Tokluk ise aptallık ve tembellik verir, basireti kör eder. Dimağda buharı fazlalaştırır, bu sebeple kalbde bir ağırlık olur. Söylenen fikirlere intikal ve intibak edemez, esrarı anlayamaz.

  2. Açlıkta rikkat-i kalb olur. Kalb safası da insanı münacatın lezzetini idrak etmeye hazırlar, zikrinin ve sair ibadetlerinin te'sirini görür.

  3. Kalbde züll ü inkisar olur, şımarıklık gider. Cenab-ı Hakk da hadîsi kudside: "Ben, benim rızam için kalbi münkesir olanlarla beraberim", buyurmuştur. Lüzumsuz ferah ve tuğyanın başlangıcı olan, aynı zamanda büyük mahrumiyetlerin sebebi olan iftihar ve böbürlenme duygusu gider. Nefis açlıkla kırıldığı kadar hiç bir şeyle kırılmaz.

  4. İnsan açlıkta belaları unutmaz, zararlara ve afetlere duçar olanları unutmaz. Tok olan açları unutur, aç olanlar ise açlığın ve belaların elemlerini bilirler. Elemli fakirleri ve zayıfları unutmazlar.

  5. Açlık bütün ma'siyet arzularını kırar, devamlı kötülüğü emreden nefsin (nefs-i emmarenin) üzerine basar.

  6. Açlık, insana betaet ve hamakat veren fazla uykuyu defeder. Çok yiyen ise çok içer, çok içen çok uyur, çok uyuyanın gafleti artar. Kimin gafleti artarsa hüsrana uğrar ve nedameti artar.

  Bu sebeple meşayih-i kiram müridi ere: "Çok yemeyiniz, çok içmeyiniz, bu sebeple çok uyursunuz ve hüsrana uğrarsınız" diye buyurmuşlardır.

  7. Açlıkta ibadete devam kolaylaşır. Toklukta ise ibadet zorlaşır, ibadete devam ise daha güçleşir.

  8. Açlıkta bedenler ve uzuvlar sıhhatli olur, hastalıklar def olur. Çünkü umumiyetle hastalıkların sebebi çok yemek, çok içmek, çok uyumak, kan fazlalığıdır. Hastalık ibadetlere mani olur, kalbi huzursuz eder, ibadet şevkini kırar.

  9. Gayet sade bir hayat sürer, sıkıntısı olmaz. Az yemeği itiyat edinen az mala kanaat eder. Bu sebeple Rasûlullah -sallallalahü aleyhi ve sellem-: "İktisada riayet eden fakra duçar olmaz." yani maîşetinde orta yolu tutan fakir olmaz buyurmuşlardır.

  10. Açlıkta sadakasını gönül huzuru ile verebilir, yemeğinin fazlasını yetimlere, miskinlere dağıtır, kıyamette de sadakası altında gölgelenir.

  TAKVA İÇİN ORUÇ

  Cenabı Hakk Azze ve Celle ayeti kerimede: "Orucun farzıyyeti sizin ittikanız için" buyurmuştur. Çünkü oruç insanın kuvvei şehvaniyesini kırdığı gibi nefsin heva ve hevesini kırarak bütün azalan günahtan, isyandan ictinab ile zühd ü takvaya sebeb olacağı beyan buyurulmuştur. Çünkü insanların dünyevî mesaisi iki şeye münhasırdır: Biri tatlı tatlı yiyip içmek arzusudur. Diğeri de kuvve-i şehvaniyedir. Bu iki arzu da ancak oruç ile men edilmiş olduğu gibi tasfiye-i ceset ve bazı emraz-ı kalbiyenin tathirine de oruç vesile olur. Ve tıbben de midenin tashîhine vesile olduğu malum, bir hakikattir.

  Muhammed bin el-Haris -radıyallahu anh- der ki: Beş zümreye beş şeyi sordum, hepsi de aynı cevabı verdiler:

  1. Tabiplere devaların en şifalısını sual ettim: "Açlıktır ve az yemektir," dediler.

  2. Hikmet ehillerine: "Allah'a ibadete en fazla yardımcı olan nedir?" diye sual ettim. "Açlıktır ve az yemektir" dediler.

  3. Zahitlere, "Zühde en fazla kuvvet kazandıran nedir?" diye sual ettim. "Açlıktır ve az yemektir" dediler.

  4. Alimlere, "İlim hıfzında en fazla yardımcı şey nedir?" diye sual ettim, "Açlıktır ve az yemektir" dediler.

  5. Sultanlara, "Her vakit dikkatli bulunmanın çaresi ve en güzel, en lezzetli taam nedir?" diye sual ettim, "Açlıktır ve az yemektir" dediler.
 2. Abdulnasır
  Devamlı Üye

  oruçtaki güzellikleri saymakla bitmez yani bu güzellikleri görmek onu Allah yarattığı için sevmek gerekir.bu güzellikler oruçlu iken çok daha net bir şekilde görmek mümkündür.insan oruçluyken yani aç ve susuzken susuzluğun ne demek açlılığın ne demek olduğunu çok kolay anlar ve aç olan insandan anlar ve ona yardım eli uzatarak sevabını arttırır.bu şekilde mü'min ibadetini daha duyarlı bir biçimde yapar.
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Oruçtaki güzellikleri kısaca söylersek; oruç insanın belirli bir zamanda yemek yemesini sağlar, oruç tutan kişi nefsine hakim olmayı öğrenir, empati kurarak fakirlerin halinden anlamamızı sağlar
+ Yorum Gönder