+ Yorum Gönder
Özel Eğitim ve Rehberlik ve Rehberlik Forumunda Üniversiteye Öğrenci Seçiminde Dikkate Alınan Özellikler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Börtecine
  Devamlı Üye

  Üniversiteye Öğrenci Seçiminde Dikkate Alınan Özellikler

  Üniversite Adaylarında Aranan Şartlar


  niversite-adaylar-nda-dikkate-al-nan-zellikler.jpg
  Üniversiteye girişte uygulanan sınav sistemi, öğrencinin akademik yeteneğini ( soyut konuları öğrenme gücünü ) ve okul başarısını ( bilgisini ve çalışma disiplinini ) değerlendiren bir yapıdadır.
  Öğrencinin okul başarısı da okuduğu okuldaki öğrencilerin Öğrenci Seçme Sınavındaki puan ortalamaları ( akademik yetenek düzeyleri ) ile diploma notları düzeyleri birlikte dikkate alınarak değerlendirilmektedir.
  Bireyler yükseköğretime, bir alanda bilgi sahibi olma yanında ve belki daha da öncelikle bir meslek sahibi olmak için girmektedirler. Bu bakımdan, bir yükseköğretim programının seçilmesi aynı zamanda bir mesleğin seçilmesi anlamına gelmektedir. Meslek ise bir kimsenin, çalışma ömrü boyunca sürdüreceği faaliyetlerin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Bu yüzden, bir kimsenin mesleğini seçmekle, genel yaşam biçimi konusunda da bir seçim yapmış olduğunu söylemek hatalı olmaz. Çünkü meslek kişinin genellikle hayatını nasıl bir çevrede geçireceğini ve kimlerle etkileşimde bulunacağını belirleyen boyutlara da sahiptir.
  İnsanın hayatında böylesine önemli etkileri olan bir kararın iyice düşünülmeden verilmesi, hayal kırıklığına, mutsuzluğa ve başarısızlığa yol açabilmektedir. Yükseköğretim hem birey hem de devlet açısından pahalı bir yatırımdır. Ayrıca yükseköğretim kontenjanları kısıtlı olup programlara yerleşme, giriş sınavlarındaki başarıya bağlıdır. Bu yüzden hatalı bir karardan dönmek çok kere mümkün olmamaktadır. Bu nedenlerle bir gencin, girmek istediği yükseköğretim programlarını belirlemede çok dikkatli davranması gerekmektedir.
  Meslek, kişilerin belli bir eğitimle edindikleri ve hayatlarını kazanmak için sürdürdükleri düzenli ve kurallı faaliyetler bütünü olarak tanımlanabilir. Meslek etkinlikleri, birbirlerinden az çok farklı bireysel özellikler gerektirir ve yine bireylere az çok farklı doyumlar sağlar. Meslek seçimi, bir kimsenin, çeşitli meslekler arasından en iyi yapabileceğini düşündüğü faaliyetleri içeren ve kendisine en üst düzeyde doyum sağlayacağına inandığı birine yönelmesidir. Bu yönelme kararının doğru ve yerinde olması, kişinin ne istediğini ve neleri yapabileceğini çok iyi bilmesine bağlıdır.
  ÖSYM’ nin uyguladığı seçme sistemi adayların Tercih Bildirim Formunu doldururken, girmeyi en çok istediği programı en başa yazdıklarını varsaymaktadır. Kişinin girmeyi en çok arzu ettiği program ise onun zihinsel, bedensel ve duyuşsal özelliklerine ve ekonomik olanaklarına en çok uyan program olmalıdır.
  Daha önce de değinildiği gibi, bir kimse pek çok kişinin girmek istediği, popüler ve dolayısıyla taban puanı yüksek bir programa girip akademik yeteneğini kanıtlamayı en önemli hedef olarak benimser ve diğer özelliklerinin programa uygunluğunu dikkate almazsa programa girmeyi başarsa bile oradan mezun olmayı başaramayabilir.
  Çok zeki fakat zevkine, rahatına düşkün bir genç, zekası sayesinde sınavı kazanabilir ama çalışma alışkanlığına sahip olmadığı için, kendisi gibi seçkin öğrencilerin bulunduğu ve başarının gayrete, disiplinli çalışmaya bağlı olduğu bir öğretim ortamına ayak uydurmakta çok zorluk çekebilir. Daha düşük puanla girilebilen bir başka program bu gencin yapısına daha uygun olabilir.
  Ülkemizde mesleklerin toplumsal saygınlık düzeylerinin çok farklı oluşu gençlerin tercihlerini belirlemelerinde ve bunları sıralamalarında çok önemli rol oynamaktadır. Sırf yeteneği kanıtlamak için yüksek puanla öğrenci alan programları tercih etmek ve bunlardan ön sıralardaki birine girebilmek için sınavda doğru yanıtlanması gereken soruların hesabını yapmak yeterli değildir. Bu tür hedeflerine erişen nice öğrencinin, bir süre sonra, bulundukları durumdan hoşnut kalmadıkları, eğitimi yarım bırakarak ya da bitirdikten sonra yapılarına daha uygun alanlara geçtikleri gözlenmektedir.
  Sadece akademik konuları öğrenme gücünü kanıtlama ve meslek yolu ile saygınlık kazanma düşüncesi ile verilen kararlar hem kişinin mutsuz olmasına hem de aile ve ülke için ekonomik kayba yol açmaktadır.
  Bu nedenle gençlerin tercihlerini kesinleştirmeden önce kendilerini çok iyi dinlemeleri, kişiliklerinin başka yönlerini de dikkatle ve ayrıntılı olarak değerlendirmeye çalışmaları uygun olur.
  EĞER
  Eğer bir çocuk kınanarak yaşarsa
  Suçlamayı öğrenir.
  Eğer bir çocuk düşmanca davranışlar içinde yaşarsa
  Kavga etmeyi öğrenir.
  Eğer bir çocuk alay edilerek yaşarsa
  Sıkılganlığı öğrenir.
  Eğer bir çocuk utanç içinde yaşarsa
  Suçluluk duymayı öğrenir.
  AMA;
  Eğer bir çocuk hoşgörüyle yaşarsa
  Sabırlı olmayı öğrenir.
  Eğer bir çocuk teşvik edilerek yaşarsa
  Güvenmeyi öğrenir.
  Eğer bir çocuk değer verilerek yaşarsa
  Saygı duymayı öğrenir.
  Eğer bir çocuk eşitlik ortamında yaşarsa
  Adaleti öğrenir.
  Eğer bir çocuk güven duygusu içinde yaşarsa
  İnanmayı öğrenir.
  Eğer bir çocuk beğenilerek yaşarsa
  Kendisiyle barışık olmayı öğrenir.
  Eğer bir çocuk kabul ve dostluk içinde yaşarsa
  Dünyada sevgi aramayı öğrenir.
  Eğer bir çocuk düşmanlıklar içinde büyürse
  Saldırganlığı öğrenir.
  Eğer bir çocuk sevgi içinde büyürse
  Güvenmeyi öğrenir.
  Çocuk ailenin, aile de toplumun ürünüdür;
  Çocuk yaşadığını öğrenir.
 2. Acil

  Üniversiteye Öğrenci Seçiminde Dikkate Alınan Özellikler isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder