+ Yorum Gönder
Sağlık Merkezi ve Sağlık - Genel Konular Forumunda Nasıl Konuşuruz Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Nasıl Konuşuruz
  Nasıl konuşuruz hakkında bilgi
  İnsanın konuşabilme yeteneği temel olarak hançerinin yapılışına dayanır. Hançere (gırtlak) bir kutu biçiminde oyuk bir organdır. Kutunun duvarları kıkırdaktan yapılmıştır ve iç tarafında mukozalı (salgılı) bir zarla kaplıdır.

  Her kenarın bir yerinde bu mukoza zar kalınlaşır ve duvardan kutunun ortasına doğru bir çıkıntı yapar.Bu çıkıntılar vokal kordonlar olupdilimize "ses kordonları" diye çevirebiliriz. Her kordon birçok küçük kasla hareket eder. Ciğerden ağız a hava gittiğinde iki vokal kordon arasından geçer ve onları titreştirir. Ses de bu titreşimden oluşur.

  Sesin ne cins olacağıbu vokal kordonlarının durumuna ve gerilimine bakar. Onların hareketini kontrol eden kas sistemi bütün vücudumuzda bulunan kasların en ince yapıda olanadır. Çıkardığımız her türlü sesi sağlayabilecek düzen ve yapıya sahiptir. Gerçekte ses kordonlarının değişik 170 pozisyon alabildikleri açıklanmıştır.

  Ses kordonları titreştiği zaman solunum geçitindeki havayı da titreştirir.Gerçekte duyduğumuzbu havanın titreşmesinden başka bir şey değildir. Ses kordonları çok gergin değilseuzun dalgalar oluşur ve derin tonda sesler duyarız. Ses kordonları gergin durumdaysatitreşim hızlı olur. Kısa dalgalar oluşur ve yüksek tonda (tiz) sesler duyarız. Erkek çocuklar 14 yaşına bastıklarında kordonlar ve hançere daha kalınlaşır. Bu dönemde olan ses çatallanması "ses değişimi" diye tanımlanır.

  Buraya kadar anlattıklarımızdan anlaşılacağı gibi sesin tizliğini kontrol eden ses kordonlarının gerilimidir.Sesin tonuna gelincebu rezonans (tannanlık) açıklıklarıyla belirlenir. Tıpkı bir kemandaki ses tonununbütün aletin titreşimleriyle belirlendiği gibi.

  Konuşurken veya şarkı söylerkenrezonans açıklıkları boğazı ciğerleri göğüs kafesini hatta ağız ve burun açıklıklarını da içine alır Bunların hepsindeki hava titreşimi tonun belirlenmesine yardım eder.

  Daha ötesi karnımız göğsümüz diyafram (karın zarı) dil damak dudaklar dişler hepsi bu işlemde rol oynarlar. Bunların tümü seslerin ve harflerin çıkarılmasında yararlı olurlar. Kısacasıkonuşma olgusuçok karmaşık ve zor bir müzik aletinin çalınmasını andıran bir şeydir
 2. Esma Şeker
  Görevli Bayan

  Bizler ağız ve dil yolu ile konuşuruz.Ses telleri sesimizin kalın veya ince çıkmasını sağlar. Konuşurken veya başka bir şey yaparken ağzımız ve dilimiz hareket etmektedir.
+ Yorum Gönder