+ Yorum Gönder
Sağlık Merkezi ve Sağlık - Genel Konular Forumunda Varis Tedavisinde Cerrahi Yöntem Hangi Durumlarda Kullanılır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Varis Tedavisinde Cerrahi Yöntem Hangi Durumlarda Kullanılır
  Varis tedavisinde cerrahi yöntem hangi durumlarda kullanılır kısaca 2. FERAY
  Devamlı Üye


  CERRAHİ TEDAVİLER

  Ana yüzeyel toplar damarlardaki varis oluşumlarında ve genelde 0,5 cm den daha büyük çaplı varislerde cerrahi uygulamalar daha yüz güldürücü ve kalıcı sonuçlar vermektedir. Cerrahide çoğunlukla yapılan varisli damarların çıkarılmasıdır.

  Cerrahi sırasında iki nokta çok önemlidir. Birincisi büyük safen veninin derindeki femoral vene kasık bölgesindeki dökülme yeridir. (safenofemoral bileşke) Hastaların bir kısmında sadece bu bölgedeki kapakçıkta önemli yetmezlik vardır. Safen venlerde çok ciddi varis oluşumu başlamadan önce tespit edilen hastalarda safenofemoral bileşkedeki kapak çeşitli yöntemlerle onarılarak safen veni korunabilir.

  İleri derecede genişlemiş, kıvrımlanmış ve dejenere olmuş safen veninin çıkarılmasından başka bir çara yoktur. Ancak bir şekilde safen veni dejenere olmadan korunabilirse ileride başta koroner bypass ameliyatları gibi birçok operasyonda safen ven yaygın olarak kullanılan bir damar greftidir.

  Cerrahide önemli olan diğer nokta ise yüzeydeki toplar damarları derindeki damarlara bağlayan “ PERFORAN VEN “ dediğimiz bağlantı damarlarıdır. Bu damarların kapakçık sistemlerinde ortaya çıkan yetmezlikler normalde yüzeyel damardan derin damara olan kan akımı perforan venlerdeki ciddi yetmezlikler önemli klinik tablolar oluşturabilirler. Bunlara dikkat etmek gerekir. Venöz ülserlerin tedavisinde ilgili perforan ven yetmezlikleri ve uygulanan özel bazı cerrahiler önem kazanır.

  Genellikle derin venöz yetmezliklerde cerrahi önerilmezken çok ağır bazı derin venöz yetmezliklerinde vücudun başka yerlerinden alınan kapakçık yapısı sağlam damar parçaları bu tür ağır venöz yetmezlikleri kısmen de olsa tedavi etmede kullanılabilir.

  Varis tedavilerinde yapılan cerrahilerde genel anestezi veya spiral anestezi teknikleri kullanılabilir. Hastalar çoğunlukla aynı gün veya 1 gece hastanede kalarak taburcu edilirler. Çoğunlukla önemli bir hareket kısıtlaması olmaz. Birkaç gün içinde işlerine dönebilirler.

+ Yorum Gönder