+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Sahabeler ve İslam Alimleri Forumunda Ebu Hanifenin Ölümü Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Ebu Hanifenin Ölümü Hakkında Bilgi
  Ebu Hanife'nin Ölümü

  Ebu Hanife bütün zorlamalara rağmen Tağuti sisteme boyun eğmemiş ve sistem adamı olmamıştır


  Ebu Hanife.jpg


  Ancak Abbasi Devletinin İkinci Halifesi Ebu Cafer Mansur'un kendi yorumladıkları İslama uymayan davranışlarına ve yönetim anlayışına fetva vermediğinden, Ebu Hanife'yi hapsettirip işkence ettirerek zehirleterek öldürtmüştür Vefatından sonra çok kimseler onu rüyasında gördüklerini söylemişler ve kabrini ziyaret ederek, onun şânının yüceliğini dile getiren rivayetler anlatmışlardırMezhebi, İslam âleminin büyük bir kısmına yayıldıSelçuklu Sultanı Melikşah’ın vezirlerinden Ebu Sa’d-i Harezmi Ebu Hanife'nin kabri üzerine mükemmel bir türbe ve çevresinde bir medrese yaptırdıDaha sonra Osmanlı padişahları bu türbeyi defalarca tamir ettirmiştir
 2. Zahra
  Üye

  Abbasilerin İkinci Halifesi olan Cafer tarafından işkence ettirildikten sonra zehirletilerek öldürülmüştür. Emevi ve Abbasi Halifelerinin tüm zorlamalarına rağmen bu iki devlete de boyun eğmemiş ve her zaman adaletsizliğe karşı gelmiştir.
+ Yorum Gönder


ebu hanife ölüm tarihi