+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Sahabeler ve İslam Alimleri Forumunda Zeyneb Bint-i Huzeyme Kimdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Zeyneb Bint-i Huzeyme Kimdir
  Zeyneb Bint-i Huzeyme kimdir kısaca 2. Asel
  Bayan Üye

  Zeyneb Bint-i Huzeyme İle İlgili Bilgi

  Zeyneb Bint-i Huzeyme.jpg


  Peygamberimiz (s.a.v)'in evlendiği bahtiyar kadınlardandır. Bütün mü'minlerin annesi olma şerefinin sahibidir. Gerek cahiliyye ve gerekse İslam devrinde yoksul ve muhtaçlara çok acıdığı, şefkatli ve merhametli davrandığı, onlara daima yemekler yedirdiği, sadakalar verdiği için, Ûmmü'l Mesâkîn (miskinler, düşkünler anası) diye tanınır ve anılırdı. . Necd bölgesinde yaşayan ve Arabistan'ın en güçlü kabilelerinden biri olan Âmir bin Sa'saa kabilesine mensuptur. Neseb silsilesi şöyledir: Zeyneb binti Huzeyme bin Abdullah bin Amr bin Abdimenaf bin Hilâl bin Âmir bin Sa'saa, el-Hilâliyyedir. Annesi ve doğum tarihi hakkında bilgi yoktur. Lakabı, Ümmü'l-Mesâkîn'dir. Ailesi, Necd'den gelip Mekke'ye yerleşmiş bir ailedir.

+ Yorum Gönder