+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Sahabeler ve İslam Alimleri Forumunda Dürre Bint-i Ebi Leheb Kimdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Dürre Bint-i Ebi Leheb Kimdir
  Dürre Bint-i Ebi Leheb kimdir kısaca 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Dürre Bint-i Ebi Leheb Hakkında Bilgi


  Dürr. Babası Resulullah (s.a.v.) üvey amcası Ebu Leheb İbn-i Muttalib. Haris ibn-i Navfel ibn-i Haris ibn-i Abdulmuttalib ile evlendi. Müslüman olup Medine'ye hicret etti.


  Dürre Bint-i Ebi Leheb.jpg

  Medfine'ye geldiklerinde Zerik kabilesi kendisini görmeğe gelir ve derler:


  - Sen şu meşhur ebu Leheb'in kızısın değil mi? Hani Kur'an-ı Kerim'de onun hakkında "Tebbet yedâ" sureyi şerifesi nazil olmuştu. Sen şimdi Ebu Leheb'in kızı olarak bu hicretten sevap mı elde edeceksin.

  Hz.Dürre (r.a.) cevap vermeyerek Resulullah'ın huzuruna gelerek durumu arz etti. Allah resulu onu teselli etti. Biraz sonra öğle namazı geldi. Namaza üzüntüleri dolayısıyla biraz geç teşrif ettiler. Kürsüye çıkrak buyurdular:

  - Ey Halk! Bazıları, beni ailem hakkında incitmişlerdir. Halbuki yemin ederimki, aile efradım içinde benim şefaatim biiznillah ulaşır. Hatta Sad, Hakem ve Selheb bile de bundan faydalanabilinir.


  Kendisinden birkaç hadis rivayet edilmiştir. Utbe, Velid ve Ubu Muslim isimli üç oğlu vardı. Vefatı ve hayatı hakkında fazla bir malumat yoktur.

  Dürre Bint-i Ebî Leheb (r.a) anlatıyor:

  "Bir gün Allah Resûlü (s.a.s) hutbe irad ediyordu. Mescide bir adam girdi ve Allah Resûlü'ne,


  "İnsanların en hayırlısı kimdir?" diye sordu.


  Allah Resûlü bu soruya şu şekilde cevap verdi:


  "İnsanların en hayırlısı emr-i bi'l-maruf nehy-i ani'l-münker yapan, çok okuyan, Allah'tan çok korkan ve sıla-ı rahimde bulunandır."


+ Yorum Gönder