+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Sahabeler ve İslam Alimleri Forumunda Ali Bin Fudayl Hayatı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Ali Bin Fudayl Hayatı
  Ali Bin Fudayl Hayatı Kimdir 2. HaKHaN
  Özel Üye

  Ali Bin Fudayl Hayatı Kimdir

  Ali Bin Fudayl.jpg

  Evliyânın büyüklerinden, hadîs âlimi. Doğum ve vefât târihi belli değildir. Sekizinci asrın sonlarında yaşamıştır. Hayâtı hakkında fazla bir bilgi yoktur. Abbâd bin Mansûr, Abdülazîz bin Ebî Revvâd, Leys bin Ebî Süleym, Zeyd bin Bekir ve Muhammed bin Sevr es-San'anî'den ilim öğrenip rivâyette bulundu. Kendisinden ise babası dâhil birçok âlim hadîs-i şerîf rivâyetinde bulundu.

+ Yorum Gönder