+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Sahabeler ve İslam Alimleri Forumunda Hz. muaviye kimdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Zühre
  Devamlı Üye

  Hz. muaviye kimdir


  Hz. Muaviye

  Hz. Muaviye; Sevgili Peygamberimizin sahabelerinden biridir. Mekke’nin fethi sırasında Müslüman olan Hz. Süfyan’ın oğludur. Peygamberimizin övgüsüne mazhar olmuş, onun vahip kâtipliğini yapmıştır.


  hz.-muaviye.jpg

  Hz. Ali’nin halifeliği zamanında ona biad etmeyerek Şam’da kendi halifeliğini ilan etmiştir. Böyle bir görüş ayrılığı acı neticeler vermiş, Hz. Ali ve Hz. Muaviye’nin taraftarları birbirleriyle savaşlar yapmışlardır. Ehl-i Sünnet dışı bazı kimseler bu olaylar sebebiyle Sahabe-i Kiram’dan büyük bir kimse olan Hz. Muaviye’ye dil uzatmış, hatta kin duymuşlardır. Bu, son derece yanlış ve çirkin bir durumdur. Çünkü kim olursa olsun Peygamberimizin her sahabesi çok üstün kimselerdir. Hiç kimse onların şerefine erişemez.

  Hz. Muaviye Hz. Ali’den sonra hilafeti kesin olarak ele geçirmiş ve Emeviler devri denilen devir başlamıştır. Bu devirde Kıbrıs ve Rodos adaları fethedilmiş, İstanbul kuşatılmış, Doğu Roma ülkelerine defalarca akınlar yapılmıştır.

  Hz. Muaviye 680 yılında vefat etmiştir.
 2. Betul
  Devamlı Üye

  Peygamber efendimizin (sav) kayınbiraderi ve vahiy katibi idi. Eshab-ı kiramın büyüklerinden birisidir. Mekke'nin fethedildiği zamanlar babası ile Resulullahın önünde Müslüman olmuştur.
+ Yorum Gönder