+ Yorum Gönder
Müzik ve Tv ve Sanatçılarımız Forumunda Mehmet Aksoy Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Mehmet Aksoy Hakkında Bilgi
  Mehmet Aksoy Hakkında Bilgi  Mehmet Aksoy Hakkında Genel Bilgi


  Taş gibi mermerin de türleri var. Elde edildiği yöreye ve cinslerine göre, ışığı az ya da çok, belirli ya da belirsiz bir biçimde içlerinde saklar bu mermerler. Bana öyle gelir ki, heykel ustası mermeri yontmak için keskisini yaklaştırdığında, ışığı mermerin neresinde yakalayacağım, onu nasıl dışa yansıtacağını da hesaplar. Önemli olan, keskinin ışıkla buluşmasını sağlayacak yöntemi bulmak ve geliştirmektir. Mermer, ışığı dışa vuracağı ehliyetli ellere özlem duyar.

  Heykel formu mermerin amorf kütlesi içinde saklıdır; ehliyetli el, incelikli bir arayışla, bu heykel formuna doğru yürür, onu saklı olduğu yerden bulup çıkarır. Heykel cisimleştikçe, mermer de soğukluğunu giderek yitirir insani boyutlara bürünür. Işığın dışa yansıma sı, tam da bu sırada gerçekleşir. Bir insan bedenini saran yumuşak giysi gibi, ışık da bu beden üzerinde bir ürperti gibi gezinir, kimi zaman mermerin dokusuna girerek gözden kaybolduğu izlenimini verir, kimi zaman da inadına somutlaşır, elle tutulurcasına belirginleşir. İşte o zaman gözünüzün derinliklerine doluverir, beyninizin kıvrımlarına olanca görkemiyle yerleşir. Mermere özgü ışığın hükümranlık çağı başlamıştır artık. Cisimleşmiş, insan suretine dönüşmüş, insan bedeninin o güzelim gör kemini sahiplenmiş olan heykelsi biçimin, bu olağanüstü ışıkla bütünleştiği o gizemli an da gelip çatmış demektir.
  Mehmet Aksoy.jpg  Büyük heykel ustaları, maddeye yalnız biçim değil, sanatsal bir ruh da kazandırmış olan bütün sanat büyücüleri, işte hep bu gizemli anın peşinde koşup durmuşlardır. Bir süreç işidir, bu anı yakalamak. Öyle bir çırpıda, tek seansta, sınırlı bir zaman dilimin de gerçekleşebilecek bir olgu değildir bu. Ağır ağır, usul usul gelişir ve her şey, ayni zamanda da zahmetle, meşakkatle, kılı kırk yararcasına özverili bir çalışma ve üretme temposuyla Dıştan bakıldığında, herşey, yağdan kıl çekercesine, kendiliğinden oluş muş izlenimi verir. Oysa gerçek öyle değildir. İnatla, sabırla, özveriyle geliştirilen bir çalışma yöntemi sonun da, saf ve temiz bir ırmaktan içilen serin bir su gibi akıverir her şey. Direncini yitiren madde, Sanatçının bu inatçı arayışı karşısında dize gelir, tüm gizlerini açığa vurur, içindeki ışı ğı daha fazla saklı tutamaz. Rengi ve - dokusu, kıvamı ve alaşımı ne olursa olsun, taş “taş”lığını yitirir, sanatçının elinde bir tutam hamur olur sanki.

  Mehmet Aksoy’un, son iki yıldır sergiler yoluyla, haklı bir ilgi ve hayranlık uyandıran işleri, aslında iki yönlü bir özleme cevap oluşturmakta dır: Heykeli, bugüne kadar klasik “anıt” düzeyinde görmeye ve izleme ye alışmış olanlar, Mehmet Aksoy’un heykellerinde ilk kez bu çerçevenin dışına taşan Özgür bir sanatçı yorumuna tanık oluyorlar. Üstelik bu yorum, bulgulandığı yerde donup kalmıyor, kendisini geleceğe bağlayacak sürekli bir uğraşın olanaklarını araştırıp duruyor, bir çalışmadan ötekine atladıkça üreyip zenginleşiyor, soluğunu durmaksızın genişletiyor. Verimli bir sanatçı tavrına tanıklık ediyor.

  Öte yandan metale ve sentetik maddelere koşullanmış olan izleyici gözü, bu kez çakmaktaşı, granit, kalker, siyah ve beyaz mermer gibi, heykelin geleneksel malzemesinin yeniden keşfedilmiş olduğunu görme mutluluğuna kavuşuyor. Aslında bu da bir özlemin dışavurumunu kolaylaştırmaktadır. Ama daha da önemli olan bir başka nokta var: Heykel, temelde, bir dünya görüşünü, bir hümanizma yorumunu, bir “felsefeyiyi” yansıtma sorumluluğundan uzaklaştıkça, bir örnek kalıpçılığa dayanıp kaldığına göre, Mehmet Aksoy’un birbiri üzerine yoğunlaşan yaratma ve oluşturma heyecanını, özlemi hep duyulmuş olan bu “felsefe”nin varlığına bağlamak gerekiyor. Mehmet Aksoy, ona özgün bir isim de bulmuş, “vahdet-i vücut” diyor. Varlıkların tek kaynaktan üremeleri, tek “asıl”dan çıkmaları inanışına dayanan bu görüş, tasavvufun özünü oluşturduğu gibi, “tekvin”in (yaratma) gizlerin deri birini de açığa vuruyor: Karşı cinsten iki insan bedeninin “yekvücut” oluşunu simgeleyen birleşme olgusu, gerçekte, insan varlığını sonsuza kadar yaşatma güdüsünün bir simgesi olmaktan öte, bir “vuslat” anının doyumsuz güzelliğini dışa vurur. Tarih boyunca sanata, tükenmez bir konu kaynağı yaratmış olan bu olgu, birbirine özlemle sarılmış iki bedenin uyumlu çizgilerini açığa vurur. Kolların, bacakların ve bedenin uyumlu kıvrılışları, bir özlemin ve kavuşma isteğinin somut göstergeleridir aynı zamanda. Sanatçı, maddenin içinden oyarak çıkardığı eğriler ve kıvrımlarla, gizli ışığa eşlik edecek bu göstergeleri de bir bir açığa çıkarır. Ne ,var ki salt birer “gösterge” değildir bu eğriler ve kıvrımlar; aynı zamanda birer plastik kabartı, birer görsel biçimdir. Mehmet Aksoy, iki insan bedeninin, tek bir bedene dönüşürce sine, sıkı sıkıya sarılmış görüntüsünü, birlik, kaynaşma, dayanışma, anlaşma, tekilleşme, ortak bir amaca yönelme, basit çıkarlardan arınma, yoğunlaşma gibi simgesel bir ifadenin dışavurumu düzeyinde değerlendiriyor, ama bütün ifadeyi bu düzeyle sınırlı tutmuyor, aynı zamanda bu görüntüyü aşkın (transcendent) bir düşüncenin kavramsal formu olarak görüyor.
 2. Acil

  Mehmet Aksoy Hakkında Bilgi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder