+ Yorum Gönder
Müzik ve Tv ve Sanatçılarımız Forumunda Ömer Uluç Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Ömer Uluç Hakkında Bilgi
  Ömer Uluç Hakkında Genel Bilgi

  Son yıllarda yurtiçinde ve yurtdışında art arda sergiler açan Ömer Uluç ile resim serüveni ve sanat anlayışını konuştuk. Bildiğim kadarıyla, Türkiye’de gösterdiklerinle yurtdışında gösterdiğin işler arasında fark oluyor. Dışarıdaki sergilerde, o anda yapmak istediğin, yani sanatının seni götürdüğü o andaki uç noktanın ürünlerini gösteriyorsun; Türkiye’de ise, biraz daha farklı işler gösteriyorsun. Örneğin üç boyutlu çalışıyorsun, farklı malzemeler kullanarak tualin dışına taşıyorsun ve onları Türkiye’ye getirmedin.

  Öncelikle, pratik sorunlar var; taşıma gibi. İkincisi, Türk sanatçılarının, birkaç yerde iş yapacak şekilde organize olmaması nedeniyle karşımıza ciddi sorunlar çıkıyor. Batılı sanatçının hareketliği bizde yok. Bunu yapacak galeri sistemi burada yok, dışarıdaki büyük galerilerle çalışmak zorundayız. Bu da, son derece güç bir iş. Bir ressamın tüm dış sergilerini organize edecek, işleri taşıyacak, yani o büyük galeri - ressam ilişkisine dayanan sistemi, işin bu yanını hiçbir Türk ressamı çözemedi Benim bu yönde çalışmam da oldukça yeni.


  Ömer Uluç.jpg


  Teorik yönüne gelince; bir Türk olarak her yerde sanat yapabilirsin. Dışarıdan, oradan bakıldığında bir devamlılık olabilirmiş gibi görünüyor. Aslında, bunu içeriden yaşamaya başladığınız zaman tam öyle değil. Birkaç ruhlu bir adam gibiyim; her şehrin başka bir ışığı, dokunması, konumlan, öncelikleri var. Bütün bunların içinden geçen bir insanın, böyle çeşitli kesintilerle yaşaması gerekiyor. Algılamalar da kesintili. Bütün bunların resme dönüşmesi, çok karmaşık ve kesintili bir süreç çıkarıyor. Böylesine yer değiştirmelerin algıları da sürekli değiştirdiğine, üst üste getirdiğine; bunun tasarım ve yaratmaya yansıdığına, dolayısıyla, algıların tazeliğini koru ması gerektiğine inanıyorum. 1994’te İstanbul’da yaptığım bir sergide acaba neyi gösteriyorum? Son üç yılın algıları, tasarımları ve ortaya çıkışları. Bütün yer değiştirmeleriyle.

  Bir coğrafi, kültürel, sanatsal ortamda ve bu ortamın sağladığı bir bağlamda ortaya çıkan işlerin doğrudan o bağlamda gösterilmesinden söz ediyorsun. Bu, bana dilbilimdeki ‘konuşma edimleri’ meselesini hatırlatıyor. Yani anlamın radikal biçimde bağlamsal olduğu tezini. Algının resme dönüşmesi düşüncesi çok önemli. Ayrıca, İstanbul’da yazın algıladığın rengi, Paris’te sonbaharda algılayabiliyorsun. İstanbul’daki yaz ışığı ile Paris’teki güz ışığı aynı sonucu veriyor, fakat bağlam, dolayısıyla, anlam bambaşka. Resmi yaratma mekânı gösterme mekânına taşırken, ona bir alıntı statüsü ekleniyor. Öte yandan, burada gösterdiğin resimlerle Paris veya Berlin’de gösterdiğin resimler arasındaki fark biraz da, izleyicinin idrakindeki farklılıklarla ilişkili değil mi; yani anlaşılmayla ilgili birşey değil mi aynı zamanda?

  Bunun getirdiği şöyle bir sorun var: Bir resmi burası için yapıyorum ve ortaya bir resim çıkıyor; bir resmi ise orası için yapıyorum, ortaya başka bir çeşit resim çıkıyor. Bu, benim durumum değil. Burası için resim yapıyorum demek, biraz satışa önem veren bir anlatım. Hem satışa, hem de anlaşılabilirliğe. Meseleyi başından beri böyle görmedim.


  Satış, tabii, görsel sanat alanının bir boyutu ve anlaşılabilirliğin bir ürünü oluyor. Anlaşılabilirlik bu bakımdan önemli. İnsanlar anlayabildiği, yakın hissedebildiği resme parayı veriyor. Gerçek sanatçı, sanatını bu boyutu gözönünde tutarak yapmıyor. Kendimden çok açık bir örnek vereyim: Dört yıl önce Türkiye’ye döndüğümde, buradaki okur ortamına bakıp bir karar verdim: Ne olursa olsun, felsefi düzey olarak Amerika veya Avrupa’da bir dergiye teslim etmeyeceğim yazıyı burada da yazmayacağım. Bunu halâ var gücümle yapmaya çalışıyorum, ama tabii, bu ortam da var gücüyle insanı, daha doğrusu yazıyı aşağı çekiyor. Tabii, arada, yazıyla resmin arasındaki farklardan kaynaklanan farklar var mutlaka. Ben yazımın anlaşılmasını istiyorum. Yazıda ticari boyut olmadığı için ‘anlaşılabilirlik’ bağlamında kendi alanımdan örnek veriyorum. Hem okunmak, hem de anlaşılmak istiyorum.

  Ben devamlı gidip geliyorum, sen ise gittin ve on yıl sonra döndün; ama buna rağmen; demin söylediğim gibi, çok sık geldiğim için belki, çok kesintili bir durum var, kendi yaşamım açısından. İşte, bunun, resme girişiyle de işler karışıyor. Bazen buradaki algılarla orada resim yapıyorum, bazen de oradaki algılarla burada. Oradaki algılar resme girmeden buraya gelmiş oluyorum. Yaşamımda sürekli bir kesinti görüyorum. Fakat, orası için mi; burası için mi meselesini istesem de düşünemez hale geldim.

  Burada anlaşıldığını hissediyor musun?
  Resmimi takip edenler varsa, ki var, onların bu çeşit farklılaşmaları da fark ettikleri kanısındayım. Yani bende bir farklılaşma oluyor, çünkü doğrusu şunu hep söylüyorum: Eğer bir resim beni ilgilendirmiyorsa ben onu yapmam; resmin beni heyecanlandırması lazım. Heyecanlandırması için de içinde yeni bir eleman olması, yeni bir problematiği olması lazım. Yeni birşeyle uğraşmam lazım beni heyecanlandırması için; ve bunu bulamazsam, o resmi yapamam. O dönüş belki hemen olmuyor, en iyi ürünler hemen ortaya çıkmıyor sırasında. Ama, ben hep bir dönüşmeler serisi yapıyorum. Benim resmimde durmayan dönüşmeler var. Şimdi, anlaşılabilirlik ne demek? Benim resmimle ilgi kuran kişi varsa, onu takip ediyor, o turnikeye giriyor demek.

  Değişmeyene dönük birşey soracağım. Bence, gerçek sanatçının bir problematiği oluyor. Uzun bir sorgulamada bu meseleyi ele alıyor. Picasso’nun dönemleri var, ama hep böyle tek bir sorun var ortada. Hep aynı soruna başka taraflardan hücum sözkonusu. Şimdi, senin de sanatını zaman içinde takip eden biri başından beri resimle ilgili asal bir meseleyle uğraştığını düşünebilir. En azından, ben, böyle düşünüyorum ve şöyle ifade ediyorum: En geniş anlamda ‘görsellik’ diyebileceğimiz, bir bakıma ‘figür’, bir başka bakıma ‘renk’ diyebileceğimiz; figürün, görselliğin, rengin indirgenemez bir eşiği. Yani bu eşiğin ötesi yok, onun ötesine geçersen yokoluş noktasına gidiyorsun. Görselliğin eşiğinin hangi noktada başladığı ya da hiçlikten sanatın esasına bir sıçrama, bir ‘ursprung’ noktasının nerede olduğu sorusu olarak görüyorum.

  Kendimi bir hız sanatçısı, yani belli bir hareketin sanatçısı olarak tarif ediyorum. Bu hızın, tabii, en sonunda hiç’e teğet gittiği zamanlar var. Dönme dolaptaki hız gibi, belli bir yerde bu merkezkaç hız insanın hiçliğe doğru gitmesine teğet. Böyle bir durumu ben yaşadım ve yaşıyorum. Mesela, Picasso’nun problematiği, objeyi parçalamak ve objeye her yerinden bakmaktı çok kabaca. Farklı dönemleri vardı bu objeyi parçalama bağlamında. Ama, Picasso’nun, aralıklarla, kendisinin de ifade ettiği gibi dinlenmeleri vardı. Daha renkli, sakin, tekrar sanata, doğaya baktığı dönemlere geçiyordu. O teğet geçmelerle sanatını devam ettiren sanatçılar da olabilir. Mesela Pollock, tam kendi problematiğinin sonuna gitmişti, tesadüfen bir kaza; öldü. Burada da kendini bir çeşit öldürme var. Matisse’de mesela o problematiğin büyük tezahürü en sonunda geldi. Bütün bunlar, ancak, sanat hayatı bittiği zaman belli olur. Orada görüyorsun ki, hiçe yaklaştığı, dinlendiği dönemleri olanlar var; bir nevi ciddi hayat yaşayıp hayatında bitiren adamlar da, yahut bunu en sonuna kadar büyük bir itişle -Matisse gibi- getiren ve sonunda gittikçe büyüyen adamlar da var. 2. Asel
  Bayan Üye

  Peki, sen, özellikle, resmin bittiği nokta acısından neredesin? Uzakdoğu’ya değindin ve orada jestin belirleyici olduğunu söyledin. Aynı hareket sende de var. Ayrıca senin resminde sanatçının varlığı, tezahürü; üretim anının hareketi tuvalde beliriyor.
  Biz Türkiye’den çıkan insanlar, böyle, bir tilki gibi, bütün bunlar nereden geliyor, nereye gidiyor diye peşine düştük. En azından ben, bunlardan biriydim. Tesadüfen Amerikan soyut dışavurumculuğunun çok yükseldiği ve popun da ortaya çıktığı bir dönemde New York’taydım. Öyle bir sanat ortamı vardı ki o sırada, Avrupa ile Amerika, özellikle, Paris ile New York bu noktada yarışıyordu. İkisi arasında büyük fark, birinin büyük çarpıcılığı diğerinin neredeyse bulunan bir dengede kalmasıydı. Fakat, bu arada resim çok büyüdü, agrandize oldu. İnsan resmin etrafında dönmeye başladı artık; karşısında duramıyordu. Bütün bu ayrılıklar ortaya çıkmaya başladı ve Amerikalılar bir bakıma ortama hâkim oldular. Paris ekolü, biliyorsunuz, bütün Batı Avrupa’yı kapsıyor. Paris’te buluşulup yapılıyordu ama, buluşlar agrandize edilmiyordu. Agrandize edilmiş büyük buluşlar; nitelik anlamında değil, fiziksel anlamda resmin büyük ölçekte yapılması Amerika’da gerçekleşti. Biz Türkiye’de Paris’i takip ediyorduk. Paris’ten çok etkilendik ve Paris’e karşı folklordu, şuydu buydu; birtakım şeylerle yerel bir sanatsal cevap verdik. 1950’lerin sonu nihai bir kesişme noktasıydı akımlararası. Amerika’da ise, bir kere, resimde ki kuralsızlık çarptı beni. Şunu söylemeliyim ki, bu kuralsızlık benim için çok geçerliydi; benim içimde vardı, o dönemde yapılan bir iki söyleşide bu görülür. Bu anda da, işte, ‘ben kimim’ meselesi başladı. Bütün bunları gördükten sonra bir kere daha buraya bakmak, Doğuya bakmak gerekti ve başlıca meselem, Batı dışı sanatlara bakma haline geldi.

  New York’tayken olan birşey mi bu?
  Oradayken ve devamında, tekrar bir Paris ve 1964’te Londra var. Bütün bunlarda ben tamamıyla bir nevi saplantı, bir karalama içine girdim, bir harekete başladım 1964’te. Bu Sarmal şey o zaman ortaya çıktı.

  Karalamayı bizdeki hat’a bir atıf yaparak mı kullanıyorsun?
  Hayır. Bu, önce sinirsel bir hareketti; sonra yer silmeye kadar gitti.. .Gündelikçilik, yer silme; şimdi ise okşama, tırmalama hareketleri oldu. Hareketler büyümeye ve daha mekanize olmaya başladı. Bunu yaptığım için, hiç bir zaman, dışavurumcu saymadım kendimi çünkü, bu hareketi yaparken, hiçbir zaman, kendimi bırakmadım; çok kısa anlarda da olsa, sürekli kontrol hep vardı. Yoksa o dönemeçleri alamazdım. Dışavurumculardan asal bir farkım bu. Tabii, bu arada figürsüzlük, oval efekt gibi, yarı soyutluk gibi, soyut ile figür farkı gibi düşünceler var. Bunda da Afrika etkisi var, tabii, 1970lerden başlayarak, programlar, kategoriler filan kalkıyor; ve artık ben, mekanik bir hareket yapan bir adam oluyorum. Bunun kesildiği noktalar doğal olarak var. Bütün bu bağlamda figür nerede, o nokta nasıl bir ayrım noktası gibi meseleler de var. Mekanik hareketi yaparken o hareket bazen bir kadın, bazen bir köpek oluyor. Yarı yolda değişip köpek olabiliyor.

  Baştan şunun resmini yapacağım diye başlamıyorsun.
  Hayır. Bir hareketle başlıyorum. O hareket belli bir zaman içinde değişiyor, fakat onda müthiş bir kontrol var tamamen. Pollock’taki akıtma ve serpme hareketi, rastlantısal ve düğümlü estetik tabii ki bende yok. Ekspresyonist bir şey yok. Bu çok yapılan ve tekrarlanan bir hareket olduğu için belli yerlerde neyin ne olacağı belki de önceden biliniyor ancak çok önemli olan sürprizler var. Bir figüre doğru giderken, bir nesne oluşa giderken başka bir nesneye doğru dönmesi ve o nesnenin tamamlanmadan, bozuk olarak çıkması. Mesela bozuk kadın, bozuk kuş gibi.

  Köpeğe giderken onun kadına dönüştüğü anda hareketi bırakıyor ve bu kadın, diye adlandırıyor bitiriyorsun. Bu, rasgele bir nokta değil. Sonsuza kadar da devam edebilirsin. Hermekanik sistem gibi

  Tabii, eğer onunla biraz daha oynarsan kadınlıktan çıkıp başka birşeye dönüşebilir. Bazen de öyle oluyor ama belli bir noktada bana anlamlı ve mesaj tamam gibi geliyor. Duruyorum. Hiç bir zaman o mükemmel forma, kapanmış forma varmak istemiyorum yani. Formun bir öncesi, forma bir teğet geçme. Orada bir macera, heyecan var. O kapandığı zaman, devre tamamıyla kapanırsa o form çok mükemmel ve sıkıcı olur. Sonra bunun yoğunlaşması var. Başka duygular da var. Yani o pür kalıyor, bazen de yoğunlaşıyor ama o hareket durmadan, aynı resmin üzerinde, o motifin üzerinde tekrarlanıyor. Her seferinde ufak farklarla. O zaman bir sürü katmanlar elde ediyorum. Böylece bir doku da çıkıyor ortaya. Bu aşağı yukarı benim resmim. Fakat bu kesinlikle bir dışa vuruş olayı değil; bunlar varlıklar, birtakım nesneler, imajlar; binlerce imaj.

  Bu karalama, kazıma ve diğer hareketlerden sonraki, bunlar kendi içinde satıhla bir güreşme anlamına gelir- tuvalin, o sathın dışına taşma gereğini niye duydun?

  Bunun en dibine gidersek, bu taşma mitolojik desenlerle başladı. Yani bir çeşit, uyumsuzluklara karşı bir önlem gibi. Felaketlere karşı bazı insanlarda galiba onları önlemek dürtüsü var. İnsan varolduğunu, yaşamaya devam edeceğini belli edecek birtakım işaretler, birtakım ufak eylemler yapıyor. İşte benim yaptığım desenler de aşağı yukarı oydu. Devamlı tekrardı. Müthiş bir karalamaydı ve çok sinirliydi. Sonunda bu imajlar bugünkü sirke dönüştü; hayvanlar, hayvanlara benzer insanlar, varlıklar, nesneler, medyadan gelen yapay imajiar var. Bir imge dünyasında yaşıyoruz. Şimdi, bu imgeler, insanlarla da karışmış durumda. Canlı varlıkların görüntüleriyle, bu yapay imajlar birbirine karışmışdı. Yaptığım resimde görülen parçalar, bunların bir çeşit birleşimleri de aynı zamanda.

  Bir noktada, bu formlar tualden taşmaya başladı. Bu formlara, artık, figür demiyorum; veya imaj diyebiliriz Hangisini tercih edersin?
  Şu anda konuştuğumuz konu form.

  Başka satıhlarda yapıp, kesip, ondan sonra tualin üzerine monte ettiğin, farklı malzemelerden elde ettiğin kolajlar var. Doğrudan tuale yapılmış figürle, kolajla monte edilmiş figür arasında ontolojik farklılık var mı? Yani mesajı ilgilendiren bir şey var mı bu faklılıkta?

  Şu anlamda var: Kolajın tualin üzerine yapıştırılması, yani ayrı parçalar olup sonra bir tual üzerine gelmesi tualin, mesajını biraz değiştiriyor. Şu anlamda: O satıh daha önce boş; ona bir şey ekleniyor veya o satıh boşaltılmış gibi, çıkmalar halinde ekleniyor ve o satıh başka bir anlam kazanıyor. 1960’larda sanki bir felaketi önlemek isteme gayretimdi ilk resimlerim ve desenlerim; bu karalama ve hareketin anlamı buydu. O zamanki özel hayatımın karmaşası da girmişti resmimin oluşumuna. O tip yapılmış desenlerle kolaj parçalarını, bir ready-made anlayışıyla, kendi hazırladığım bir depodan çıkartıp belli bir senaryoyu takiben bir sathın dışına köşelere yerleştirmem, arkasına, önüne koymam, arasında, oldukça büyük bir mesafe var zaman olarak. İnsandan kendine sadakat beklenmemeli ve çok tekrar da beni çok sıkan birşey. Hareketim tekrar gibi gözükse de durmadan değişmeyi yakalamaya çalışan bir insanım, kendi içimde. Kendi içimin değişmesini de.  Her alanda, felsefede de, sanatta da değişmeyi ele almanın en etkin yolu tekrardan geçer. Tekrarlamaya kalkıştığın zaman ancak, mutlak bir tekrarın hiçbir şekilde sözkonusu olmadığını gösterebilirsin.
  Hareketlerin hiçbiri aynı değil ve bir akıcılığı var. Kendi dinamiğini de biraz takip ettim. Dolayısıyla, o hareketle çıkarttığım yarı canlı nesne, yan nesne yan canlı formlar tabii ki, tualin dışına çıktılar, yahut transparan oldular. Yahut ben bunları sırasında tırmalayarak iki elle yapıyorum. Sol elle bir adamın birşey yapması maceradır. Sol elin neler yapabileceğini görüyorsun, gerçekten sağ elle bildik hareketi yapmak tan seni kurtarıyor. Seni onun zenbereğinin dışına çıkartıyor. Ondan sonra dokunun tırmalanması, daha ince okşanması, yerj silme hareketine benzeyen hare ketler de var; süngerlerle silmeler var. Bütün bunlarla bir tek hareket ve onun kupürleri var.

  Senin sanatının dinamiğinden bu kolajların nasıl çıktığını sorsam.
  Ben o kolajları bir çeşit, figüratif resimde sekansları olan hikaye anlatılması olarak düşünüyorum.. Bu çeşit deneyler de yaptım ve bunlar hâlâ bir tarafımda uyuyor ve çalışıyor. Ben bunlarla, yani kendi sirkimin formlarıyla, elemanlarıyla hikâye benzer senaryolar yaratıyorum. Dramatik bir hikaye değil, gerginliği olan bir hikaye.

+ Yorum Gönder