+ Yorum Gönder
Müzik ve Tv ve Sanatçılarımız Forumunda Şevket Dağ Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Şevket Dağ Hakkında Bilgi
  Şevket Dağ Hakkında Bilgi


  Yaşamöyküsü
  Sivil ressamlar kuşağının ilk üyelerinden olan Şevket Dağ İstanbul’da doğdu. 1897’de “Sanayi Nefis mezun olduktan sonra, Evkaf’ta küçük çok bir görev alarak meslek yaşamına başladıysa da bu görevi uzun sürmedi. Galatasaray Sultanisi’nde resim öğretmeni oldu. Sanat yaşamında hareketli bir dönemin başlamasına yolaçan bu olayda, o sıralar kendisine İttihat ve Terakki tarafından maarif nazırlığı önerildiği halde, bu görevi kabul etmeyen ve Galatasaray’da müdürlük yapmayı tercih eden Tevfik Fikret’in büyük bir payı vardı. Fikret, okulda eğitime ilişkin birtakım yenilikler tasarlarken, sanat gücüne inandığı Şevket Dağ’a da Galatasaray’ın resim öğretmenliğini uygun görmüştü. Bu değerlendirmede, Tevfik Fikret’in şairliği yanında ressamlığının da kuşkusuz yönlendirici bir katkısı vardı. Nitekim Şevket Dağ, daha sonra sanat gelişmesinde ve belli bir kişiliğe ulaşmasında Fikret’in büyük payı bulunduğunu söylemekten çekinmeyecek ve ona duyduğu “minnet” duygularını sık sık belirtecektir.


  Şevket Dağ.jpg  Galatasaray’daki öğretmenliği, Şevket Dağ’a her şeyden önce resim çalışma olanaklarını getirmiş ve sanatçı bu yolla, İstanbul’un eski yapılarını, camilerini daha yakından inceleme fırsatı bulmuştu. Ayrıca Şevket Dağ da Fikret’i bu görüş ve beğenisinde yanıltmamış, sonradan ressamlık yönüyle çevreye oldukça geniş biçimde yayılan ününü, öğretmenlik mesleğine bağlılığıyla da pekiştirmekten geri kalmamıştı. Dağ’ın Galatasaray’da resim öğretmenliğine başladığı yıllarda, okulların sanat eğitiminde izledikleri yöntem, genellikle basma resimlerden kopyalar yaptırma ilkesine dayanmaktaydı. Doğadan etüdler yapmak, çevre gözlemini ön plana almak, o dönem öğrencilerinin yabancı oldukları bir gelişmeydi. Şevket Dağ, Galatasaray’da öğrencilerine doğrudan doğruya doğadan çalışmanın önemini kabul ettirmişti. Öğrencilerine dershane dışında görevler veriyor, onların getirdikleri resimleri büyük bir ilgi ve dikkatle düzeltiyordu.

  Galatasaray’dan sonra gene resim öğretmeni olarak çalıştığı İstanbul Öğretmen Okulu’nda da Şevket Dağ’ın izlediği yol buydu. 24 yıl boyunca görev yaptığı bu okulda, mesleğine titizlik ölçüsündeki bağlılığı, öğrencilerinin sonradan birer anı olarak beleklerinde yaşattıkları zengin izlenimlerle de kanıtlanıyordu. Öğrenciler üzerinde “hürmet telkin eden” bir kişiliğe sahipti. Okulda kendi çabasıyla düzenlediği “resimhane”, duvarlarını süsleyen eski öğrencilerin resimleri, vitrinlerine dizili Kütahya çinileri, tabaklar, işlemeli ibrikler, testiler, biblolar, Karagöz tasvirleriyle ziyaretçilerin çokça dikkatini çekerdi.

  Şevket Dağ, özel yaşamında da titiz ve ölçülü bir kişiydi. Ressam Malik Aksel, kendine özgü bir anlatımla, onu şöyle tanımlıyor: “Kendisini yakından görenler, onun iri, kalın vücuduna rağmen, hassas,duygulu bir ruhu, neşeli ve nükteli bir dili olduğunu hiç unutmazlar. Kılık kıyafetine büyük bir itina gösterir. Yaz, kış beyaz kolalı yaka kullanır. İpek boyunbağlarının üstüne, altın üzerine elmas ile süslenmiş küçük bir palet iğne takar. Üzerinde ufak bir boya, bir yağ lekesi bulunmaz ve buna tahammül edemezdi. iyi giyinenleri olduğu gibi, iyi konuşanları, derli toplu kimseleri severdi.”

  Şevket Dağ, geleneğin katılaştırdığı toplum alış kanlıklarını yenmede ve sanatçı yönüyle çevresine örnek olmada da, büyük başarı elde etmişti. Kuyucu Murat Paşa türbesi yakınında, bir muhallebici dükkanında sergi açması ve Ramazanda halka resim göstermesi, yıllarca cami içlerinde yorulmadan resim çalışması, buna karşı çıkan bağnaz kişilere direnmesi, onun sanata duyduğu sevgi ve saygının da somut belirtileridir. Yapı içlerine ve sokak aralarına sehpa kurup resim yapmanın geleneklere aykırı sayıldığı bir dönem de, doğa karşısında resim çalışmak gerektiğini savunu yor ve birtakım koşullanmaların kırılması yolunda şimşekleri üzerine çekmekten yılmıyordu. Çok sevdiği Ayasofya içinde resim çalışması, ancak bir “irade-i seniyye” ile mümkün olabilmişti. Şevket Dağ, bu olayı şöyle anlatıyor: “Ayasofya’da resim yapmak üzere Dahiliye Nezaretine bir istida vermiştim. Bu istidam Zaptiye Nezaretine gelince Şefik Paşa beni huzuruna çağırdı. Ayasofya’da ne yapacağımı sordu. Ben de ressam olduğumdan müsaade buyurulduğu takdirde oranın resmini yapacağımı söyledim. Paşa da ‘Evinde oturduğun yerde resim yapsan olmaz mı?’ deyince, ben de şu cevabı verdim: Evet paşa hazretleri, doğru ama bizim evden camiin içi görünmez.”

  İmzasını yıllarca palet biçiminde atması ve Rumelihisarı’nda yaptırdığı yalının görülebilecek birine palet kabartmasını koydurması da, mesleğine duyduğu saygının bir işaretiydi. Başka bir çok arkadaşı gibi Avrupa’da sanat bilgisini genişletme fırsatı bulmamıştı ama, akademideki hocaları Valeri titizliğinden, Oskan Efendi bilgisinden sık sık söz etmeden geçmiyordu. Güzel Sanatlar Birliği’nin kurulmasında ve gelişmesinde, Yönetim Kurulu üyesi olarak büyük çaba göstermişti. Ayrıca Atina ve Münih sergilerinde gösterdiği resmi altın madalya kazanmış, 1933’te Paris’te açılan Fransız ressamları sergisinde üç tablosu yer almıştı.

  Ölümünden bir yıl önce, 1943’te Güzel Sanatlar Birliği üyesi olarak katıldığı beşinci devlet sergisinde “Kadılar Hanı”, “Yenicami Köprü Kapısı” ve “Yenicami Dahili” adlı üç tablosu sergilenmişti. Şevket Dağ, 1944’te öldüğünde Siirt milletvekiliydi. Sami Yetik ve arkadaşlarıyla buluşmak üzere sözleştikleri bir gün, ani bir kalp sektesi sonucu öldüğünde, ressam dostları onun ilk kez sözünde durmadığına tanık olmuş, hayret ve üzüntüyle irkilmişlerdi.

  Gene Malik Aksel’e kulak verelim: “Şevket Dağ, memlekette resmin gizli yapıldığı devirlerde, bir pehlivan cesaretiyle göğsünü gere gere resim yapmış, şövalesini istediği yere dikmiş, her türlü tehlikeye karşı koymuş, resmin günah olduğunu söyleyenlere bunun kutsiyetini bile telkin etmiş ve her yerde ressam olduğunu söylemiş, en mutaassıp çevrelerde sergiler açmış, mesleğiyle övünmüş, mesleğini herkese saydırmış, neticede haklı olarak da memlekette şöhret kazanmış..

  Sanatı
  Resim sanatımızın Batı ile ilk ilişkiler çerçevesinde, 1860’larda Şeker Ahmet Paşa ve arkadaşlarıyla başlayan gelişmeleri iki ana konu üzerinde izlenebilir: Bunlardan biri natürmort(ölüdoğa), öteki ise peyzaj (manzara)’dir Anıtsal ve bir ölçüde de “teatral anlamdaki figür yorumu ise Osman Hamdı’nın resimleriyle akademik bir araştırma alanı halinde çağdaş sanatımıza yansımış, ancak bu figürün manzarayı tamamlayan ikinci, hatta üçüncü derecede bir etken olmaktan sıyrılarak çağdaş resim sanatımızın yaşayan bir öğesi haline dönüşmesi cumhuriyet kuşağı ressamlarıyla mümkün olabilmiştir. Manzara resimlerinde ise eski tarihsel yapıların dış görünüşü, en azından İstanbul doğal güzelliği ve çekiciliği kadar sanatçılarımızı İlgilendirmiş bu yapıların doğa içindeki görkemi bir yandan plastik etkileri açısından öte yandan tarih değerlerinin kalıcılığı nedeniyle ele alınmıştır. Yapıların dış mn bağlantısı ve uyumu boşluk içindeki anıtsal etkisi sanatçılarımızı yakından ilgilendirmiş bu ilgi çevresinde oldukça zengin bir resim üretimini hızlandırmıştır. ‘Ne var ki, Şevket Dağa gelinceye kadar, söz konusu tarihsel yapıların içine girmek, böylece iç mekan mimarlığına özgü elemanlarını çağdaş resim olanaklarıyla değerlendirmek kimsenin aklına gelmemiştir. 2. Acil

  Şevket Dağ Hakkında Bilgi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder