+ Yorum Gönder
Müzik ve Tv ve Sanatçılarımız Forumunda Joshua Reynolds Kimdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Joshua Reynolds Kimdir
  kısacaa Joshua Reynolds Kimdir 2. Harbikız
  Devamlı Üye

  Joshua Reynolds Hayatı hakkında bilgiler


  İngiliz, ressam. Portreleriyle çağdaş*larını etkilemiştir.
  16 Temmuz 1723′de Devonshire’da doğdu, 23 Şubat 1792′de Londra’da öldü. 1740′ta Londra’da portre res*samı Thomas Hudson’un (1701-1779) yanına çırak ola*rak girdi. 1743′de Devonshire’a döndü ve portre ressamı olarak çalışmaya başladı. Sonraki yıllarda Londra’ya yap*tığı gezilerde inceleme olanağı bulduğu William Ho- garth’ın portrelerinden etkilendi. 1750-1752 arasında Ro- ma’da yaşadı. Yüksek Rönesans ustalarını inceledi. 1753′de Londra’ya dönünce kendi atölyesini kurdu. Kı*sa zamanda ünlenerek soyluların çevresine girdi. 1760′ta Society of Artists’in (Sanatçılar Derneği) kuruluşunda ça*lıştı. 1768′de yeni açılan Royal Academy’nin başkanlığına getirildi. Bir yıl sonra da Sir unvanı ile onurlandı*rıldı. 1784′de kral ailesinin başressamı oldu. 1789′da bir gözünün görme duyusunu tümüyle yitirmesine karşın ölümüne değin resim yapmayı sürdürdü.
  Reynolds’un sanatı, temelde yakınlık duyduğu büyük ustaların çeşitli üslup özelliklerinin bir bireşimidir. Özel*likle Rembrandt, Titian, Michelangelo, Correggio ve bazı Fransız ressamlarının yapıtlarını üstün kılan özellikleri, çözümleme çabaları, sanat gelişiminin her aşamasına yan*sımıştır. Bu kaygının yoğun olduğu porte ve tarihsel re*simleri seçmeci nitelikleri nedeniyle, sanatının özgün ör*nekleri arasında sayılmazlar. Buna karşılık konu aldığı kimseleri içtenlikle yansıtmayı amaçladığı Dr.Johnson, Amiral Keppel ve Nelly O ‘Brien gibi portrelerinde da*ha başarılı sonuçlar elde etmiştir.
  Eserleri (başlıca): Kendi Portresi, 1753-1754, Ulusal Portre Galerisi, Londra; Amiral Keppel, 1753-1754, Ulusal Deniz Müzesi, Londra; IV.Cathart Lordu Charles, 1753-1754; Al- bemarle Kontesi, 1757-1759, Ulusal Galeri Londra; Spencer Kontesi Giorgiana ve Kızı, 1759-1761; Nelly O’Brien, 1763, Wallace Koleksiyonu, Londra; Dr. Samuel Johnson, 1772, Ulusal Galeri, Londra; Kış: Caroline Scott, 1776-1777; Ba*yan ThomasMeyrick, 1782, Ashmolean Müzesi, Oxford; Lady Anne Binghâm, 1786; Francis George Hare, 1788, Louvre Pa*ris; Trajedi Müzü Bayan Siddons, 1789, Henry Huntington
+ Yorum Gönder