+ Yorum Gönder
Aşk ve Sevgi ve Şiir ve Güzel Yazılar Forumunda Kahraman Çanakkale Şehitleri Şiiri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Kahraman Çanakkale Şehitleri Şiiri
  Kahraman Çanakkale Şehitleri Şiiri

  ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNE

  Şu boğaz harbi nedir? Var mı ki dünya’da eşi?
  En kesif orduların yükleniyor dördü beşi - Tepeden yol bularak geçmek için Marmara’ya -Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya.
  Ne hayasızca tehaşşüd ki ufuklar kapalı!
  Nerde - gösterdiği vahşetle "bu: bir Avrupalı" Dedirir- yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi Varsa gelmiş, açılıp mahpesi, yahud kafesi!
  Eski Dünya, yeni Dünya, bütün akvam-ı beşer Kaynıyor kum gibi, tufan gibi, mahşer mahşer!
  Yedi iklimi cihanın duruyor karşında,
  Ostralya'yla beraber bakıyorsun: Kanada!Çehreler başka, lisanlar, deriler rengarenk;
  Sade bir hadise var ortada: vahşetler denk.
  Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela..
  Hani tauna da züldür bu rezil istila. Ah,
  o yirminci asır yok mu, o mahluk-u asil,
  Ne kadar gözdesi mevcut ise hakkıyle sefil.
  Kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına,
  Döktü karnındaki esrarı hayasızcasına.
  Maske yırtılmasa hala bize afetti o yüz.. Medeniyet denilen kahpe, hakikat, yüzsüz! Sonra mel'undaki tahribe müvekkel esbab,
  Öyle müthiş ki: eder her biri bir mülkü harab.
  Öteden saikalar parçalıyor afakı; Beriden zelzeleler kaldırıyor a’makı,
  Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin,
  Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin.
  Yerin altında cehennem gibi binlerce lağam,
  Atılan her lağamın yaktığı: yüzlerce adam.
  Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer,
  O ne müthiş tipidir: savrulur enkaaz-ı beşer..
  Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak Boşanır sırtlara,
  vadilere sağnak sağnak.
  Saçıyor zırha bürünmüş de o namerd eller,
  Yıldırım yaylımı tufanlar, alevden seller.
  Veriyor yangını durmuş da açık sinelere,
  Sürü halinde gezerken sayısız tayyare.
  Top tüfekten daha sık, gülle yağan mermiler K
  ahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler.
  Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından,
  Alınır kal'a mı göğsündeki kat kat iman?
  Hangi kuvvet onu, haşa, edecek kahrına ram? Çünkü te'sis-i ilahi o metin istihkam.
  Sarılır indirilir mevki-i müstahkemler, Beşerin azmini tevkif edemez sun'-u beşer;
  Bu göğüslerse Hüda’nin ebedi serhaddi "O benim sun'-u bediim onu çiğnetme!" dedi.Asım’ın nesli.. diyordum ya..
  nesilmiş gerçek, İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmiyecek!
  Şüheda göğdesi, bir baksana, dağlar, taşlar..
  O, rüku olmasa, dünyada eğilmez başlar.
  Yaralanmış temiz alnından uzanmış yatıyor;
  Bir hilal uğruna, ya Rab, ne güneşler batıyor!
  Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker!
  Gökten ecdad inerek öpse o pak alnı değer.
  Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhid'i..
  Bedr'in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi..
  Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?
  "Gömelim gel seni tarihe!" desem, sığmazsın.
  Herc ü merc ettiğin edvara da yetmez o kitab..
  Seni ancak ebediyyetler eder istiab.
  "Bu taşındır" diyerek Kabe' yi diksem başına,
  Ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına.
  Sonra gök kubbeyi alsam da, rida namiyle,
  Kanayan lahdine çeksem bütün ecramiyle;
  Mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan
  Yedi kandilli Süreyya'yı uzatsam oradan;
  Sen bu avizenin altında, bürünmüş kanına,
  Uzanırken, gece mehtabı getirsem yanına,
  Türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem;
  Gündüzün fecr ile avizeni lebriz etsem;
  Tüllenen mağribi, akşamları sarsam yarana..
  Yine bir şey yapabildim diyemem hatırana.
  Sen ki, son ehl-i salibin kırarak savletini, Şarkın en sevgili Sultanı Salahaddin'i,
  Kılıç Arslan gibi iclaline ettin hayran..
  Sen ki, İslamı kuşatmış, boğuyorken hüsran,
  O demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın;
  Sen ki, ruhunla beraber gezer ecramı adın;
  Sen ki asara gömülsen, taşacaksın..
  Heyhat! Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat..
  Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber Sana aguşunu açmış duruyor Peygamber

  Mehmet Akif Ersoy
  (1873 - 1936 )
 2. Acil

  Kahraman Çanakkale Şehitleri Şiiri isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder