+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Konuları Forumunda Ruhun ebediliği nasıl anlaşılmalıdır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Ruhun ebediliği nasıl anlaşılmalıdır
  Ruhun ebediliği nasıl anlaşılmalıdır?
  Ruhun ebediliği hakkında bilgi verirmisiniz 2. Gebzeberkay
  Devamlı Üye

  Ruhun ebediliği nasıl anlaşılmalıdır

  Mutlak ezeli ve ebedi olan sadece Allah'tır. Ruhun ebediyeti mahlukiyete ait bir ebediliktir
  Allah'ın (cc) Vücud ve Beka sıfatları Allah'ın zatına ait olan ezelî sıfatlardır. Ruhun beka bulması ise Allah tarafından ruha verilmiş olan bir özelliktir. Ruh bakidir demekle Allah'ın beka sıfatının (haşa) ruhta da olduğu ifade edilmiş olmaz. Ruh kayyumiyet sırrıyla bekaya mazhar olur. Onu beka ile mükafatlandıran kudret, dilerse fena ile de cezalandırabilir.
  "Ruh bakidir" ifadesi ruha verilen ilahi mizacı ifade eder. Haşa Allah (cc) ruhu bekaya mazhar etmek zorundadır manasında değildir. Allah (cc) ruhun baki olmasına izin verdiği için ruh bakidir.
  Ruhun bakiliğini anlamak için önce Allah'ın sonsuz hikmetinin her yaratılan gibi ruhun mahiyetinde de tecelli ettiği anlaşılmalıdır. Nitekim ruh, beden gibi parçalardan oluşmuş değildir bu sebeple baki olması hikmetçe mahiyetine uygun olandır, ceset ise dağılmaya makhum olduğundan ölümsüz olması mümkün değildir.
  Ancak Allah'ın ruhu yok etmesi ile ruh fena bulabilir ki sonsuz merhamet sahibi Allahu Teala'nın yarattığı hiç bir şeyi yokluğa göndermek gibi bir adeti yoktur. Asrın müceddidi Bediüzzaman Hazretleri, ruhun baki oluşunu şöyle ifade etmiştir:
  "Ruhun fenası (yok olması), ya tahrib (bozma) ve inhilal (dağılma) iledir. O tahrib ve inhilal ise, vahdet (ruhtaki birlik) yol vermez ki girsin, besatet (parçalardan oluşmaması) bırakmaz ki bozsun. Veyahut i'dam (yok etmek) iledir. İ'dam ise Cevvad-ı Mutlak'ın (sonsuz cömerd olan Allah'ın) hadsiz merhameti müsaade etmez ve nihayetsiz cûdu (cömerdliği) bırakmaz ki, verdiği nimet-i vücudu (varlık nimetini) o nimet-i vücuda pek müştak ve lâyık olan ruh-u insanîden geri alsın." (29. Söz)

  Zât-ı Akdes-i İlâhî madem sermedî ve daimîdir; elbette sıfâtı ve esmâsı dahi sermedî ve daimîdirler. Madem sıfâtı ve esmâsı daimî ve sermedîdirler; elbette onların aynaları ve cilveleri ve nakışları ve mazharları olan âlem-i bekadaki bâkiyat ve ehl-i beka, fenâ-yı mutlaka, bizzarure, gidemez."

 3. SuskuN PrenS
  Devamlı Üye
  Ruhun ebediliği nasıl anlaşılmalıdır

  Allah'ın (cc) Vücud ve Beka sıfatları Allah'ın zatına ait olan ezelî sıfatlardır. Ruhun beka bulması ise Allah tarafından ruha verilmiş olan bir özelliktir. Ruh bakidir demekle Allah'ın beka sıfatının (haşa) ruhta da olduğu ifade edilmiş olmaz. Ruh kayyumiyet sırrıyla bekaya mazhar olur. Onu beka ile mükafatlandıran kudret, dilerse fena ile de cezalandırabilir.

+ Yorum Gönder