+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Lale devrinin osmanlı devletine olumsuz etkileri neler olmuştur Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Lale devrinin osmanlı devletine olumsuz etkileri neler olmuştur
  lale devrinin osmanlı devletine olumsuz etkileri neler olmuştur? 2. Mine
  Devamlı Üye

  Osmanlı tarihinde 1718-1730 yılları arasında geçen süreye denir.

  Lale devrini padişah Sultan III. Ahmet ve özellikle onun Sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa açmıştır. Bu devir, memlekete Batı'dan bazı yeniliklerin girmesi ve saray çevresindeki zenginlerin yaşadığı eğlence hayatıyla belirir. Lale merakı yayılmıştı ve yabancı memleketlerden lale soğanı getirilirdi. "Mahbup" adı verilen bir lalenin soğanı 500 altına satılırdı.

  Lale devrinden önce devlet ve halk Venedik, Avusturya ve İranlılarla yapılan savaşlardan yorgun düşmüştü. Barışcı bir devlet adamı olan İbrahim Paşa sadrazam olunca, Avusturya ve Venedik'le toprak kaybı pahasına da olsa Pasarofça Antlaşması (1718) yapılıp savaşsona erdirildi.

  Doğu sınırlarında da güvenlik sağlanmaya çalışıldı.Bundan sonra devlet yönetiminde ıslahat ve yenileşmeye gidildi. Lale devrinde ordu yeniden düzenlendi, İstanbul'da itfaiye teşkilatı kuruldu.

  İstanbul yeniden imara başlandı. Yeni köşkler,saraylar yapıldı. Türklere ait ilk basımevi açıldı. Yalova'da bir kağıt fabrikası kuruldu. Dokumacılıkü çinicilik yapımevleri çoğaldı. Sanat ve bilim korundu.

  Padişahın, sadrazamın eğlence ve israfları, yakınlarını iyi mevkilere getirmeleri ve yeni vergilerin konması halkı sıkıntıya soktu ve şikayetlere sebep oldu. İlmiye sınıfından Zülali Hasan ile İspirizade Ahmet Efendiler Patrona Halil'i bir isyan için teşvik ettiler. Tarihimizde Patrona Halil isyanı diye anılan isyan patladı. İsyancıların ısrarıyle İbrahim Paşa öldürüldü, sonra Sultan III. Ahmet tahttan indirildi. Böylece Lale devri kapandı.
 3. Ziyaretçi
  18. yy ıslahatlarının osmanlı devletine olan etkileri nelerdirr
 4. Ziyaretçi
  Lale devri İstanbulda kurulmuştur . Kahve bakımından ünlü ve sonradan kahve moda hale gelir

 5. Ziyaretçi
  gardaş zararları demişik sen devri anlatiysen

+ Yorum Gönder


lale devrinin olumsuz yönleri,  lale devrinin osmanlıya etkileri,  osmanlıda lale devri,  lale devrinin olumsuz etkileri,  lale devri ıslahatlarının osmanlı tarihine etkileri