+ Yorum Gönder
Ziraat ve Tarım ve Tarım ve Hububat Forumunda Bostanda Solgunluk Ve Kök Çürüklüğü Hastalığı - Zirai Bilgi ve tanıtım Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mineli
  Devamlı Üye

  Bostanda Solgunluk Ve Kök Çürüklüğü Hastalığı - Zirai Bilgi ve tanıtım
  Bostanda Solgunluk Ve Kök Çürüklüğü Hastalığı

  Bostanda Solgunluk Ve Kök Çürüklüğü Hastalığı - Zirai Bilgi ve tanıtım


  Bu funguslar genellikle yaşamlarını toprakta sürdürürler. Özellikle, Fusarium ve Pythium ' un pek çok konukçuda patojen olan türleri ve formları olduğu gibi muhtelif türlerinin aynı konukçuda patojen olanları da vardır. Diğer taraftan uygun ekolojik koşullarda hızla çoğalmakta ve uzun yıllar konukçuları olmadan canlı kalabilmektedirler. Bu özellikleri nedeniyle, önemli bitki patojeni fungal etmenler arasında yer almaktadırlar. Bu etmenlerin bir yıldan diğer yıla geçişleri, tarlada kalan hastalıklı bitki artıkları ve bazı türleri ise tohumla geçebilmektedir. Fusarium spp. misel, klamidosporlar, Pythium spp. oosporları ve Rhizoctonia spp. sklerotları ile kışlamaktadırlar.
 2. Ezlem
  Üye

  Bostanlar yani sebze ve meyve bahçelerinde bulunan zararlıları temizlemek ilaçlarını zamanında yapmak ve gübrelemek ürün kalitesini arttıracak olaylardır.
+ Yorum Gönder