+ Yorum Gönder
Ziraat ve Tarım ve Tarım ve Hububat Forumunda Yağmurlama sulama Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Bilge Kağan
  Devamlı Üye

  Yağmurlama sulama

  Yağmurlama sulama hakkında bilgi


  Yağmurlama sulama yönteminde arazi üzerinde belirli aralıklarla yerleştirilen yağmurlama başlıklarından basınç altında havaya verilen sulama suyu buradan arazi yüzeyine düşer ve infiltrasyonla toprak içerisine girerek bitki kök kök bölgesinde depolanır. Bu su uygulama biçimi doğal yağışa benzediği için yağmurlama yöntemi adını almıştır. Suyun başlıklardan basınç altında verilmesi için basınçlı bir boru sisteminin bulunması ve işletme basıncının ya pompa birimiyle ya da su kaynağının yüksekte olması şekliyle yerçekimiyle sağlanması gerekmektedir.

  Yağmurlama sisteminin unsurları

  a) Su kaynağı : Bu yöntemde her türlü su kaynağından yararlanılabilir. Yani herhangi bir akarsu, göl, keson kuyu, derin kuyu gölet. baraj, sulama kanalı vb. olabilir. Suyun kalite açısından sulamaya uygun olması ve fazla miktarda sediment ve yüzücü cisimler içermemesi gerekir aksi taktirde bu maddeler boru hatları ve başlıklarda tıkanmaya neden olacaktır.

  b) Pompa birimi : Yağmurlama sulama sistemlerinde gerekli işletme basıncı genellikle pompa birimi ile sağlanır. Statik emme yüksekliğinin fazla olmadığı koşullarda santrifüj tipi, derin kuyularda dik milli derin kuyu pompalar yada dalgıç tipi pompalar kullanılır. Pompalar ya akaryakıtla ya da elektrikle işletilirler. İşletme kolaylığı tesis maliyeti ve enerji girdilerinde sağladığı ekonomi nedeniyle elektrik motorlu pompalar tercih edilir.

  c) Boru hatları : Ana boru hattı kaynaktan alınan suyu lateral boru hatlarına iletir. Bu borular gömülü veya açıkta olabilir. Ancak arazide yer kaplamaması ve işletme kolaylığı yönünden gömülü olması tercih edilmelidir. Lateral boru hatları üzerinde yağmurlama başlığı bulunan hatlardır. Ana boru hattından aldıkları suyu yağmurlama başlıklarına iletirler ve genellikle toprak yüzeyine döşenebildikleri gibi sabit sistemlerde toprak altına da döşenebilmektedirler.

  d) Yağmurlama başlıkları : Bu başlıklar lateral boru hatları üzerinde yer alır. Lateral boru hatları ile yağmurlama başlıkları arasındaki bağlantı bitki boyuna göre seçilen yükseltici borularla sağlanır. Yağmurlama başlıkları; dönüş hızlarına , işletme basınçlarına, ve işlevlerine göre sınıflandırılabilir; Başlık dönme hızı dakikada 1 devirden az ise yavaş dönen, 1 devirden fazla ise hızlı dönen başlık adını alır. Uygulamada dönme hızı 0.8-1.2 d/d olan başlıklar yaygındır. Aynı şekilde işletme basıncı 2 atmosferden az ise düşük basınçlı , 2-4 atmosfer ise orta basınçlı, 4 atmosferden fazla ise yüksek basınçlı başlık, 6-8 atmosfer basınçla çalışan sistemlere de jet tipi yağmurlama başlığı denmektedir. Yağmurlama başlıklarını işlevine göre, tarla ve bahçe tipi yağmurlama başlıkları biçiminde sınıflandırmak mümkündür.

  Yağmurlama sistemleri kaplanan alana, tesisi ve işletme durumuna ve suyun bitkiye veriliş biçimine göre üç ana gruba ayrılır.

  Kaplanan alana göre :
  - Tarla sistemleri
  - Çiftlik sistemleri
  - Tarla sisteminden çiftlik sistemine geçiş sistemleri
  - Toplu sistemler.

  Tesis ve işletme durumuna göre :
  - Taşınabilir sistemler
  - Yarı sabit sistemler
  - Sabit sistemler

  Suyun bitkiye veriliş biçimine göre :
  - Ağaç üstü sulama sistemleri
  - Ağaç altı sulama sistemleri (mikro-mini spring, bublers sulama)
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Tarım ekonomimizi etlkileyen uğraşlardan biriid.r bu yüzden tarıma önem verilir. bunun dışında iyi verim alınabilmesi için bitkilere gerekli olan ihtişyaçları karşılanmalıdır. mesela bitkilerin en büyük ihtiyaçlarından biri olan su günümüzde çok farklı yöntemler kullanılara karşılanmaktadır mesela bunlardan biri yağmurlama sulama sistemidir. bu sistem de su kçük küçük damlacıklar şeklinde bitkilere verilmektedir.
+ Yorum Gönder