+ Yorum Gönder
Tuning ve Modifiye ve Trafik ve Çevre Forumunda Trafik kazalarında İlkyardım Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Trafik kazalarında İlkyardım Nedir
  Trafik kazalarında ilkyardım nasıl yapılır  Kendiniz ve diğerleri için ilk tehlikeler at-latıldıktan sonra, kurtarma ve önlem işlem-lerine girişin Yeterince yardım gönderilmesi için kazazedeleri sayın.

  Kazadan sonra görüldüğü gibi, korku ve heyecandan çekip giden kazazedelerden çeki-nin: Bunlar kaza yerinden uzaklaştıktan sonra geçirdikleri şok yüzünden yığılıp kalır ve unu-tabilirler. Kaza yerinde bulunan diğer tanık-lara, kazazedelerin kaç kişi olduklarını sorun.

  Üstü kapalı bir yerde (çit arkası, hendek) fırlayıp kalan yaralılar olabileceğini de düşünün.

  Yardım ekipleri gelince, verilen emirlere uyun, bilgi verin, yardım edin, heyecanlıları sakinleştiriri ve oturup kazayı seyreden me-raklıları, kendi başlarına da bir kaza gelebi-leceğini hatırlatarak uzaklaştırmaya çalışın. İlkyardımın başladığı bir kazaya rastlarsanız, durmayın, sadece yavaşlayın ve kurtarıcıların çalışmasını engelleyen "tehlikeli meraklı"lardan olmayın.

  Trafik kazası geçiren birini asla tek başı-nıza arabanıza taşımayın. Çünkü öldürebilir-siniz! Bu işi hastabakıcılara ve kurtarmaya ge-len doktorlara bırakın. 2. Zühre
  Devamlı Üye

  Trafik Kazalarında İlk Yardım Nasıl Yapılır

  Özellikle ülkemizde çok sayıda ölümlere neden olan trafik kazalarında ilk yardım önem taşımaktadır. İlk yardımın yararlı olabilmesi için, yardıma koşan kişilerin bilinçli, soğukkanlı ve planlı davranması gerekir.

  Yolda arabanızla giderken önünüzde bir kaza olduğunu görünce yavaşlayın, arkanızdan gelenlere de stop lambalarınızla ve ya dörtlüler ile uyarıda bulunun. Kaza yerinin biraz ilerisinde yol kenarında durun.

  Öncelikle kaza yerinin 150 metre önüne ve 150 metre arkasına işaretler dikerek, yolu diğer kullananları, yavaşlayıp dikkatli olmaları için uyarın, yeni kaza olasılığını azaltın. Özellikle, geceleri dikkatli olun.

  Kazanın bir başka tanığından, kaza yerini çok iyi tarif ederek en yakın polis ya da jandarma birimine haber vermesini isteyin. Otoyolda iseniz imdat telefonundan yararlanın.

  İşaretlemeyi yaptıktan ve kazayı haber verdikten sonra, gecikmeden kazazedelerin yardımına koşun. Yangın ve patlama olasılığına karşı kontağı kapatın, aküyü kopartın, gerektiğinde kullanmak için yangın söndürme aygıtını hemen çıkartın, meraklıların sigaralarını söndürtün. Aracı hareketsizleştirmek için el frenini çekin. Araç yokuştaysa tekerlekleri kalın tahta ya da taşlarla güvenceye alın.

  Yol ortasında kalmış kazazede varsa, derhal kenara alın, çünkü ezilebilirler.

  Aynı şekilde yanmaya başlayan bir otomobilin içindekileri veya çok yakınındakileri de hemen çıkartıp uzaklaştın, çünkü yayılan benzin birden parlayabilir.

  Kendiniz ve başkaları için ilk tehlikeler atlatıldıktan sonra, kurtarma ve önlem işlemlerine girişin. Yeterince yardım gönderilmesi için kazazedeleri
  sayın.

  Kazadan sonra korku ve heyecandan çekip giden kazazedelerden çekinin: Bunlar kaza yerinden uzaklaştıktan sonra geçirdikleri şok yüzünden yığılıp kalır ve unutulabilirler. Kaza yerinde bulunan diğer tanıklara, kazazedelerin kaç kişi olduklarını sorun. Çit arkası, hendek gibi bir yerde fırlayıp kalan
  yaralılar olabileceğini de düşünün.

  Bir kazazede aracın altına sıkışmış ve örneğin yangın tehlikesi yüzünden acil servis gelmeden önce çıkarılmak zorundaysa, önce aracı kazazededen
  uzaklaştırmaya çalışınız. Bu mümkün değilse aracı hareketsiz hale getiriniz ve sonra kazazedeyi yavaşça oradan alınız.

  Herhangi birini çekmeden önce kazazedenin ya da aracın tam durumunu ve yerini belirlemeyi de unutmayınız.Çünkü, polis daha sonra bu bilgileri isteyebilir.

  Kaza kurbanları örneğin direksiyonlarının çarpılmasıyla araçlarının içinde sıkışıp kalabilirler. Böyle bir kazazede dikkatle izlenmelidir. Çünkü, eğer bilinci yerinde değilse dili gırtlağın arkasına düşüp soluk yolunu kapatabilir. Bu olasılığa karşı kazazedenin başı soluk almasını sağlayacak biçimde arkaya doğru tutulmalıdır. Sıkışmış bir kazazede uzman yardımı ulaşana kadar sürekli gözlenmelidir.

  Yardım ekipleri gelince, onun isteklerine uyun, bilgi verin, yardım edin, heyecanlıları sakinleştirin.

+ Yorum Gönder


kazalarda ilk yardım nedir,  trafik kazalarında ilk yardım nedir,  kazada ilk yardım nedir