+ Yorum Gönder
Hayat Ve Yaşam ve Tüketici Hakları Forumunda Trafik terörünün nedeni ve toplumsal boyutu Konusunu Okuyorsunuz..
 1. DereeN
  Devamlı Üye

  Trafik terörünün nedeni ve toplumsal boyutu
  Trafik Terörünün Nedeni Ve Toplumsal Boyutu Hakkında Bilgi

  Ülkemizde trafik kazaları hızla artmaktadır. Buna paralel olarak her yıl binlerce ölü, yüzbinin üzerinde yaralı, milyonlarca YTL maddi kayıp, milyarlarca YTL ise sosyal maliyet oluşmaktadır. Bunun en önemli nedeni ise ülkemizde 1950’li yıllardan beri uygulanan yanlış ve karayoluna dayalı ulaşım sistemidir. Demiryolu ve denizyolu ulaşımı ise bilinçli olarak geri bırakılmıştır. Karayoluna dayalı ulaşım sisteminin arkasındaki yerli ve yabancı lobiler ise kendi alanlarında karlarına kar katarken ülkemiz ve halkımız kan ağlamaktadır. Yaklaşık 60 yıldan beri iktidara geçen, hükümet olan siyasi partiler ise lobilerin isteğini yerine getirerek bu sonucun yaratılmasına destek olmuşlardır.
  TÜRKİYE’DE YÜK VE YOLCU TAŞIMACILIĞININ
  ULAŞTIRMA SİSTEMLERİNE GÖRE DAĞILIMI (1950-2003)

  Yukarıdaki tablolarda görüldüğü gibi, yolcu taşımacılığında 1950 yılında karayolu’nun payı % 50.3 iken , 2003 yılında % 95.7’ye çıkmıştır. Demiryolu’nun payı %42.2’den % 2.7’ye düşmüş, denizyolu’nun payı ise %7.5’den % 0 (sıfır) ‘a düşmüştür. Yük taşımacılığında 1950 yılında karayolunun payı %22.3’den , 2003 yılında %91.4’e çıkmıştır. Demiryolu’nun payı % 71.6’dan % 5.2’ye düşmüş , denizyolu’nun payı ise % 6.1 ‘den % 3.2’ ye düşmüştür. Hem yük hem de yolcu taşımacılığında karayolu’na gereğinden çok fazla ağırlık verilmesi, demiryolu ve denizyolu’nun ihmal edilmesi halkımızı ve ülkemizi telafisi olanaksız maddi , manevi zararlara , acılara uğratmış ve uğratmaya devam etmektedir.
  TÜRKİYE’DE TRAFİK KAZALARININ SONUÇLARI
  VE EKONOMİK-SOSYAL BOYUTLARI
  Emniyet Genel Müdürlüğü’nden alınan trafik kazalarının yıllara göre dağılımını gösteren çizelge aşağıda gösterilmiştir. Bu çizelgede yıllara göre kaza , ölüm, yaralı sayısı gösterilmiştir.
  Çizelge’de görüldüğü gibi kaza sayısı 1960 yılında 8.136’dan , 2007 yılında 749.456’ya çıkmıştır. Buna göre , kaza sayısı 92 kat artmıştır. Aynı yıllarda ölü sayısı 1.590’dan 3.459’a, yaralı sayısı ise 7.729’dan 149.140’a çıkmıştır. Buna göre, ölü sayısında 2 kattan fazla bir artış , yaralı sayısında ise 19 kattan fazla bir artış olmuştur. 1960 yılından 2007 yılı sonuna kadar 47 yılda trafik kazası sayısı 8.214.037 (sekiz milyon iki yüz on dört bin otuz yedi), ölü sayısı 215.668, yaralı sayısı ise 2.883.973 olmuştur. Diğer taraftan 1960- 2007 yıllarında trafik kazalarının neden olduğu maddi hasar tutarı 2007 yılı cari yılı fiyatlarıyla yaklaşık 8.83 milyar YTL’dir. Dünya Bankası, ülkelerin trafik kazalarından kaynaklanan zararları tespit amacıyla 1998 yılında yaptığı bir araştırmaya göre trafik kazalarından kaynaklanan zararların Türkiye’ye sosyo ekonomik maliyetinin Gayri Safi Milli Hasıla’nın % 2.2’si olduğu belirlenmiştir. Buna göre 1968- 2007 yıllarında trafik kazalarının ülkemize ve halkımıza olan ekonomik-sosyal maliyeti 2007 yılı cari fiyatlarıyla yaklaşık 375 milyar YTL’dir. Görüldüğü gibi, karayoluna dayalı, yanlış ulaşım sisteminin toplumsal maliyeti korkunç boyutlardadır. Ortada göz göre göre büyük bir katliam yaşanmaktadır. Bunun affedilecek tarafı yoktur.
  Çözüm, bilimsel olarak ulaşım sistemlerinin birbirini tamamlayacak şekilde insanımıza önem veren, güvenli ve ucuz olarak kombine taşımacılığın ön plana alınması, demir ve deniz yollarına ivedilikle çağdaş anlamda gerekli önemin verilmesidir. 2. Ömer
  Devamlı Üye

  Türkiye de trafik kazaları baya olmaktadır. Nedeni ise trafik kurallarına uymadıkları için hep kaza yapıyorlar. Halbuki trafik kurallarına uysalar kazalar meydana hiç gelmezlerdi. Bide araba kullanmasını bilmeyenlerde kullanıyorlar. Alkollü araba kullanarak ta trafik kazaları yapıyorlar.
+ Yorum Gönder