+ Yorum Gönder
Hayat Ve Yaşam ve Tüketici Hakları Forumunda İşsizlik Sigortası nedir? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ebubekir Abdullah
  Devamlı Üye

  İşsizlik Sigortası nedir?
  İşsizlik Sigortası Nedir? Kısa Bilgi
  İşsizlik Sigortası Kanunu’nun tanımlamasına göre işsizlik sigortası: “Bir işyerinde sigortalı olarak çalışırken kendi istek ve kusuru dışında işini kaybetmiş olanlara; işsizlik ödeneği eğitim hizmeti işe yerleştirme hizmeti sağlık hizmetleri danışmanlık hizmetleri vermek amacıyla sigortacılık tekniğiyle faaliyet gösteren ve devlet tarafından oluşturulmuş olan zorunlu bir sigorta koludur” (4447 m. 47/c).

  Türkiye’de “İşsizlik Sigortası Kanunu” olarak bilinen Kanun aslında birçok kanunda değişiklik yapan bir torba kanundur. 4447 sayılı bu Kanun 25.08.1999 tarihinde kabul edilmiş 08.09.1999 tarih ve 23810 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur. İşsizlik sigortası kurulması ve yürütülmesi esasları tam adı: “Sosyal Sigortalar Kanunu Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu Esnaf Ve Sanatkârlar Ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu Tarımda Kendi Adına Ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu İle İş Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Ve Bu Kanunlara Ek Ve Geçici Maddeler Eklenmesi İşsizlik Sigortası Kurulması Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edilmesi Ve Bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Kanunun İki Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması İle Genel Kadro Ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” olan bu kanunun “İşsizlik Sigortası” başlıklı VII. Bölümünde ve 46. maddesinden sonraki kimi hükümlerinde düzenlenmiştir. 2. Gizliyara
  FoRuMaciL Security

  İşsizlik sigortası nedir? Kısaca
  İşsizlik sigortası; bir işyerinde çalışırken, çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenlere, uğradıkları gelir kayıplarını kısmen de olsa karşılayarak kendilerinin ve aile fertlerinin zor duruma düşmelerini önleyen, sigortacılık tekniği ile faaliyet gösteren, Devlet tarafından kurulan zorunlu bir sigorta koludur.
+ Yorum Gönder