+ Yorum Gönder
Hayat Ve Yaşam ve Tüketici Hakları Forumunda Kimler, işsizlik sigortasına prim ödeyecektir? Devlet sisteme katkıda bulunacak mıdır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizliyara
  FoRuMaciL Security

  Kimler, işsizlik sigortasına prim ödeyecektir? Devlet sisteme katkıda bulunacak mıdır
  Kimler, İşsizlik Sigortasına Prim Ödeyecektir? Devlet Sisteme Katkıda Bulunacak Mıdır?

  İşsizlik sigortası zorunlu olup, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun 77 nci ve 78 inci maddelerinde belirtilen prime esas aylık brüt kazançlar üzerinden;

  Sigortalı % 2,

  İşveren % 3,

  Devlet %2 oranında prim ödeyecektir.
  Bir başka deyişle, işsizlik sigortası prim ödemelerinde; sadece işçi ve işveren değil, Devlet de bu sisteme her bir sigortalı için katkıda bulunacaktır. Ayrıca, İşsizlik Sigortası Fonu'nun olası açıkları da Devlet tarafından karşılanacaktır.
  Primler Fon'a hangi süreler içinde aktarılacaktır?

  Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK), bir ay içinde tahsil ettiği prim, gecikme zammı, faiz ve cezaları, ayrı ayrı göstermek suretiyle tahsil edildiği ayı izleyen ayın 15'ine kadar İşsizlik Sigortası Fonu'na aktaracaktır.

  Devlet payı ise, Türkiye İş Kurumu'nca, her ay SSK tarafından Fon'a aktarılan miktarın beşte ikisi oranında hesaplanarak Hazine Müsteşarlığından talep edilecektir. Talep edilen meblağ, Hazine Müsteşarlığı tarafından talep tarihini izleyen 15 gün içinde Fon'a aktarılacaktır. 2. Zarafet
  Üye

  SSK, ayın 15’ine kadar İşsizlik Sigortası Fonu’na aktarılmaktadır. İşverenin kusuru nedeniyle,istifa edip işten ayrılırsanız işsizlik maaşı alabilirsiniz. Ama ispat etmeniz şart.
+ Yorum Gönder