+ Yorum Gönder
Coğrafya ve Türkiye coğrafyası Forumunda Kastamonu İli Fizyoğrafyası Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Kastamonu İli Fizyoğrafyası
  Kastamonu Fizyoğrafyası
  Kastamonu İli çoğunlukla engebeli ve karışık arazilerden oluşmaktadır. İlin kuzeyini batı Karadeniz dağları kaplamaktadır. Karadeniz sahiline paralel olarak uzanan bu sıradağlara İsfendiyar (Küre) dağları adı verilir. Münferit olarak Yaralıgöz dağı (1985m), Göynük dağı(1770m), Dikmen dağı (1471m), Kurtgirmez dağı(1450m), Güruh Dağı(1493m), Ballı dağı (1400m), lsırganlı dağı, Harami dağı ve Elekdağ önemli yükseltileri teşkil etmektedir.İlin Güneyinde ise Ilgaz dağları uzanmaktadır.Bu dağlar yüksek ve devamlıdır. Kuzeyde Gökırmak ve Araç çayı, Güneyde ise Devrez çayı vadileri ile sınırlanmıştır. En yüksek noktası Çatalılgaz tepesi (2565m)'dir.

  Kastamonu İli genel olarak dağlık olduğundan geniş ovaları yoktur. Buna karşılık vadiler etrafında ovacıklar göze çarpmaktadır. En önemlisi Gökırmak vadisidir.Devrez Vadisinin İl hudutları içinde lalan kısmı Tosya Ovasını meydana getirmektedir.Araç Çayı ve Daday Çayı gibi küçük çayların oluşturduğu ovalarda oldukça ufaktır.

  İlde plato olarak Devrekani Ovası ile İlgaz eteklerinde oluşmuş Kadı Dağı gösterilebilir.
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Kastamonu türkşiyenin sahip olduğu illerden biridir. yer şekilleri bakımından engebeli yer şekillerine sahiptir. bunun dışın da kastamonu bir çok tarihi yer ve esere sahip olan bir ildir. bu yüzden tarih meraklılarının gidebileceği yerlerden biridir.
+ Yorum Gönder